regularly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


57 ผลลัพธ์ สำหรับ regularly  R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -regularly-, *regularly*, regular

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
regularly(adv) โดยปกติ, See also: เป็นประจำ, เสมอๆ, Syn. habitually, often

Hope Dictionary
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ, ตามธรรมดา, เป็นประจำ, ตามแบบแผน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're interrupting your regularly scheduled program to bring you this terrifying report of a terrorist takeover of Jordan Tower which ended only moments ago. เราขอแทรกเวลาของรายการปกติสักครู่ เพื่อรายงานข่าวที่น่าตกใจ... ...เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายบุกเข้ายึดอาคาร จอร์แดนหลังเหตุการณ์เพิ่งยุติไปเมื่อครู่. V for Vendetta (2005)
Anyone else regularly use your place? Friends, relatives? มีคนแวะมาที่นี่บ่อยมั้ย อาจเป็นเพื่อนหรือญาติของคุณ Hollow Man II (2006)
We now continue with regularly scheduled programming, but stay tuned for continuing coverage of this bizarre story, as it unfolds. ตอนนี้ขอกลับไปยัง รายการปกติของสถานี โปรดติดตาม ความคืบหน้าต่อไป ของเรื่องพิลึก ที่เปิดเผยนี้ Crank (2006)
She regularly forgets my birthday,  เธอเป็นคนที่ลืมวันเกิดฉันเสมอ There Might be Blood (2008)
And only one that's regularly enforced. มีข้อเดียวที่ถูกปฏิบัติมา.. เป็นประจำ The Twilight Saga: New Moon (2009)
I regularly disinfect my hands, and I avoid contact with other people on general principle. ผมล้างมือฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ และมีวินัยในการเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น The Large Hadron Collision (2010)
In my regularly scheduled study group. กับกลุ่มติวตามนัดของผมเอง The Science of Illusion (2010)
I mean, this club regularly pays tribute to pop culture, and Britney Spears is pop culture! ผมหมายความว่าพวกเรา ก็ร้องเพลงป๊อปเป็นประจำ และบริทนี่ย์ สเปียรส์ ก็ร้องเพลงป็อป! Britney/Brittany (2010)
The rest of her jewellery has been regularly cleaned, but not her wedding ring. เครื่องประดับทุกอย่างของเธอ ถูกทำความสะอาดเป็นประจำ ยกเว้นแหวนแต่งงาน A Study in Pink (2010)
State of her marriage right there. The inside is shinier than the outside, so it's regularly removed. สถานะการแต่งงานของเธอ แหวนด้านในเงากว่าด้านนอก A Study in Pink (2010)
You and Daniel went camping regularly in the woods? คุณและแดเนียลไปตั้งแคมป์ในป่ากันเป็นประจำเหรอ Into the Woods (2010)
That means it's regularly removed. แปลว่าถอดบ่อย Unaired Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regularlyActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
regularlyAre you taking any medicine regularly?
regularlyAttending classes regularly.
regularlyBoth young and old, men and women, regularly get together at the local bathhouses.
regularlyI believe in exercising regularly.
regularlyI don't earn enough money to buy clothes regularly.
regularlyI regularly go to bed at nine.
regularlyI write articles regularly.
regularlyPeople who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.
regularlyShe corresponds regularly with her pen pal in Australia.
regularlyShe goes to the dentist regularly, so she seldom gets toothache.
regularlyShe practices playing the piano regularly.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สม่ำเสมอ(adv) regularly, See also: always, Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ, Ant. นานๆ ที, ห่าง
ปกติธรรมดา(adv) regularly, See also: usually, commonly, ordinarily, normally, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
นิจศีล(adv) regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai Definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
เสมอๆ(adv) regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ
เป็นนิสัย(adv) habitually, See also: regularly, usually, constantly, always, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา, Ant. ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที, Example: เขาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเป็นนิสัย
เป็นประจำ(adv) regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. เสมอๆ, บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ
เป็นอาจิณ(adv) always, See also: regularly, habitually, constantly, often, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ, Example: ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ, Thai Definition: ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย
อาจิณ(adv) regularly, See also: always, often, frequently, habitually, Syn. เสมอ, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ได้สร้างมิติใหม่ของลักษณะการปฏิบัติงาน คือ การงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นอาจิณ โดยอยู่กับโต๊ะตลอดเวลา และแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหว, Thai Definition: เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆ, เนืองๆ
นิจ(adv) habitually, See also: regularly, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ, Ant. นานนานครั้ง, Example: เธอโทรศัพท์ไปหาแม่อยู่เป็นนิจ
ประจำ 2(adv) regularly, See also: habitually, frequently, often, constantly, Syn. เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์, Example: คุณยายขี้ลืมประจำ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
บรรจง[banjong] (adv) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly  FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence
นิจ = นิตย์[nit] (adv) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often  FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นประจำ[pen prajam] (x) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often  FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
เป็นธรรมดา[pen thammadā] (adv) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things  FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ผิดปรกติ[phitprokkati] (adv) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly
เรื่อย[reūay] (x) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently  FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
สม่ำเสมอ[samamsamoē] (adv) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always  FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ[samoē] (adv) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently  FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment

CMU Pronouncing Dictionary
REGULARLY R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
regularly (a) rˈɛgjuləliː (r e1 g y u l @ l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
定期[dìng qī, ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ,  ] regularly; at regular intervals #3,756 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
ちゃんちゃん[chanchan] (adv, n) regularly; promptly [Add to Longdo]
飲み付ける;飲付ける[のみつける, nomitsukeru] (v1, vt) to drink regularly; to drink stubbornly [Add to Longdo]
決まって[きまって, kimatte] (exp) always; without fail; usually; regularly; (P) [Add to Longdo]
時間どおりに;時間通りに[じかんどおりに, jikandoorini] (adv) punctually; on time; as regularly as a clock [Add to Longdo]
通い妻[かよいづま, kayoiduma] (n) a wife who lives elsewhere but regularly visits her husband; lit [Add to Longdo]
定期戦[ていきせん, teikisen] (n) regularly-scheduled game (match) [Add to Longdo]
例大祭[れいたいさい, reitaisai] (n) regularly held festival [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4912 seconds, cache age: 6.709 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม