Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ admit แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


86 ผลลัพธ์ สำหรับ admit  AH0 D M IH1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -admit-, *admit*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo MED - TH
admit (แอ็ดมิท)(vi) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
admit(vt) จุได้ (จำนวนคน), See also: มีที่ว่างสำหรับ
admit(vi) ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง, Syn. receive
admit(vt) ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง
admit(vi) ยอมให้เข้า, See also: รับเข้าไว้
admit(vt) สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit(vi) สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit(vt) อนุญาตให้เข้า, See also: ปล่อยให้เข้าไป, ยอมให้เข้าไป, Syn. let in, allow entrance to
admit of(phrv) ยอมให้, See also: อนุญาต, Syn. allow of
admit to(phrv) อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม), See also: ยอมให้เข้า
admit to(phrv) สารภาพผิดกับ, See also: ยอมรับว่า ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด, สารภาพผิด, Syn. confess to

Hope Dictionary
admit(แอสดมิท') vt., vi. ให้เข้า, รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ, การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance, access
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment

Nontri Dictionary
admit(vi, vt) อนุญาตให้เข้า, ยอมรับ, รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า, การยอมให้เข้า, การรับเข้า
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
admittanceการแทนธาตุเวเลนซีสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
admitted assetsสินทรัพย์ประเมินแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Вut you gotta admit it's good and сlean fun แต่คุณต้องยอมรับว่ามันก็สนุก ดีและสะอาด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud. หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all. ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน The Old Man and the Sea (1958)
Admit what you did. Admit what you did. The Godfather (1972)
Vhy don't you admit it? He's too much of man for you. I know. ยอมรับเถอะ เขาเป็นชายสมชายกว่าแก Blazing Saddles (1974)
You wealthy college boys don't have the education enough to admit if you're wrong. เด็กจบมหาลัยเเพงๆ ไม่รู้จักยอมรับ เวลาเวลาเอาผิด Jaws (1975)
Max, you'd be the first to admit it was long overdue. แม็กซ์ ที่คุณต้องการเป็นคน แรกที่จะยอมรับมันเป็นเวลานาน ค้างชำระ. Mad Max (1979)
And you're just too proud to admit that you're crazy about me, Dr.Jones. และคุณเพียงแค่ความภาคภูมิใจเกินไปที่จะยอมรับ ว่าคุณกำลังบ้าเกี่ยวกับฉัน Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I mean I admit that I'd guessed that this young singer informed on me to Mr. Boddy. ผมหมายถึง ผมฉันยอมรับนะ ว่าแม่สาวนักร้องคนนี้ เอาเรื่องไปบอกคุณบ๊อดดี้ Clue (1985)
Why don't you admit it? ทำไมคุณไม่ยอมรับซะที *batteries not included (1987)
I admit that you are better than I am. ข้ายอมรับว่าเจ้าเก่งกว่าข้า The Princess Bride (1987)
That I know. You admit to me you do not love your fiancé? ท่านพยายามจะบอกหม่อมฉันว่า ท่านไม่ได้รักคู่หมั้นของท่าน The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admitAdmittance to staff members only.
admitAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
admitAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
admitAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
admitAdmitting that he is honest, I doubt his ability.
admitAdmitting what he say, I still cannot agree with him.
admitAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
admitAdmitting what you say, I cannot agree with you.
admitAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
admitAdmitting what you say, I still believe I am right.
admitAdmitting what you say, I still think he is wrong.
admitAdmitting what you say, I still think he's in the right.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รับผิด(v) admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai Definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
เปิดรับ(v) admit, Example: รัฐได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่โดยเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยเมื่อต้นดือนกันยายนที่ผ่านมา, Thai Definition: เริ่มดำเนินงาน
แพ้ใจ(v) admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai Definition: ใจไม่สู้
ยอมรับผิด(v) confess, See also: admit/acknowledge one's mistake, Syn. รับผิด, Ant. ปฏิเสธ, Example: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง, Thai Definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
รับ(v) confess, See also: admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede, Syn. ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ, Example: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด, Thai Definition: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
รับได้(v) accept, See also: admit, Syn. ยอมรับได้, Example: แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้
แบ่งรับแบ่งสู้(v) half resist and half yield, See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement, Syn. ภาคเสธ, Example: เธอแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องการลงสมัคร ส.ส. เพราะเรื่องความเป็นหญิงของเธอ, Thai Definition: รับบ้างปฏิเสธบ้าง, รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บิดพลิ้ว[bitphliū] (v) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk
ห้ามเข้า[hām khao] (x) EN: no entry ! ; no admittance ; Keep out ; no admittance  FR: défense d'entrer ; entrée interdite ; on n'entre pas !
การอนุญาตให้เข้า[kān anuyāt hai khao] (n, exp) EN: admittance  FR: droit d'entrée [ m ] ; admission [ f ]
การเข้าโรงพยาบาล[kān khao rōng phayābān] (n, exp) EN: being admitted to hospital  FR: admission à l'hôpital [ f ]
ไม่ยอมรับ[mai yømrap] (v, exp) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove  FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
ผิดไปแล้ว[phit pai laēo] (v, exp) EN: it's my fault ; i'm sorry ; what's done is done ; I admit I'm in the wrong
ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า[phū mai kīokhøng hām khao] (n, exp) EN: no admittance to unauthorized persons
รับ[rap] (v) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with  FR: accepter ; admettre

CMU Pronouncing Dictionary
ADMIT AH0 D M IH1 T
ADMITS AH0 D M IH1 T S
ADMITTED AH0 D M IH1 T AH0 D
ADMITTING AE0 D M IH1 T IH0 NG
ADMITTING AH0 D M IH1 T IH0 NG
ADMITTANCE AH0 D M IH1 T AH0 N S
ADMITTEDLY AE0 D M IH1 T IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
admit (v) ˈədmˈɪt (@1 d m i1 t)
admits (v) ˈədmˈɪts (@1 d m i1 t s)
admitted (v) ˈədmˈɪtɪd (@1 d m i1 t i d)
admitting (v) ˈədmˈɪtɪŋ (@1 d m i1 t i ng)
admittance (n) ˈədmˈɪtns (@1 d m i1 t n s)
admittedly (a) ˈədmˈɪtɪdliː (@1 d m i1 t i d l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
固然[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...), #7,922 [Add to Longdo]
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, / ] admit (into membership of an organization), #12,247 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Admittanz { f }admittance [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
まあね[maane] (exp) well, I must admit ... [Add to Longdo]
アドミタンス[adomitansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アドミッタンス[adomittansu] (n) admittance [Add to Longdo]
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp, v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel [Add to Longdo]
患者を入れる[かんじゃをいれる, kanjawoireru] (exp, v1) to admit a patient [Add to Longdo]
許可された人[きょかされたひと, kyokasaretahito] (n) admittee; licensee [Add to Longdo]
言い訳が立たない;言訳が立たない[いいわけがたたない, iiwakegatatanai] (exp, adj-i) admitting no excuse [Add to Longdo]
誤りを認める[あやまりをみとめる, ayamariwomitomeru] (exp, v1) to admit to a mistake [Add to Longdo]
再入[さいにゅう, sainyuu] (n, n-pref) re-entry; reentry; readmittance [Add to Longdo]
衆目一致[しゅうもくいっち, shuumokuicchi] (exp) The consensus of opinion is that ...; It is widely agreed (admitted) that ... [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0463 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม