Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ BANISH แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


56 ผลลัพธ์ สำหรับ banish  B AE1 N IH0 SH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -banish-, *banish*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
banish(vt) เนรเทศ, Syn. ostracize, Ant. admit, desegregate
banishment(n) การเนรเทศ, Syn. seclusion
banish from(phrv) เนรเทศ, See also: ขับไล่ไปจาก
banish from one's mind(phrv) หยุดคิดเกี่ยวกับ, See also: ทำให้เลิกนึกถึง

Hope Dictionary
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ, ขับ, ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile, Ant. retain

Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด, ขับไล่, เนรเทศ, ไล่
banishment(n) การขับไล่, การเนรเทศ, การไล่

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
banishmentการขับออกจากประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
banishmentการขับออกจากประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go ahead. Disqualify me, banish me. ทำเลย ตัดสิทธิ์ผม เนรเทศผมเลย Cool Runnings (1993)
You think you can banish the great Rasputin? พระองค์คิดว่าจะเนรเทศ รัสปูตินผู้ยิ่งใหญ่ได้รึ? Anastasia (1997)
By the unholy powers vested in me, I banish you with a curse. ด้วยอำนาจชั่วร้ายที่ได้มอบให้ข้า ข้าขอกำจัดพระองค์ด้วยคำสาป Anastasia (1997)
He's going to banish her from Flushing. Where will she go? คุณตาไม่ยอมให้อยู่ในฟลัชชิ่ง แม่เราเขาจะไปไหนได้ Saving Face (2004)
But you don't have the authority to banish them from the garden แต่คุณไม่ได้รับอนุญาต ให้เนรเทศเขาออกจากบริเวณโรงเรียนได้ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
They banish darkness from our hearts ขับไล่ความมืดมนออกจากใจ Like Stars on Earth (2007)
To honor this vow, instead of crowning you king, I must banish you to the forest for 14 years! เพื่อให้เป็นไปตามสัญญานั้น แทนที่ข้าจะสถาปนาเจ้าให้เป็นกษัตริย์ ข้าต้องเนรเทศเจ้า ให้ไปอยู่ที่ป่า เป็นเวลา 14 ปี! Sita Sings the Blues (2008)
I hate to be a party pooper, Zuba, but some of the lions were wondering when you plan to banish your son. ข้าไม่อยากจะทำลายงานเลี้ยงหรอกนะ ซูบา แต่สิงโตตัวอื่นเริ่มสงสัยแล้ว ว่าเมื่อไหร่เจ้าจะไล่ลูกชายเจ้าไปเสียที Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I hope so. Otherwise, your father will have to banish you. แม่ก็หวังแบบนั้น ไม่งั้น พ่อก็คงต้องเนรเทศลูก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Who would have ever imagined that today Zuba would have to banish his own son? ใครจะไปคิดล่ะ ว่าคนที่ซูบาต้องเนรเทศวันนี้... ...จะเป็นลูกชายตัวเอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
As your new leader, I hereby banish Alakay! ในฐานะเจ้าป่าคนใหม่ ข้าขอเนรเทศอาลาเค! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
While someone tried to banish the devil from their body. ในขณะที่อีกคนพยายามไล่ผีออกจากตัวพวกเขา Demonology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banishHer calm words banished our fears.
banishHe tried to banish his anxiety.
banishHe was banished from the kingdom.
banishHe was banished to an island for high treason.
banishHis story will banish your fears.
banishNapoleon was banished to Elba in 1814.
banishThe ruler was overthrown and banished from the country.
banishWe banished him from the country.
banishYou will banish him.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปัพพาชนียกรรม(n) banishment, See also: ceremony of expelling a monk, exile, Syn. บัพพาชนียกรรม, Example: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย, Thai Definition: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่
เนรเทศ(v) exile, See also: banish, deport, expel, expatriate, Syn. ขับไล่, Example: ผู้นำคอมมิวนิสต์ถูกเนรเทศไปประเทศจีนหลังจากหมดอำนาจ, Thai Definition: บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ขับไล่ไสส่ง[khaplai sai song] (v, exp) EN: drive out ; expel ; banish
เนรเทศ[nērathēt] (v) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize  FR: bannir ; exiler ; déporter

CMU Pronouncing Dictionary
BANISH B AE1 N IH0 SH
BANISHED B AE1 N IH0 SH T
BANISHING B AE1 N IH0 SH IH0 NG
BANISHMENT B AE1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary
banish (v) bˈænɪʃ (b a1 n i sh)
banished (v) bˈænɪʃt (b a1 n i sh t)
banishes (v) bˈænɪʃɪz (b a1 n i sh i z)
banishing (v) bˈænɪʃɪŋ (b a1 n i sh i ng)
banishment (n) bˈænɪʃmənt (b a1 n i sh m @ n t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
流放[liú fàng, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄤˋ, ] banishment; exile, #32,527 [Add to Longdo]
放逐[fàng zhú, ㄈㄤˋ ㄓㄨˊ, ] banish, #35,739 [Add to Longdo]
贬谪[biǎn zhé, ㄅㄧㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] banish from the court; relegate, #94,603 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
バニシングクリーム[banishingukuri-mu] (n) vanishing cream [Add to Longdo]
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
出禁[できん, dekin] (n) (col) (abbr) (See 出入り禁止・でいりきんし) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
出入り禁止[でいりきんし, deirikinshi] (n) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment [Add to Longdo]
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1, vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
追放[ついほう, tsuihou] (n, vs, adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) [Add to Longdo]
島流し[しまながし, shimanagashi] (n, vs) exile; banishment [Add to Longdo]
配す[はいす, haisu] (v5s, vt) (1) (See 配する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 3.239 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม