Search result for

limbes

(461 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limbes-, *limbes*, limbe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา limbes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *limbes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limb[N] กิ่ง, See also: ก้าน, แขนง, Syn. branch
limb[N] แขน ขาหรือปีก
limb[N] สมาชิก, Syn. member
limb[N] ขอบ, See also: ริม, Syn. edge
climb[VT] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
climb[VI] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. ascend, arise
climb[VI] ปีน
climb[VT] ปีน, Syn. climb on, clamber up
limbo[N] การเต้นระบำลอดไม้ขวาง
limbo[N] สถานที่ที่ถูกลืม, See also: สถานที่ที่ถูกทอดทิ้ง
limber[ADJ] งอได้, See also: ยืดหยุ่น, Syn. flexible, pliant
limber[VT] ทำให้งอได้, See also: ทำให้ดัดได้
limber[VI] ที่งอได้
limber[VI] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่
limber[VT] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืนลาก
limber[N] รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืน
climber[N] คนที่ต้องการก้าวหน้าในธุรกิจหรือในสังคม
climber[N] เครื่องมือสำหรับติดที่รองเท้าหรือขาเพื่อใช้ในการปีนเสา
climb on[PHRV] ปีนขึ้นไป
forelimb[N] ขาหน้า ปีก ครีบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
in limbo[IDM] บริเวณชายขอบนรก (ตามศาสนาคริสต์)
unlimber[VT] เตรียมพร้อม, See also: เตรียมปฏิบัติการ
unlimber[VI] เตรียมพร้อม, See also: เตรียมปฏิบัติการ
limber up[PHRV] เตรียมพร้อม, Syn. loosen up
Limburger[N] ชีสชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นแรง
climb down[PHRV] ปีนลงมา
climb out of[PHRV] ปีนออกมา, See also: ตะกายขึ้นมา
loose-limbed[ADJ] มีแขนขาอ่อน, See also: มีแขนขาที่คล่องแคล่ว
out on a limb[IDM] เสี่ยง, See also: เป็นอันตราย
go out on a limb[IDM] เสี่ยง
climb on the bandwagon[IDM] ลอกเลียน, See also: เลียนแบบ, Syn. jump on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climb(ไคลบฺ) v.,n. (การ) ปีน,ไต่,ลอยขึ้น,เลื้อยพันขึ้น,ไต่เต้าขึ้น., Syn. ascend
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
limb(ลิมบฺ) n. แขน,ขา,ปีก,กิ่ง,ก้าน,แขนง,ส่วนยื่น,สมาชิก., See also: limbed adj.
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible
limbo(ลิม'โบ) n. การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง
limbsแขนและขา

English-Thai: Nontri Dictionary
climb(n) การปีน,การไต่,การขึ้น
climb(vt) ปีน,ไต่,ขึ้น,เลื้อย,ตะกาย
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย
limb(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,แขนง,แขนขา,ปีก
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loss of limbการสูญเสียอวัยวะแขนขา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower limb; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limbแขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ extremity ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limbปากแตร [ดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
limb (of fold)ส่วนข้างของชั้นหินคดโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limb (of fold)ส่วนข้างของชั้นหินคดโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limb, lower; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limb, upper; extremity, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liana; liane; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liane; liana; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
climber; vineไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
climbing aboard the band wagonชนะไหนเข้าด้วย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
climbing bogพรุคืบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deadlimbอาการมือเท้าชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, lower; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, upper; limb, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vine; climberไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
upper extremity; limb, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper limb; extremity, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
woody climber; liana; lianeไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial limbsแขนขาเทียม [TU Subject Heading]
Bilimbiตะลิงปลิง [TU Subject Heading]
Climbing plantsไม้เลื้อย [TU Subject Heading]
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Rock climbingการปีนหน้าผา [TU Subject Heading]
Artificial Limbsแขนขาเทียม, ขาเทียม [การแพทย์]
Babies, Limblessทารกแขนขาด้วน [การแพทย์]
Casts, Lower Limbการเข้าเฝือกขาและต้นขา [การแพทย์]
Casts, Upper Limbการเข้าเฝือกแขนและต้นแขน [การแพทย์]
Climbersประเภทไต่บันได [การแพทย์]
Climbingการปีนป่าย [การแพทย์]
Congenita Limb-Reduction Defectsความพิการที่แขนขา [การแพทย์]
Exercise, Wall Climbingการไต่ฝาผนัง [การแพทย์]
Limbขา [การแพทย์]
Limbตัวกล้อง [การแพทย์]
Limb Defectsแขนขาเล็กลีบหรือไม่มี [การแพทย์]
Limb Deficiency, Longitudinalความพิการของแขนขาตามแนวยาว [การแพทย์]
Limb Deficiency, Lowerความพิการของเท้าและขา [การแพทย์]
Limb Deficiency, Transverseความพิการของแขนขาตามแนวขวาง [การแพทย์]
Limb Deficiency, Upperความพิการของมือและแขน [การแพทย์]
Limb Lead, Standardขั้วต่อมาตรฐานแขนขา [การแพทย์]
Limb, Injuredขาที่มีปัญหา [การแพทย์]
Limb, Lowerขา [การแพทย์]
Limb, Lower, Torsional Deformities ofการหมุนตัวผิดปกติของขา [การแพทย์]
Limb, Proximalแขนขาช่วงต้น [การแพทย์]
Limb, Soundขาข้างดี [การแพทย์]
Limbic Systemลิมบิค, ระบบ; ระบบลิมบิก; ระบบลิมบิค [การแพทย์]
Limbsแขนทั้งสอง [การแพทย์]
Limbs, Upperแขน [การแพทย์]
Limbusลิมบัส [การแพทย์]
Limbus Zoneขอบกระจกตาดำ [การแพทย์]
Muscular Dystrophy, Limb Girdleฝ่อลีบเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และสะโพก, โรคกล้ามเนื้อพิการที่หลังและเชิงกราน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in limboสภาวะที่ไม่มั่นคง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heart rate's climbing.อัตราเต้นของหัวใจกำลังสูงขึ้น Joy (2008)
You were using your limbic region.คุณใช้สมองส่วน ลิมปิค ลีจีออน Emancipation (2008)
Got one lower limb flesh wound,มีคนหนึ่งแขนขาไม่มีแรง อีกคนหนึ่งมีบาดแผลสด Last Resort (2008)
Like where my limbs fall off?ที่จะทำให้อวัยวะฉันหลุกเป็นชิ้นๆนะหรือ Dying Changes Everything (2008)
I, Arthur Pendragon, do pledge life and limb to your service and to the protection of this kingdom and its peoples.ข้า, อาเทอร์ เพนดรากอน ขอปฏิญาณว่าจะมอบชีวิตและกายรับใช้ท่าน อาณาจักรและประชาชน Excalibur (2008)
If so, he won't be able to climb up the wall anymore.ถ้างั้น มันก็ปีนกำแพงไม่ได้น่ะซิ Iljimae (2008)
Your husband was spotted when he tried to climb up the wall.สามีของเจ้าถูกจับได้ตอนที่เขาพยายามปีนกำแพง Iljimae (2008)
Don't you know it's dangerous to climb into a refrigerator?ไม่รู้หรือไง ว่าปีนเข้าไปในตู้เย็นมันอันตราย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You don't want to climb down the mountain in the dark.ไม่อยากจะปีนลงเขาก่อนค่ำรึไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Climbing here!เฮ้ย Bolt (2008)
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They climbed over the walls.พวกมันปีนข้านกำแพง Outlander (2008)
And climbing. And grabbing things.การปีนหยิบของด้วย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Hyung-nim, your news agency must quickly climb to claim the number one throne.พี่, สำนักข่าวของคุณ ต้องรีบไต่ขึ้นไปอ้างตำแหน่ง อันดับหนึ่งบนบัลลังก์, แล้ว. Episode #1.5 (2008)
We will climb up notches in the financial world ranking.เราจะไต่ขึ้นไปในบันทึกของอันดับโลก ของธุรกิจการเงิน Episode #1.5 (2008)
I remember you used to be really loose and limber.ผมจะได้ว่าคุณเคยตัวอ่อนนี่นา New York, I Love You (2008)
Nice, nice, 50% morbidity count and climbing.ดี.. ดี.. จำนวนความเสียหาย 50% และกำลังเพิ่ม WarGames: The Dead Code (2008)
You know, Jim, I went way out on a limb for you.รู้มั้ยจิม ผมพยายามอย่างมากไม่ให้ดูงี่เง้า Frost/Nixon (2008)
If my fatty wants iced tea, then I will climb a mountain to find it.ถ้าน้องอ้วนของผมต้องการชาเย็น ต่อให้ต้องปีนภูเขาผมก็จะหามาให้ได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- I'm not tall enough! - Climb up there!ขับลงไปช้าๆ Gomorrah (2008)
She only climbed up here to get me down.แม่ขึ้นมาตามฉันลงไปข้างล่างน่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากทำ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Climbing up the walls any time we want, the word is out, the boys are backปีนกำแพงทุกเมื่อที่เราต้องการ เด็กๆ กลับมาแล้ว High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงทุกเมื่อที่เราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากทำ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Climbing up the walls any time we wantปีนกำแพงทุกเมื่อที่เราต้องการ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Someone had climbed on my truck...ถ้ามีใครปีนขึ้นมาบนรถ The Art of the Deal (2008)
He wouldn't climb up.เขาไม่ปีนออกมา Greatness Achieved (2008)
He just wouldn't climb up.เขาไม่ยอมปีนออกมา Greatness Achieved (2008)
I'll climb up.-ตกลง ปืนก็ปืน Up (2009)
But they... climbed to the top until they got the governmental power.ข้านะไม่ ข้า.. Goemon (2009)
Well, climb aboard, amigos.อืม ,ขึ้นมาเลย พักพวก Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Look, how she gonna climb that fence without being seen? Huh?แล้วนายจะทำไงไม่ให้ใครเห็นหล่อนล่ะ Prison Break: The Final Break (2009)
I'm guessing there's no telephone wire for her to climb across.ฉันเดาว่าครั้งนี้คงไม่มีสายโทรศัพท์ให้เธอข้ามรั้วหรอกนะ Prison Break: The Final Break (2009)
- I climbed way out on a limb.- ผมหาทุกทางแล้ว I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I guess I'm pretty lucky my cat chose the tree outside your window to climb.คิดว่าฉันโชคดีมากเลยค่ะ ที่แมวฉันไปปีนต้นไม้หน้าบ้านคุณ The Ugly Truth (2009)
-Climb up my arm!-ปีนแขนฉันขึ้นมา The Final Destination (2009)
Climb up my arm!ปีนแขนฉันขึ้นมา The Final Destination (2009)
You should actually, limber up as well especially, if you're going down that hill its very important.น่าจะวอมอัพก่อนนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรากำลังจะลงเนิน Zombieland (2009)
I don't believe in it. You ever seen a lion limber up before taking down a gazelle?ฉันไม่เชื่อหรอก นายเคยเห็นสิงโตวอมอัพก่อนจะตะครุบละมั่งไหมหละ Zombieland (2009)
I would like you to take the sack and climb to the top of the mast.วันนี้... พวกคริสเตียนเผาผู้ชายคนหนึ่ง Agora (2009)
Go. Climb! Don't look down!โนอา เร็วๆ 2012 (2009)
- We are here to make limbo tolerable, to ferry wounded souls across the river of dread until the point where hope is dimly visible.- เรามาเพื่อบรรเทาให้นรกพอจะทานทนได้ เพื่อพาวิญญาณบาดเจ็บข้ามแม่น้ำแห่งความตาย ไปจนถึงจุดที่พอจะเห็นแสงแห่งความหวัง Up in the Air (2009)
Come on, climb in.เข้ามาเลย. Princess Protection Program (2009)
as I cut off every single one of your fucking limbs.ตอนที่กูตัดขามึงออกข้างนึง Law Abiding Citizen (2009)
One time after school, my friend climbed up the scaffolding it was so high he couldn't climb downครั้งหนึ่งหลังเลิกเรียน เพื่อนของฉันปีนไปบนนั่งร้าน มันก็สูงมากเขาไม่สามารถปีนลงมาได้ Invitation Only (2009)
And then... he asked me to climb up and save him but I didn't have the courageและแล้ว เขาถามฉันว่าจะปีนขึ้นมาช่วยฉันไหม แต่ฉันไม่กล้าปีน Invitation Only (2009)
Climb it and escape?ปีนต้นถั่วและหนีเข้ากลีบเมฆงั้นเหรอ Seven Thirty-Seven (2009)
I'm gonna go out on a limb here and say it's been known to happen.ฉันคงจะเข้าไปเสี่ยงเรื่องนี้ด้วย และพูดได้ว่ารู้ดีว่ามันต้องเกิดขึ้น Mandala (2009)
Climb and maintain 13,000.เรียกอากาศยาน พูดอีกครั้ง ABQ (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limbHe climbed up the tree like a monkey.
limbHe was the first man to climb Mt. Fuji in winter.
limbI am interested in mountain climbing.
limbThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.
limbYou should not climb the mountain in such bad water.
limbHe was a member of the expedition which climbed Mount Everest.
limbWe climbed up the mountain, but with difficulty.
limbYour mother will probably object to your climbing the mountain.
limbI reward my pigeons with food for climbing onto the box.
limbHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
limbIf it's rainy the mountain climbing will be called off.
limbSome of the photos have been taken at the risk of life and limb.
limbWill you take care of gathering materials for the climb?
limbThe airplane climbed sharply.
limbI have never climbed Mt. Fuji.
limbWe climbed the mountain last year.
limbI climb mountains because they are there.
limbFor a person who is in good physical condition, climbing mountains is a cinch.
limbIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
limbI went out on a limb and bought 500 shares of Sony stock.
limbCarlos climbed the mountain.
limbThey had to climb a wall six feet high.
limbWe'll climb the mountain if it is fine tomorrow.
limbPlaying baseball is a sport, and climbing mountains is a sport, too.
limbMonkeys climb trees.
limbThe dog's attempts to climb the tree after the cat came to nothing.
limbGeorge began to climb all unawares.
limbTom tried to climb the tall tree.
limbI tried climbing the mountain.
limbHe finally succeeded in climbing that mountain.
limbAll of us climbed aboard quickly.
limbSome animals are very good at climbing.
limbI climbed the mountain last summer.
limbI think it dangerous climbing a mountain on a stormy day.
limbHe would call to his horse as he climbed into his seat.
limbPrices have been climbing steadily.
limbI've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.
limbI like climbing mountains.
limbThey climbed Mt. Fuji last week.
limbA monkey is climbing up a tall tree.
limbSquirrels are nimble in climbing trees.
limbThe monkey climbed up a tree.
limbIf you climb up this mountain you'll reach the lab.
limbFalling rocks present a danger to climbers.
limbThe plane climbed to an altitude of 10,000 meters.
limbWe climbed higher so that we might get a better view.
limbThe higher we climbed, the steeper became the mountain.
limbI've botched things up so bad I wish I could find a hole to climb into.
limbTheir climbing of Mt. Everest was a great achievement.
limbThe downclimb here is also dangerous as there are no handholds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา[N] vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count unit: เถา, Thai definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
อวัยวะ[N] organ, See also: limb, Example: พิษตะกั่วมีฤทธิ์ทำลายอวัยวะต่างๆ หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะบางส่วน, Count unit: ส่วน, ชิ้น, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลื้อย[V] climb, See also: creep, ramble, Example: ต้นไม้ใหญ่บางต้นมีต้นไม้เลื้อยพันแน่นหนาห้อยระย้าเหมือนม่าน, Thai definition: ทอดวกเวียนไป
แขนง[N] small branch, See also: sprig, offshoot, limb, bough, Syn. กิ้งก้าน, กิ่ง, Example: ต้นไผ่หน้าบ้านแตกแขนงออกมาให้ร่มเงาบังแดดยามบ่ายได้เป็นอย่างดี, Thai definition: กิ่งไม้เล็กๆ ที่แตกใหม่จากลำของไม้พวกไม้ไผ่, กิ่งไม้เล็กๆ ที่แยกออกจากกิ่งใหญ่
ขา[N] leg, See also: limb, foot, Example: ม้าตัวนั้นพ่ายแพ้ในการแข่งขันเพราะบาดเจ็บที่ขา, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: อวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้า สำหรับยันกายและเดิน
แขย็กๆ[ADV] climb up slowly, See also: moving up or down in short steps or degrees, Example: เขาไต่แขย็กๆ ขึ้นไปบนต้นมะม่วงหวังจะเอามะม่วงพวงโตนั้นให้ได้, Thai definition: อย่างที่ขยับขึ้นไปทีละน้อยๆ ช้าๆ
แขน[N] arm, See also: limb, Example: ผู้หญิงคนนี้มีแขนเรียวสวยราวกับแขนของนางละคร, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของอวัยวะจากไหล่ถึงข้อมือทั้ง 2 ข้าง
เครือ[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
เครือดิน[N] climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
ป่ายปีน[V] climb, See also: clamber, Syn. ปีนป่าย, ป่าย, ปีน, Example: โปรแกรมเดินป่าสู่น้ำตกเหวกระถินมีทั้งเดินขึ้นเนินเขา ป่ายปีน ไต่หน้าผาน้ำตกลงมาตามรากไม้, Thai definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ป่าย[V] climb, See also: clamber, Syn. ป่ายปีน, ปีนป่าย, Example: ช่างภาพประจำค่ายเก็บภาพอย่างละเอียดลออ แม้ถึงต้องปืนป่ายเพื่อเก็บภาพหายากก็ไม่เคยถอย, Thai definition: ปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบาก
ปีนป่าย[V] climb, See also: clamber, Syn. ป่ายปีน, ปีน, Example: เด็กๆ มีกิจกรรมฝึกตนหลายอย่าง เช่น ฝึกปีนป่าย ลอดอุโมงค์ ฝึกการทรงตัว, Thai definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ปีน[V] climb, See also: clamber, Syn. ไต่, ป่ายปีน, ปีนป่าย, Example: ผมเคยปีนขึ้นไปดูบนยอดปรางค์พบร่องรอยของการทาสีเช่นกัน, Thai definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
แผละ[ADV] exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai definition: อย่างอ่อนกำลัง
แผละ[ADV] limply, See also: limberly, Example: เธอนั่งแผละลงที่โต๊ะอาหารทันทีที่กลับมาถึง, Thai definition: แสดงอาการอ่อนกําลัง
ตะกุยตะกาย[V] clamber, See also: climb, Syn. ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: เจ้ากระต่ายน้อยหัดกระโดดได้ 2 - 3 ที ก็หกคะเมนคว่ำไปข้างหน้ามันต้องตะกุยตะกายลุกขึ้นมายืนและเริ่มกระโดดใหม่, Thai definition: พยายามป่ายปีนให้พ้นอันตราย
ตะเกียกตะกาย[V] scramble, See also: clamber, climb, Syn. ตะกาย, ปีนป่าย, Example: เด็กผู้หญิงจับเอาแมวดำตัวหนึ่งโยนลงไปในน้ำแล้วปล่อยให้มันตะเกียกตะกายปีนตลิ่งหนีไป, Thai definition: พยายามป่ายปีนไป
ตะกาย[V] clamber, See also: scramble, climb, claw, Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: หมาข้างถนนตะกายขึ้นไปบนรถและคุ้ยเขี่ยหาอาหาร
ตะกาย[V] clamber, See also: scramble, climb, claw, Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: หมาข้างถนนตะกายขึ้นไปบนรถและคุ้ยเขี่ยหาอาหาร
ไต่[V] climb, See also: clamber, scale, Example: เครื่องบินยกตัวเองขึ้นจากรถ ไต่ขึ้นตามการบังคับของนักบิน, Thai definition: เดินไปด้วยความระมัดระวัง, ขึ้นลงในที่ลำบากด้วยความระมัดระวัง
ไต่เขา[V] hike, See also: climb, Example: เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รีบระดมกำลังร่วมกับเพื่อนนักศึกษาเคราะห์ร้าย ไต่เขาลงไปช่วยกันนำศพขึ้นมาได้สำเร็จ
ไต่ไม้[V] climb, See also: climb up the wood, Example: หางนกบางชนิดแข็งมาก ใช้ช่วยค้ำจุนขณะไต่ไม้ ต้นไม้เพื่อหาอาหาร
เถาวัลย์[N] vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา
ทอดยอด[V] sprout, See also: climb on the earth, Syn. เลื้อย, Example: เถาฟักทองทอดยอดไปยาว, Thai definition: เลื้อยไป
บอระเพ็ด[N] Tinospora cordifolia, See also: species of climber, Example: เด็กๆ ถูกครูทำโทษโดยให้อมบอระเพ็ด, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Tinospora crispa Miers ในวงศ์ Menispermaceae เถาเป็นตุ่ม รสขม ใช้ทำยาได้
บานบุรี[N] Allamanda cathartica, See also: cathartica, a flowering plant, Allamanda catharteca, willow-leaved climber, Syn. บานบุรีเหลือง, ต้นบานบุรี, Example: ที่รั้วข้างมหาวิทยาลัยมีต้นบานบุรีออกดอกสีเหลืองเป็นแถวไปตลอด, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Allamanda cathartica Linn. ในวงศ์ Apocynaceae ลำต้นแข็ง ปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสีเหลืองสด
ไม้เลื้อย[N] climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน
เชือกเขา[N] tough mountain vein, See also: vine, climber, liana, Syn. เถาวัลย์, Count unit: เส้น
กระชอมดอก[N] flower bearing no fruit, See also: anther of climbing plant, Syn. ดอกถวายพระ, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกไม้ตัวผู้ของพรรณไม้เลื้อย
การไต่[N] climb, See also: crawl, creep, Syn. การปีน, การคลาน, Example: การไต่เขาเป็นกีฬาที่ท้าทาย และเสี่ยงอันตรายมาก, Thai definition: การเดินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่กันสาด การไต่ลวด, การขึ้นลงในที่ลำบากด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่เสากระโดง การไต่เขา
กิ่ง[N] branch, See also: twig, bough, limb, Syn. แขนง, กิ่งไม้, กิ่งก้าน, Example: บริเวณนี้ร่มรื่นเพราะกิ่งไม้ใหญ่ของต้นหางนกยูงแผ่ไปกว้างทั่วบริเวณ, Count unit: กิ่ง, Thai definition: ส่วนที่แยกออกจากต้น
กิ่งก้าน[N] branch, See also: twig, bough, limb, Syn. กิ่ง, กิ่งไม้, แขนง, Example: กระถินณรงค์ ในสภาพพื้นที่แล้งจะมีลำต้นคดงอแตกกิ่งก้านมาก, Count unit: กิ่ง
กิ่งก้านสาขา[N] branch, See also: twig, bough, limb, Syn. กิ่งก้าน, แขนง, กิ่งไม้, Example: ต้นโพธิ์ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของลำธาร
กิ่งไม้[N] branch, See also: twig, bough, limb, Syn. ก้านไม้, แขนง, กิ่งก้าน, Example: ลูกเสือทุกคนช่วยกันแบกกิ่งไม้แห้งมากองไว้ เพื่อก่อไฟทำอาหาร, Count unit: กิ่ง
ถีบตัว[V] climb to, See also: improve, make oneself better, Syn. ไต่เต้า, Example: แม็คโครจะต้องปรับตัวให้มีสมรรถนะเหนือคู่แข่งและถีบตัวขึ้นไปเรื่อยๆ, Thai definition: พยายามเลื่อนฐานะขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb   FR: organe [m]
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
ขา[n.] (khā) EN: leg ; limb ; foot   FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f]
แขนขา[n.] (khaēn-khā) EN: limbs ; arm and leg   FR: membres [mpl] ; bras et jambes [mpl]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb   FR: monter ; gravir
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
เครือดิน[n.] (khreūadin) EN: climbing plant   
กิ่ง[n.] (king) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้าน[n.] (kingkān) EN: branch ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[n.] (kingkānsākhā) EN: branch ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งไม้[n. exp.] (kingmāi) EN: branch ; twig ; bough ; limb   FR: branche [f] ; branchette [f]
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
เลื้อย[v.] (leūay) EN: climb ; clim up   FR: grimper
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
ไม้รอเลื้อย[n.] (māi rōleūay) EN: scandent ; climbing plant   FR: plante grimpante [f]
นักปีนเขา[n. exp.] (nak pīn khao) EN: mountaineer ; mountain climber   FR: alpiniste [m]
นักไต่เขา[n. exp.] (nak tai khao) EN: mountaineer ; mountain climber   FR: alpiniste [m]
งวง[n.] (ngūang) EN: tendril of a climbing plant   
ป่าย[v.] (pāi) EN: climb ; clamber   FR: grimper ; gravir
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi leūay) EN: climbing plant ; climber   FR: plante grimpante [f]
ปีน[v.] (pīn) EN: climb ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir
ปีนป่าย[v.] (pīnpāi) EN: climb ; clamber   FR: grimper ; escalader
ปีนต้นไม้[v. exp.] (pīn ton māi) EN: climb up a tree   FR: grimper aux arbres
ปลาหมอ[n.] (plā mø) EN: climbing perch ; anabas   
ระบบลิมบิก[n. exp.] (rabop limbik) EN: limbic system   FR: système limbique [m] ; rhinencéphale [m]
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; crawl ; creep ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
ไต่เขา[v. exp.] (tai khao) EN: hike ; climb ; climb up a mountain   FR: grimper ; escalader
ตะกุยตะกาย[v.] (takuitakāi) EN: clamber ; climb   
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana   FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถาวัลย์[n.] (thaowan) EN: liana ; climber ; wine   FR: liane [f]
ทะยาน[v.] (thayān) EN: soar ; take off ; lift off ; leap forward ; jump ; spring ; climb   FR: décoller ; se développer
ทิ้งมะพร้าวห้าว[X] (thing maphrāo hāo) EN: dive with the body and limbs rolled up   
แย้มปีนัง [n. exp.] (yaēm Pīnang) EN: Climbing oleander ; Cream fruit   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMB    L IH1 M
CLIMB    K L AY1 M
LIMBO    L IH1 M B OW0
LIMBS    L IH1 M Z
CLIMBS    K L AY1 M Z
LIMBER    L IH1 M B ER0
LIMBED    L IH1 M D
LIMBERT    L IH1 M B ER0 T
LIMBERS    L IH1 M B ER0 Z
LIMBURG    L IH1 M B ER0 G
LIMBERG    L IH1 M B ER0 G
LIMBACH    L IH1 M B AA2 K
CLIMBED    K L AY1 M D
CLIMBER    K L AY1 M ER0
LIMBAUGH    L IH1 M B AO2
LIMBRICK    L IH1 M B R IH0 K
LIMBLESS    L IH1 M L AH0 S
CLIMBERS    K L AY1 M ER0 Z
CLIMBING    K L AY1 M IH0 NG
FORELIMB    F AO1 R L IH2 M
CLIMBERS'    K L AY1 M ER0 Z
FORELIMBS    F AO1 R L IH2 M Z
LIMBAUGH'S    L IH1 M B AO2 Z
GUMBO-LIMBO    G AH1 M B OW0 L IH1 M B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limb    (n) (l i1 m)
climb    (v) (k l ai1 m)
limbo    (n) (l i1 m b ou)
limbs    (n) (l i1 m z)
climbs    (v) (k l ai1 m z)
limbed    (j) (l i1 m d)
limber    (v) (l i1 m b @ r)
limbos    (n) (l i1 m b ou z)
climbed    (v) (k l ai1 m d)
climber    (n) (k l ai1 m @ r)
limbers    (v) (l i1 m b @ z)
climbers    (n) (k l ai1 m @ z)
climbing    (v) (k l ai1 m i ng)
limbered    (v) (l i1 m b @ d)
limbless    (j) (l i1 m l @ s)
limbering    (v) (l i1 m b @ r i ng)
climb-down    (n) - (k l ai1 m - d au n)
climb-downs    (n) - (k l ai1 m - d au n z)
clean-limbed    (j) - (k l ii1 n - l i1 m d)
rock-climbing    (n) - (r o1 k - k l ai m i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ข้าม English: to climb over

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ast {m}; Arm {m}limb [Add to Longdo]
(sozialer) Aufsteiger {m}social climber [Add to Longdo]
Aufstieg {m}way up; climb up [Add to Longdo]
Bergschuh {m}climbing boot; mountaineering boot [Add to Longdo]
Bergsteiger {m}; Bergsteigerin {f}mountaineer; climber [Add to Longdo]
Biegsamkeit {f}limberness [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahren {pl} | außer Gefahr | voller Gefahren; gefahrvoll | Gefahr für Leib und Leben | in Gefahr geraten | ungeacht der Gefahrdanger | dangers | out of danger | fraught with danger | danger for life and limb | to run into danger | reckless of the danger [Add to Longdo]
Glied {n}limb; member [Add to Longdo]
Gliedmaße {f}; Glied {n} [anat.] | Gliedmaßen {pl}; Glieder {pl} | die unteren Gliedmaßenlimb | limbs | the lower limbs [Add to Longdo]
Hochwasseranstieg {m}rising limb of flood [Add to Longdo]
Klettern {n}; Bergsteigen {n}climbing [Add to Longdo]
Kletterpflanze {f}; Schlingpflanze {f} [bot.]climber [Add to Longdo]
Kletterstange {f}climbing pole [Add to Longdo]
Leiter {f}; Aufstieg {m} | Leitern {pl} | auf eine Leiter steigenladder | ladders | to climb a ladder [Add to Longdo]
Limbo {m}limbo [Add to Longdo]
Rumpelkammer {f}limbo [Add to Longdo]
Schlinggewächs {n}climbing plant [Add to Longdo]
Schnellimbissstube {f}; Imbissstube {f}; Snackbar {f}snack bar [Add to Longdo]
Schwebezustand {m}limbo [Add to Longdo]
Steigfähigkeit {f}climbing power [Add to Longdo]
Steigflug {m}climb; ascent [Add to Longdo]
Steiggeschwindigkeit {f}rate of ascent; rate of climb [Add to Longdo]
Treppensteigen {n}climbing stairs [Add to Longdo]
Vorhölle {f}; Limbus {m} [relig.]limbo [Add to Longdo]
Zwischenstadium {n}; Übergangsstadium {n}limbo [Add to Longdo]
abprotzen | abprotzendto unlimber | unlimbering [Add to Longdo]
auf {prp; wohin? +Akkusativ} | sich auf einen Stuhl setzen | auf einen Berg steigen | auf einen Lehrgang gehenon; onto | to sit down on a chair | to climb up a mountain | to go on a course [Add to Longdo]
besteigt; erklettertclimbs [Add to Longdo]
bestiegen; erklettertclimbed [Add to Longdo]
biegsamlimber [Add to Longdo]
biegsam {adv}limberly [Add to Longdo]
mit einsteigen; sich einer erfolgversprechenden Sache anschließento climb on the bandwagon [Add to Longdo]
in der Gesellschaft emporkommento climb up the social ladder [Add to Longdo]
erkletterbarclimbable [Add to Longdo]
sich exponierento expose oneself; to go out on a limb [fig.] [Add to Longdo]
exponiert seinto be out on a limb [fig.] [Add to Longdo]
gelockertlimbered [Add to Longdo]
herabgestiegenclimbed down [Add to Longdo]
herabsteigen | herabsteigendto climb down | climbing down [Add to Longdo]
hinaufsteigen | hinaufsteigend | hinaufgestiegento climb up | climbing up | climbed up [Add to Longdo]
klettern; erklettern; erklimmen; steigen; besteigen | kletternd; erkletternd; erklimmend; steigend; besteigend | geklettert; erklettert; erklommen; gestiegen; bestiegen | er/sie klettert | ich/er/sie kletterte | er/sie ist/war geklettertto climb | climbing | climbed | he/she climbs | I/he/she climbed | he/she has/had climbed [Add to Longdo]
klimmen | klimmend | geklommen | er/sie klimmt | ich/er/sie klimmte; ich/er/sie klomm | er/sie ist/war geklommen | ich/er/sie klömmeto climb; to clamber | climbing; clambering | climbed; clambered | he/she climbs | I/he/she climbed | he/she has/had climbed | I/he/she would climb [Add to Longdo]
lockerlimber [Add to Longdo]
lockerndlimbering [Add to Longdo]
lockertlimbers [Add to Longdo]
lockertelimbered [Add to Longdo]
protzt abunlimbers [Add to Longdo]
protzte abunlimbered [Add to Longdo]
jdn. in Stücke reißento tear sb. from limb from limb [Add to Longdo]
ein Glied ruhig stellen; ruhigstellen [alt]to immobilize a limb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
アイスクライミング[, aisukuraimingu] (n) ice climbing [Add to Longdo]
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger [Add to Longdo]
アゾレスクロミス[, azoresukuromisu] (n) Azores chromis (Chromis limbata) [Add to Longdo]
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata) [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]
カリンバ[, karinba] (n) kalimba (bnt [Add to Longdo]
ガンビール[, ganbi-ru] (n) gambir (species of climbing plant, Uncaria gambir) (dut [Add to Longdo]
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei [Add to Longdo]
クテノポマ[, kutenopoma] (n) climbing gourami (of genus Ctenopoma or Microctenopoma) (lat [Add to Longdo]
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
クライマー[, kuraima-] (n) climber [Add to Longdo]
クライミング[, kuraimingu] (n) climbing; (P) [Add to Longdo]
クリッパートンエンジェルフィッシュ[, kurippa-ton'enjierufisshu] (n) Clipperton angelfish (Holacanthus limbaughi) [Add to Longdo]
ザイル[, zairu] (n) climbing rope (i.e. for mountaineering) (ger [Add to Longdo]
ハーケン[, ha-ken] (n) (1) piton (metal support peg used when climbing) (ger [Add to Longdo]
ヒルクライム[, hirukuraimu] (n) hill climb [Add to Longdo]
ピトン[, piton] (n) (See ハーケン) piton (metal support peg used when climbing) (fre [Add to Longdo]
フリークライミング[, furi-kuraimingu] (n) free climbing [Add to Longdo]
ブルーアンドイエロークロミス[, buru-andoiero-kuromisu] (n) Limbaugh's damselfish (Chromis limbaughi); blue-and-yellow chromis [Add to Longdo]
モーリシアングレゴリー[, mo-rishianguregori-] (n) ebony gregory (Stegastes limbatus) [Add to Longdo]
ヤラッパ[, yarappa] (n) jalap (species of Mexican climbing plant, Ipomoea purga) (spa [Add to Longdo]
リンバーガー[, rinba-ga-] (n) Limburger [Add to Longdo]
リンボー[, rinbo-] (n) limbo [Add to Longdo]
リンボーダンス[, rinbo-dansu] (n) limbo dance [Add to Longdo]
ロッククライミング[, rokkukuraimingu] (n) rock-climbing [Add to Longdo]
一合目[いちごうめ, ichigoume] (n) the start of a climb up a hill [Add to Longdo]
下脚[かきゃく, kakyaku] (n) legs; lower limbs [Add to Longdo]
夏山[なつやま, natsuyama] (n) (1) summery mountain; (2) mountain that is often climbed in summer [Add to Longdo]
蟹草[かにくさ;カニクサ, kanikusa ; kanikusa] (n) (uk) Japanese climbing fern (Lygodium japonicum) [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
岩登り[いわのぼり, iwanobori] (n) rock climbing [Add to Longdo]
義肢[ぎし, gishi] (n) artificial limb [Add to Longdo]
急上昇[きゅうじょうしょう, kyuujoushou] (n,vs) sudden rise; steep climb; zoom [Add to Longdo]
肩慣らし[かたならし, katanarashi] (n,vs) warming or limbering up [Add to Longdo]
幻影肢[げんえいし, gen'eishi] (n) (obsc) (See 幻肢) phantom limb [Add to Longdo]
幻肢[げんし, genshi] (n) phantom limb [Add to Longdo]
五体(P);五體[ごたい, gotai] (n) (1) (五体 only) the whole body; limbs; (2) (See 行書,書道,真書,草書,大篆,八分・はっぷん,隷書,楷書,篆書) the five styles in Japanese calligraphy; (P) [Add to Longdo]
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb [Add to Longdo]
後肢[こうし, koushi] (n) hindlimb; hindlimbs; hind leg; hind legs [Add to Longdo]
高捲き;高巻[たかまき, takamaki] (n,vs) detour (around a waterfall, etc. when gorge-climbing) [Add to Longdo]
高上がり[たかあがり, takaagari] (n) climb high; more expensive than expected [Add to Longdo]
山開き[やまびらき, yamabiraki] (n) start of the mountain-climbing season [Add to Longdo]
山岳会[さんがくかい, sangakukai] (n) mountaineering club; climbing club [Add to Longdo]
山登り[やまのぼり, yamanobori] (n) mountain climbing; mountaineering; (P) [Add to Longdo]
四肢[しし, shishi] (n,adj-no) limbs; extremities; (P) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) branch; bow; bough; twig; limb; (P) [Add to Longdo]
肢体[したい, shitai] (n) limbs; members; body; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope [Add to Longdo]
上肢[shàng zhī, ㄕㄤˋ ㄓ, ] upper limb [Add to Longdo]
假肢[jiǎ zhī, ㄐㄧㄚˇ ㄓ, ] artificial limb; prosthetic [Add to Longdo]
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, ] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb [Add to Longdo]
前肢[qián zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄓ, ] forelimb; foreleg [Add to Longdo]
四肢[sì zhī, ㄙˋ ㄓ, ] the four limbs of the body [Add to Longdo]
夤缘攀附[yín yuán pān fù, ˊ ㄩㄢˊ ㄆㄢ ㄈㄨˋ, / ] to cling to the rich and powerful (成语 saw); to advance one's career by currying favor; social climbing [Add to Longdo]
奸雄[jiān xióng, ㄐㄧㄢ ㄒㄩㄥˊ, / ] person who seeks advancement by any means; career climber; unscrupulous careerist [Add to Longdo]
手脚[shǒu jiǎo, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] hand and foot; movement of limbs; action; trick [Add to Longdo]
[bā, ㄅㄚ, ] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside [Add to Longdo]
[pá, ㄆㄚˊ, ] climb; crawl; snatch [Add to Longdo]
[pān, ㄆㄢ, ] climb up; pull [Add to Longdo]
[pān, ㄆㄢ, ] to climb up; to pull [Add to Longdo]
攀岩[pān yán, ㄆㄢ ㄧㄢˊ, ] climbing [Add to Longdo]
攀登[pān dēng, ㄆㄢ ㄉㄥ, ] to climb; to pull oneself up; to clamber; to scale; fig. to forge ahead in the face of hardships and danger [Add to Longdo]
攀越[pān yuè, ㄆㄢ ㄩㄝˋ, ] to climb over; to get over (difficulties); to scale; to surmount [Add to Longdo]
攀附[pān fù, ㄆㄢ ㄈㄨˋ, ] to climb (of climbing plants); to creep; to cling on to; fig. to seek connection (with the rich and powerful); social climbing [Add to Longdo]
攀附权贵[pān fù quán guì, ㄆㄢ ㄈㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] to cling to the powerful and rich (成语 saw); social climbing [Add to Longdo]
攀高结贵[pān gāo jié guì, ㄆㄢ ㄍㄠ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] lit. to cling to the high, connect to the rich (成语 saw); to try to attach oneself to the rich and powerful; social climbing [Add to Longdo]
林堡[lín bǎo, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄠˇ, ] Limburg [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] mountain-climbing shoes [Add to Longdo]
[pá, ㄆㄚˊ, ] to crawl; to climb [Add to Longdo]
爬上[pá shàng, ㄆㄚˊ ㄕㄤˋ, ] climb up [Add to Longdo]
爬墙[pá qiáng, ㄆㄚˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] wall climbing [Add to Longdo]
[suān, ㄙㄨㄢ, ] aching of limbs [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] illness; numbness of the limbs [Add to Longdo]
[dēng, ㄉㄥ, ] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record [Add to Longdo]
登上[dēng shàng, ㄉㄥ ㄕㄤˋ, ] to climb over; to ascend onto; to mount [Add to Longdo]
登山[dēng shān, ㄉㄥ ㄕㄢ, ] to climb a mountain; climbing; mountaineering [Add to Longdo]
登峰[dēng fēng, ㄉㄥ ㄈㄥ, ] to climb a mountain; to scale a peak; mountain climbing; mountaineering [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] tearing off limbs as punishment [Add to Longdo]
[zhī, , ] limb [Add to Longdo]
肢体[zhī tǐ, ㄓ ㄊㄧˇ, / ] limbs [Add to Longdo]
肥硕[féi shuò, ㄈㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, / ] fleshy (fruit); plump; large and firm-fleshed (limbs, body); stout [Add to Longdo]
[nào, ㄋㄠˋ, ] biceps (in Chinese medicine); (arch.) forelimbs of livestock animal [Add to Longdo]
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, ] creeper; climbing plant; twiner [Add to Longdo]
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] woody climbing plant [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] to exceed; to climb over; to surpass; the more... the more [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, ] to jump, to climb over, to leap, to posture; a gangway [Add to Longdo]
趋炎附势[qū yán fù shì, ㄑㄩ ㄧㄢˊ ㄈㄨˋ ㄕˋ, / ] to curry favor (成语 saw); playing up to those in power; social climbing [Add to Longdo]
[wō, ㄨㄛ, ] to slip and sprain a limb [Add to Longdo]
酥软[sū ruǎn, ㄙㄨ ㄖㄨㄢˇ, / ] weak (of body or limbs); limp; gone soft [Add to Longdo]
酥麻[sū má, ㄙㄨ ㄇㄚˊ, ] limp and numb (of limbs) [Add to Longdo]
难于登天[nán yú dēng tiān, ㄋㄢˊ ㄩˊ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, / ] hard a climbing to heaven (成语 saw); a tremendous effort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top