Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ CAVITY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ cavity  K AE1 V AH0 T IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -cavity-, *cavity*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
cavity(n) หลุม, See also: รู, โพรง, Syn. hole

Hope Dictionary
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง, หลุม, ถ้ำ, แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน, ผิวหน้าเว้า, สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า, โพรง, ช่อง
pulp cavityเป็นช่องเล็ก ๆ ภายในไส้หรือใจกลางของเนื้อฟัน มีลักษณะอ่อน มีเส้นโลหิตฝอย เส้นประสาท

Nontri Dictionary
cavity(n) โพรง, ช่อง, ถ้ำ, หลุม
concavity(n) ความเว้า, ส่วนโค้ง, ส่วนเว้า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cavityโพรง, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavityโพรง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cavity liner; cavity varnish; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity proper, oralช่องปากส่วนใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity varnish; cavity liner; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity, abdominalช่องท้อง, โพรงท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, abscessโพรงฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, cranialโพรงกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, mastoidโพรงโหนกกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, middle ear; cavity, tympanicโพรงหูส่วนกลาง [ มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Cavityโพรง, ภาวะที่เกิดมีช่อง, ทวาร, แผลชนิดโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity Preparationการเตรียมโพรงฟัน [การแพทย์]
Cavity Sizeขนาดของโพรงเวนตริเคิล [การแพทย์]
Cavity Wallผนังของแผลโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity, Coelomicโพรงในท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, your message said you had a cavity that needed filling? อ่า ข้อความที่คุณทิ้งไว้คือคุณต้องการอุดรูฟันผุใช่มั้ยครับ Distant Past (2007)
he'd go through their nasal cavity and remove a piece of their brain. เขาได้ตัดโพรงจมูกพวกเธอ และ้ย้่ายชิ้นส่วนสมองของพวกเธอ. The Same Old Story (2008)
You're a dentist. You're used to cavity searches. คุณเป็นหมอฟัน คุณคงชินกับอะไรที่เป็นหลุมๆ รูๆ อยู่แล้ว Mirror, Mirror (2008)
I don't want to miss the anal cavity search. ฉันไม่ต้องการตรวจรูทวารพลาด Birthmarks (2008)
The lack of blood from the head and the gradations of color from the toraxic cavity of the neck, would tell us otherwise. การขาดเลือดจากศรีษะและสีที่เปลี่ยนไป จากรอบคออาจบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน Pathology (2008)
The only perk we offer is a cavity search. ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่เราเสนอคือหาฟันผุน่ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Guess I should be thankful there's no cavity search. ผมน่าจะดีใจนะ ที่ไม่ค้นตามซอกมุม Justice (2009)
To the thoracic cavity and have him redlined to the o. r. stat. ที่ทรวงอก และพาเขา ตรงเข้าห้องผ่าตัดเลย Faceless, Nameless (2009)
Because there are no instruments that can maneuver through a nasal cavity this small and get the appropriate angles. เพราะไม่มีเครื่องมือ \ Nที่สามารถผ่านเข้าไปได้ โพรงจมูกนี้เล็ก และได้มุมที่เหมาะสม Holidaze (2009)
So, if I can scan the cavity and find out where the paint seeped into the different tissues,  ถ้างั้นถ้าฉันสามารถสแกน โพรงนั่นและค้นพบ ตรงไหนบา้งจุุด ที่สีรั่วไหลซึมเข้าไป ในส่วนเนื้อเยื่อต่างๆ A Night at the Bones Museum (2009)
What's up with toothless? cavity creeps get a hold of him? แมงกินฟันรุมเขาหรอ? I Believe the Children Are Our Future (2009)
Oh, the sinus cavity is abnormally large. โอ้ โพรงจมูกไซนัส ของเขามีขนาดใหญ่ปกติ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cavitySince I developed this cavity, my tooth has been really sensitive to heat and cold.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขุม(n) pit, See also: cavity, hole, Syn. หลุม, Example: พวกเชลยได้รับความทรมานราวกับตกอยู่ในขุมของแดนนรก, Count Unit: ขุม, Thai Definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเป็นหลุม ใช้ในบางลักษณะ เช่น ขุมขน ขุมนรก
ช่อง(n) hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count Unit: ช่อง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ช่อง[chǿng] (n) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity  FR: orifice [ m ] ; fente [ f ] ; ouverture [ f ] ; trouée [ f ] ; entrée [ f ] ; conduit [ m ]
ช่องปาก[chǿng pāk] (n, exp) EN: oral cavity
ขุม[khum] (n) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow  FR: cavité [ f ] ; creux [ m ] ; trou [ m ]
โพรง[phrōng] (n) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening  FR: trou [ m ] ; cavité [ f ] ; creux [ n ]
รู[rū] (n) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice  FR: trou [ m ] ; orifice [ m ]
รูจมูก[rū jamūk] (n) EN: nostril ; nasal cavity ; blowhole  FR: narine [ m ] ; cavité nasale [ f ] ; évent [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
CAVITY K AE1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
cavity (n) kˈævɪtiː (k a1 v i t ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] cavity of body; tune, #4,921 [Add to Longdo]
空洞[kōng dòng, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, ] cavity; empty; vacuous, #15,617 [Add to Longdo]
窿[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 窿] cavity; hole, #35,451 [Add to Longdo]
磁控管[cí kòng guǎn, ㄘˊ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cavity magnetron (used to produce microwaves), #122,975 [Add to Longdo]
凹洞[āo dòng, ㄠ ㄉㄨㄥˋ, ] cavity; pit [Add to Longdo]
空心墙[kōng xīn qiáng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄤˊ, / ] cavity wall; hollow wall [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Aushöhlung { f }; Höhlung { f } | Aushöhlungen { pl }; Höhlungen { pl }cavity | cavities [Add to Longdo]
Höhle { f } | Höhlen { pl }cavity | cavities [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ブローホール[buro-ho-ru] (n) blowhole (cavity in a metal casing) [Add to Longdo]
ラクナ[rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
液胞;液泡(iK)[えきほう, ekihou] (n, adj-no) vacuole; sap cavity [Add to Longdo]
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P) [Add to Longdo]
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression [Add to Longdo]
凹状[おうじょう, oujou] (n, adj-no) concavity [Add to Longdo]
凹面[おうめん, oumen] (n) (1) concavity; (adj-no) (2) concave; (pref) (3) concavo [Add to Longdo]
割腔[かっこう, kakkou] (n) blastocoel; blastocoele; segmentation cavity [Add to Longdo]
寛骨臼[かんこつきゅう, kankotsukyuu] (n) acetabulum; cotyloid cavity [Add to Longdo]
関節窩[かんせつか, kansetsuka] (n) glenoid cavity [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 2.5548 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม