ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ทุกอย่างที่อยู่รอบเขา ที่เขาเห็น ได้กลิ่น้ รูสึก ได้ยิน เขาก็ควรจะพึงพอใจ

 


  

  ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกอย่างที่อยู่รอบเขาที่เขาเห็นได้กลิ่น้รูสึกได้ยินเขาก็ควรจะพึงพอใจ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top