Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ - No. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


106 ผลลัพธ์ สำหรับ no.  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: no., - no.-, * no.*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try * no.*
Hope Dictionary
at. no.abbr. atomic number

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Application No.เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent No.เลขที่สิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, no, no. No, no, no. The Big Trail (1930)
- No. - ไม่ The Great Dictator (1940)
anything else? - No. - Noch etwas? The Heart of a Queen (1940)
No, no. ไม่ไม่. Pinocchio (1940)
No, no, no, no. ไม่ไม่ไม่ไม่. Pinocchio (1940)
No, no. ไม่ไม่. Pinocchio (1940)
- No. Of course not. ไม่หรอกค่ะ ฉันเพียงเเต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร Rebecca (1940)
No, no. I don't need Mrs. Danvers to help me. - ไม่ค่ะ ฉันไม่จําเป็นต้องให้หล่อนมาช่วย Rebecca (1940)
Oh, no. This is just my old cap and gown. อ๋อไม่ นี่มันชุดครุยเก่าของผม Rebecca (1940)
No, no. I can see to it that Maxim's not troubled any further. ไม่เเล้ว คงไม่ต้องรบกวนแม็กซิมอีก Rebecca (1940)
- No, no, no. - ไม่ๆ Rebecca (1940)
Oh, no. เอ่อ... Rebecca (1940)
- No, no. Nothing at all. Just leave us. - ไม่มีหรอกปล่อยเราตามลําพัง Rebecca (1940)
No, no. I refuse to believe it. I knew everything about her and I won't believe it. ไม่ ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อ ฉันรู้เรื่องของคุณนาย และฉันไม่เชื่อเด็ดขาด Rebecca (1940)
Here we are. No. No de Winter. นี่ไงครับ ไม่มีคนชื่อ เดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Oh, let's go down there. Well, no. - งั้นลงไปดูกันเถอะค่ะ Rebecca (1940)
Oh, no, no. Only, do you think that sort of thing's right for you? ไม่เลย เเต่คุณคิดว่ามันจะเหมาะกับคุณรึ ดูไม่ใช่สไตล์ของคุณเลย Rebecca (1940)
- No, Maxim, no. ไม่ค่ะ แม็กซิม Rebecca (1940)
- No. No one except you and me. ไม่มี นอกจากผมกับคุณ Rebecca (1940)
No, no. She hasn't won. No matter what happens now, she hasn't won. ไม่ค่ะ หล่อนยังไม่ชนะ ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็ยังไม่ชนะ Rebecca (1940)
It's not exactly Chanel No. 5. Nach Chanel No. 5 riecht es nicht gerade. Mr. & Mrs. Smith (1941)
- No. - No. The Captain's Paradise (1953)
- No. - เบอร์ 12 Angry Men (1957)
- No, no, no. That's a good one. - ไม่ไม่มี นั่นเป็นหนึ่งที่ดี 12 Angry Men (1957)
- No. - เบอร์ 12 Angry Men (1957)
- No. - No. 12 Angry Men (1957)
- No. - เบอร์ 12 Angry Men (1957)
- Well, no. I don't think so. - ดีไม่มี ฉันไม่คิดอย่างนั้น 12 Angry Men (1957)
No, no. Thanks. Thanks. ไม่มี ขอบคุณ ขอบคุณ 12 Angry Men (1957)
- No. - เบอร์ 12 Angry Men (1957)
- No. - เบอร์ 12 Angry Men (1957)
- No. - No. 12 Angry Men (1957)
- with bottles of Chanel No. 5. - mit Chanel No. 5 versorgen. Operation Mad Ball (1957)
Oh, no. โอ้ไม่ไม่ไม่ The Old Man and the Sea (1958)
No, no. You are in a lucky boat. คุณกำลังอยู่ในเรือโชคดี The Old Man and the Sea (1958)
No, no. ไม่ไม่. The Old Man and the Sea (1958)
Just like you on this island, Dr. No. So wie Sie auf dieser Insel, Dr. No. Dr. No (1962)
There are so many files open on you already. Aber es gibt schon so viele Akten über Sie, Dr. No. Dr. No (1962)
They're waiting for you in the control room, Dr. No. Man wartet auf Sie im Kontrollraum, Dr. No. Dr. No (1962)
You won't get away with it this time. The Americans are prepared for any trouble. Damit kommen Sie nicht so davon, Dr. No. Die Amerikaner sind gut vorbereitet. Dr. No (1962)
Dr. No. Doktor No. Dr. No (1962)
Miss Taro, bring me the files on Dr. No. Miss Taro, bringen Sie bitte die Akten über Dr. No. Dr. No (1962)
You don't cry Weine nicht Chi Ha No. Shin no shikôtei (1962)
That's Chanel No. 5. $5 a copy. Das ist Chanel No. 5. $ 5 das Stück. Two for the Seesaw (1962)
- Uh, no. - Uh, no. The Ugly American (1963)
Dr No. Dr. No. From Russia with Love (1963)
Oh, Stanley, caro, caro, no. Oh, Stanley, caro, caro, no. How to Murder Your Wife (1965)
- Did you want them to? - No. ไม่ ครั้งที่ฉันใช้ในการปล่อยให้มันมี Help! (1965)
Latin, yes. But this Eastern babble, no. ละตินใช่ แค่ตอนนี้พูดพล่าม ตะวันออกไม่มี Help! (1965)
- No. I could not get it off, Swami. ไม่ ฉันไม่สามารถรับมันออกสวามี Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
no.When Chris suggested going out, she managed to politely say no.
no.That company ranks No. 1 in Japan.
no.This song is No. 1 on the hit chart.
no.Registration for the first visit is at Counter No.1.
no.Shikoku was hit by Typhoon No. 10.
no.Passengers for Cambridge, please make your way to platform No.6.
no.It is strange that he should say no.
no.I am bound to say to you no.
no.My papa said no.
no.Take a no. 5 bus at this bus stop.
no.Some of them said yes, and the others said no.
no.I asked her for a date, only to have her say no.
no.My mother is certain to say no.
no.Oh, no. I broke a string in my racket.
no.Please tell me where to take bus No.7.
no.Ah no. It's not as though I always have everything.
no.Just say yes or no.
no.We have asked you repeatedly to settle your outstanding account for the invoice No.1111.
no.The commission concluded that the answer was no.
no.This is room No. 1025. Room service, please.
no.He shook his head as if to say No.
no.With reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.
no.Be sure to take the No.2 bus, and get off at 21st Street.
no.Yes and no.
no.Typhoon No.11 is moving up north at twenty kilometers per hour.
no.It is psychologically difficult for her to say no.
no.If you are going to the safari park, take the No.5 bus.
no.Uniform number No. 7 is his younger brother.
no.I'm sending you $12 on my order No. 2345 by check.
no.Some people believe that Japan is No.1 in everything.
no.Our records show that the invoice No.1111 is still outstanding.
no.The company went after its No. 1 customer gripe: power outages.
no.It doesn't matter whether he agrees or no.
no.Typhoon No.9 is approaching Shikoku.
no.Will Typhoon No.12 hit the Kyushu district?
no.It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.
no.He answered, No.
no.No, no. I mean to say that it has originality.
no.This is the second mail we send you referring to the invoice No.1111 which has not been settled.

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108, #16,418 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Umsatzsteueridentnummer { f }VAT number; VAT no. [Add to Longdo]
lfd. Nr. : laufende Nummerser. no. : serial number [Add to Longdo]
Nr. : NummerNo., no. : number [Add to Longdo]
Zi. : ZifferNo., no. : number, subparagraph, item [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n, vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
一一九番(P);119番[ひゃくじゅうきゅうばん, hyakujuukyuuban] (n) ambulance and fire brigade emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
一番線[いちばんせん, ichibansen] (n) track no. 1 [Add to Longdo]
公敵一号[こうてきいちごう, koutekiichigou] (n) public enemy No. 1 [Add to Longdo]
三番[さんばん, sanban] (n) third; no. three [Add to Longdo]
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P) [Add to Longdo]
初号[しょごう, shogou] (n) (1) first number (e.g. issue of a magazine); (2) No. 1 type [Add to Longdo]
二番線[にばんせん, nibansen] (n) platform no. 2; track 2 [Add to Longdo]
部数[ぶすう, busuu] (n) no. of copies; circulation; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1297 seconds, cache age: 14.104 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม