Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ NORMALLY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ normally  N AO1 R M AH0 L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -normally-, *normally*, normal

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
normally(adv) โดยปกติ, See also: ตามปกติ, Syn. commonly, usuall

Hope Dictionary
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา, ตามกฎ, โดยทั่วไป, Syn. regulary

Nontri Dictionary
normally(adv) โดยทั่วไป, ตามธรรมดา, โดยปกติ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
normally aspirated engineเครื่องยนต์ธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
normally closedปรกติปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
normally openปรกติเปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She normally doesn't do these places. He thinks it'll be good for the video. เธอไม่เคยแสดงที่แบบนี้ ไซคิดว่าจะช่วยโปรโมทมิวสิควีดีโอ The Bodyguard (1992)
Normally both your asses would be dead as fuckin' fried chicken, but you happened to pull this shit while I'm in a transitional period, and I don't wanna kill you; ปกติท​​ั้งสองลาของคุณจะตายไอ้ไก่ทอด แต่คุณที่เกิดขึ้นที่จะดึงอึนี้ในขณะที่ผมอยู่ในช่วงเวลาที่ และผมไม่ต้องการที่จะฆ่าคุณ; Pulp Fiction (1994)
I normally drink vegetable juice during business hours, but for this... let's drink to Senator Keeley's daughter and our Val. ตามปกติผมจะดื่มน้ำผักในช่วงเวลาทำการ แต่สำหรับนี้ ... ขอดื่มให้กับลูกสาวของวุฒิสมาชิกคีเลย์และวาลของเรา The Birdcage (1996)
- Normally they send down one of those audiovisual geeks. เค้าจะส่งเด็กเกรียนห้องโสตฯมาน่ะ อือ ฉันรู้ 10 Things I Hate About You (1999)
Normally it sells for 60, 000, 000 beri, but I will offer it to you for the special low price of 48, 000, 000 beri! และผมก็เห็นชายที่น่ากลัวปรากฏขึ้น และ... One Piece: Wan pîsu (1999)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender. การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
I mean, I know this isn't your job, and I'd never normally ask, but I'm so... I mean, l know this isn't your job, and l'd never normally ask, but l'm so... Maid in Manhattan (2002)
Do you normally walk alone in a cemetery at night? เธอมาเดินในสุสานตอนกลางคืนทุกวันหรอ? A Walk to Remember (2002)
- That's what you normally do at work. - นั่นคือสิ่งที่คุณทำตามปกติในที่ทำงาน Showtime (2002)
We can take this car and meet girls who wouldn't normally look at us. เราสามารถใช้รถคันนี้และตอบสนองความสาวที่จะไม่ปกติมองเรา Showtime (2002)
They're probably at the horse station, since those going to Hanyang have to cross this mountain pass they normally stay there a night and leave in the morning. พวกเขาพักที่บ้านรับรองชั่วคราว คนไปเมืองหลวงก็ผ่านทางนี้ทั้งนั้นแหละ ทหารที่มาตอนบ่าย ก็พักอยู่ที่นั้น The Great Jang-Geum (2003)
Probably a right sight better than he normally does. .. see what you would look like? -Probably abetter than he normally does Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
normallyA sentence normally has a subject and a verb.
normallyI normally get up at 6 o'clock.
normallyJapan's national budget for a new fiscal year is normally compiled in December.
normallyLightning normally accompanies thunder.
normallyNormally you'd call 250 yards a great distance for an amateur.
normallyThe station is almost empty during what would normally be the afternoon rush.
normallyThis child has grown up normally.
normallyThis is the time he normally arrives.
normallyWe can normally conceal our thoughts from others.
normallyWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โดยปรกติ(adv) normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
เป็นปกติ(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย
สม่ำเสมอ(adv) usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai Definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เป็นปรกติ(adv) usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: เขากลับบ้านเวลาค่ำเป็นปรกติเสมอ
เป็นธรรมดา(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
โดยปกติ(adv) usually, See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ, Example: โดยปกติทุกคนจะตื่นสายในวันหยุด
ตามปกติ(adv) normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai Definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา
ปกติ(adv) usually, See also: normally, commonly, regularly, ordinarily, Syn. ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ, Ant. ผิดปกติ, Example: ปกติพ่อไปทำงานโดยรถส่วนตัว, Thai Definition: เป็นไปตามที่เคย
ปรกติ(adv) normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: ปรกติครอบครัวของเขาจะทานข้าวนอกบ้านทุกวันอาทิตย์
ธรรมดา(adv) normally, See also: usually, ordinarily, naturally, customary, Syn. ปกติ, Example: ธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[dōi prokkati] (adv) EN: normally ; usually ; ordinarily
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
เป็นประจำ[pen prajam] (x) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often  FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
เป็นธรรมดา[pen thammadā] (adv) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things  FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ผิดปรกติ[phitprokkati] (adv) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly
สม่ำเสมอ[samamsamoē] (adv) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always  FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ ๆ[samoē-samoē] (adv) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often  FR: éternellement
ตามกฎ[tām kot] (adv) EN: normally  FR: selon les règles ; normalement
ตามปกติ[tām pakati = tām pokkati] (adv) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual  FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale

CMU Pronouncing Dictionary
NORMALLY N AO1 R M AH0 L IY0
NORMALLY N AO1 R M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
normally (a) nˈɔːməliː (n oo1 m @ l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
照说[zhào shuō, ㄓㄠˋ ㄕㄨㄛ, / ] normally; ordinarily speaking, #68,305 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ちゃんぽん;チャンポン[chanpon ; chanpon] (n, adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f, n) (1) (See つんつん, でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
異常高温[いじょうこうおん, ijoukouon] (n) abnormally high temperatures [Add to Longdo]
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n, vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim [Add to Longdo]
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n, adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious [Add to Longdo]
左前[ひだりまえ, hidarimae] (n) (1) going badly (one's business, one's fortune, the economy); being in a bad financial situation; (2) wearing a kimono with the right side tucked under the left (normally used only for the dead); (P) [Add to Longdo]
習い[ならい, narai] (n) as is habit; the way life normally is [Add to Longdo]
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc. [Add to Longdo]
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n, vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1097 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม