- [ ร้องไห้เงียบ ๆ ] แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


113 ผลลัพธ์ สำหรับ ihv'wshg'up[ q
ภาษา
หรือค้นหา: - ihv'wshg'up[ q -, * ihv'wshg'up[ q *

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved FR - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
irréel(adj) unreal, illusive

Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lisa(n, slang) Friend with Benefit

Longdo Unapproved TH-SOUTH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ซ่าหวารู้สึกว่า, ประมาณว่า

Longdo Unapproved TH - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เป็นไปตามfollowed in

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สถาปนา(v) found, See also: establish, Syn. ตั้ง, แต่งตั้ง, ยกขึ้น
ลองดู(v) try out, See also: try, Syn. ลอง, ทดลอง, Example: ผมจะลองดู แต่ไม่รู้จะได้ผลรึเปล่า, Thai Definition: กระทำดูก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าได้ผลเช่นไร
เพื่อให้(conj) in order that, See also: in order to, Syn. เพื่อ, Example: การลดพลังงานกระทำได้โดยทานอาหาร 3 มื้อ แต่ค่อยๆ ลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับสภาพ
หาเหตุ(v) find fault, Syn. หาเรื่อง, จับผิด, Example: พรรคฝ่ายค้านหาเหตุให้นายกรัฐมนตรีลาออก, Thai Definition: คอยหาข้อผิดพลาดของผู้อื่น
สายฝน(n) falling rain, Example: เขามองจากจุดที่ยืนไปยังถนนใหญ่ที่พร่าเลือนด้วยสายฝน, Thai Definition: ฝนที่ตกลงมา
อัตราเสี่ยง(n) risk level, Example: การหยดน้ำมันมะกอกลงไปในอาหารแทนน้ำมันพืช สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 50%
อุทกภัย(n) flood, See also: inundation, deluge, Syn. น้ำท่วม, Example: อุทกภัยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและการเพาะปลูกอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: ภัยอันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แปร่งหู(v) speak with a strange accent, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: แม้เสียงของเขาจะแปร่งหู แต่ก็ดูมีเอกลักษณ์ดี, Thai Definition: มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
หยิบยืม(v) borrow, Syn. ยืม, ขอยืม, Example: แม่ต้องหยิบยืมเขาเป็นประจำเพราะเงินเดือนพ่อไม่เคยเหลือเลย, Thai Definition: ยืมมาใช้ชั่วคราว
อาณานิคม(n) colony, See also: dependency, Example: พระองค์ทรงพระเจริญวัยขึ้น ในระยะที่ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม, Thai Definition: ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น, Notes: (กฎหมาย)

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Capital controlการควบคุมเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Co-creationการสร้างคุณค่าแก่สินค้าและบริการ ที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง โดยส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างคนหลายกลุ่ม รวมทั้งผู้บริโภค, Example: การสร้างคุณค่าแก่สินค้าและบริการ ที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง โดยส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างคนหลายกลุ่ม รวมทั้งผู้บริโภค (Co-creation) เพื่อการออกแบบและผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งอาศัยเครือข่ายสังคมมาเป็นกลไกเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้แนวคิดที่ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการมีความเป็นไปได้สูง ประหยัดและได้ผลรวดเร็ว [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Comparative analysisการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ [เศรษฐศาสตร์]
Data standardมาตรฐานข้อมูล, Example: มาตรฐานข้อมูล คือ การจัดทำข้อมูลให้อยู่ในลักษณะรูปแบบกลาง (Neutral format) เนื้อหาของมาตรฐานข้อมูลหลักๆ ได้แก่ ระบบอ้างอิง (Preference system) โครงสร้างข้อมูล (Data models)ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคุณลักษณะของข้อมูล รวมทั้งวิธีการผลิต การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล เป็นต้น จะต้องมีการกำหนดคำศัพท์ (Data dictionaries) และข้อมูลจะต้องมีคุณภาพข้อมูล (Data quality) และในด้านคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ซึ่งเป็นรายละเอียดบอกถึงเนื้อหาคุณลักษณะของข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Environmental medicineอนามัยสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Examination questionsข้อสอบและเฉลย [TU Subject Heading]
Fiber in human nutritionเส้นใยอาหาร [TU Subject Heading]
Hardwareส่วนอุปกรณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Liquefied Petroleum Gasก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซหุงต้ม, ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ รู้จักกันในนาม "ก๊าซหุงต้ม" เป็นก๊าซโปรเพน (C3H8) ผสมกับก๊าซบิวเทน (C4H10), Example: นำมาอัดให้เป็นของเหลวใส่ถังเพื่อความสะดวกในการขนส่ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ หรือเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Microbialการดื้อยาของจุลชีพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Vicky! [CN] - 维姬! I Wake Up Screaming (1941)
Sure. [JP] - もちろん Hollow Triumph (1948)
- No. [JP] - まだだ And Then There Were None (1945)
- Yeah. [JP] - ああ Detour (1945)
Smoke it. [CN] - 谢谢 The Whole Town's Talking (1935)
Okay. [CN] 快去吧 好的 It Happened One Night (1934)
No? [CN] - 哦... Pinocchio (1940)
- No. [JP] - うん Scarlet Street (1945)
Oh, Helen. [CN] 噢, 海伦. The Mummy (1932)
- Oh, yeah. [JP] - ああ Kansas City Confidential (1952)
Verne. [CN] Verne. 维恩 Strange Cargo (1940)
- Is it? [JP] - だろ? Roman Holiday (1953)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
ดวงตราไปรษณียากร[dūang trāpraisanīyākøn] (n) EN: postage stamp ; stamp  FR: timbre-poste [ m ] ; timbre postal [ m ]
จังหวัดกระบี่[Jangwat Krabī] (n, prop) EN: Krabi province  FR: province de Krabi [ f ]
การเขียน[kān khīen] (n) EN: writing  FR: écriture [ f ] ; rédaction [ f ]
คือ[kheū] (adv) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example  FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
คนรับเงิน[khon rap ngoen] (n, exp) EN: cashier  FR: caissier [ m ] ; caissière [ f ]
กีบรถ[kīp rot] (n, exp) EN: tires of a car  FR: pneu (de voiture) [ m ]
เกล็ดเมล็ดแตงโม[klet malet taēng mō] (v, exp) EN: crack melon seeds in order to eat the kernels
มหาราช[Maharāt] (x) EN: ... the Great  FR: ... le Grand
โมเลกุลน้ำ[mōlēkun nām] (n, exp) EN: H2O  FR: molécule d'eau [ f ] ; H2O

Longdo Approved EN-TH
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
wait for ages[เวท ฟอร์ เอจจ] (vt, slang) รอนานมาก เช่น I've been waiting for ages. (ฉันรอมานานมากแล้ว) You wait for ages and he has never shown up. (เธอรอมานานมากแล้วและเค้าก็ไม่เคยมาโผล่มาเลย)
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
high sea(n) ทะเลหลวง
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง

Hope Dictionary
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน

Nontri Dictionary
ACCORDING according to(pre) ตามที่, ตามนั้น
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม, กรดอะซิติค
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
ALL all right(adj) ถูกต้อง, ใช่, ดีแล้ว, เป็นที่พอใจ, แน่นอน
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
AS as for(adv) ส่วน, ในส่วน
AS as if(adv) ราวกับ, ดุจดัง, ประหนึ่งว่า
AS as though(adv) ราวกับว่า, ดุจดัง, ประหนึ่งว่า

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เกาะปันหยี ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
Chemotropism(n) การตอบสนองต่อสารเคมี (Chemotropism) คือ การเคลื่อนที่ของพืช โดยการเจริญเข้าหาหรือหลีกหนีจากสารเคมีบางอย่างเป็นสิ่งเร้า
Chemotropism(n) การตอบสนองต่อสารเคมี (Chemotropism) คือ การเคลื่อนที่ของพืช โดยการเจริญเข้าหาหรือหลีกหนีจากสารเคมีบางอย่างเป็นสิ่งเร้า
Chemotropism(n) การตอบสนองต่อสารเคมี (Chemotropism) คือ การเคลื่อนที่ของพืช โดยการเจริญเข้าหาหรือหลีกหนีจากสารเคมีบางอย่างเป็นสิ่งเร้า
constantly(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
European Council(name) คณะกรรมการยุโรป
hierachyhierachy [ N ] ; การจัดระบบตามลำดับขั้น Related. การจัดระบบตามลำดับชั้น.
hubristic(n) คนโอหัง
i(n, uniq) ผม

Longdo Approved JP-TH
[ けん, ken] (n) (ลักษณนาม) หลัง เช่น 1 (いっけん) แปลว่า 1 หลัง

Longdo Unapproved JP-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
綺麗[ [ きれい, kirei ], [ kirei , kirei ]] (n) สวย
確実に[ かくじつに, kakujitsuni] (adv) อย่างแน่นอน
搭载[ とうさい, tousai] (n) การขนส่ง, การบรรทุก, การติดตั้ง

Longdo Approved DE-TH
Korkenzieher(n) |der, pl. Korkenzieher| อุปกรณ์สำหรับเปิดจุกคอร์ก เช่น ขวดไวน์
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fehlst(n, vi, vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!

Longdo Approved FR-TH
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0321 seconds, cache age: 48.452 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม