Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ typically แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


28 ผลลัพธ์ สำหรับ typically  T IH1 P IH0 K L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -typically-, *typically*, typical

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
typically(adv) อย่างเป็นแบบฉบับ, Syn. essentially, regularly

Longdo Unapproved EN-TH
typically holidayวันหยุดตามปกติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be writing a typically English story set in London... ของชาวอังกฤษที่เกิดขึ้นในลอนดอน Swimming Pool (2003)
And typically institutions that are vibrant and have a lot of power will specify that role in some sense as a list of virtues. ตามปรกติแล้ว สถาบันที่กำลังมีพลวัต และมีอำนาจมากจะกำหนดบทบาทนั้น เหมือนกับมันเป็นคุณธรรมชุดหนึ่ง The Corporation (2003)
Female arsonists are far less likely, their motive typically being revenge. นักวางเพลิงผู้หญิงหาได้อยาก/Nแรงจูงใจของพวกเขาส่วนมากคือการแก้แค้น Compulsion (2005)
And who typically has a prison record? และใครที่ปกติจะมีประวัติจากเรือนจำ ไม่รู้ An Inconvenient Lie (2007)
he said someone with your special-ops background typically starts at about $200, 000. เขาว่าคนที่มีประสบการณ์ ปฏิบัติการพิเศษอย่างคุณ โดยมากเริ่มที่ สองแสน Morning Comes (2007)
Mrs. Myers, typically the thrill of hurting or causing pain to smaller creatures, it's often an early warning sign. คุณไมเออร์ นี่มันเป็นการสร้างความตื่นเต้น บนความเจ็บปวดของสัตว์ตัวเล็ก ๆ มันเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นสัญญาณเตือน Halloween (2007)
The panorama is typically cramped New York City view of nothing: ภาพมุมกว้างมีแต่ทำให้ดูอึดอัด วิวของนิวยอร์คไม่มีอะไรเลย 1408 (2007)
typically Indian...don't lose hope even when they are losing. สไตล์คนอินเดีย... ไม่เลิกพยายามแม้จะรู้ว่าแพ้ Namastey London (2007)
Snake bite punctures are typically curved... yeah, these are straight. รอยเจาะกัดของงูค่อนข้างจะโค้ง... ใช่ แต่ว่ารูพวกนี้มันตรง Ending Happy (2007)
We know that an underwear fetish typically begins เรารู้ว่าพวกชอบชุดชั้นในเริ่มยังไง Paradise (2008)
He's typically blind and bored by his very own wife, ready to fantasize about the first unknown woman he hasn't fucked yet. เขาที่ตาบอดและถูกเบื่อโดยภรรยาของตัวเองแท้ๆ ที่พร้อมจะจินตนาการเกี่ยวกับ ผู้หญิงที่ไม่รู้จักเป็นคนแรก เขายังไม่ทันได้มีอะไรเลย New York, I Love You (2008)
Typically has less to do With the crime Than the power and dominance The attacker feels From the act itself. แต่มันก็ยังเป็นคำถามที่เรา ควรถามครอบครัวพวกเขาตอนที่สอบปากคำอยู่ดี Conflicted (2009)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เป็นธรรมดา[pen thammadā] (adv) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things  FR: normalement ; naturellement ; habituellement

CMU Pronouncing Dictionary
TYPICALLY T IH1 P IH0 K L IY0
TYPICALLY T IH1 P IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
typically (a) tˈɪpɪkliː (t i1 p i k l ii)

EDICT JP-EN Dictionary
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
うながっぱ[unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj, prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
アルム[arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
キーロガー[ki-roga-] (n) { comp } software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
テグス[tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n, vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture) [Add to Longdo]
レトルト[retoruto] (n) (1) { food } retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) { chem } retort (dut [Add to Longdo]
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0816 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม