ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zurufen

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zurufen-, *zurufen*
Possible hiragana form: ずるふぇん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zurufen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zurufen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hi, Doc.Ich habe gerade versucht, Sie anzurufenFiend Without a Face (1958)
Who asked you to call me last night?- Wer bat Sie, mich anzurufenInspector Maigret (1958)
5 minutes after the crime, he had the nerve to call me. "Monsieur Maigret."Fünf Minuten nach der Tat hat er den Schneid, mich anzurufenInspector Maigret (1958)
The night they invented champagne They absolutely knew That all we'd want to doDie Erfinder des Champagners ja, die konnten gar nicht anders die wollten, dass du und ich in den Himmel fliegen auf Champagner und jedem zurufen und einander dass, seit die Welt begann, kein Mädchen und kein Mann so glücklich gewesen sein kann wie wir! Gigi (1958)
The night they invented champagne They absolutely knew that All we'd want to do Is fly to the sky on champagneDie Erfinder des Champagners ja, die konnten gar nicht anders, die wollten, dass du und ich in den Himmel fliegen auf Champagner und jedem zurufen und einander dass, seit die Welt begann kein Mädchen und kein Mann so glücklich gewesen sein kann wie wir! Gigi (1958)
He's not very considerate, calling you at this time of night.Und nachts anzurufen ist auch nicht sehr rücksichtsvoll. Indiscreet (1958)
I have to holler to the mule drivers.Ich muss den Reitern zurufenThe Inn of the Sixth Happiness (1958)
Would you remind me to call Doc Simkins for their distemper shots?Kannst du mich erinnern, Dr. Simkins wegen Staupeimpfungen anzurufenRock-a-Bye Baby (1958)
I'm quite capable of making a telephone call for myself, thank you, Staff Nurse.Ich bin sehr wohl in der Lage, selber anzurufen, danke. Carry on Nurse (1959)
I dared not call you.Ich wagte nicht, dich anzurufen oder herzukommen. Fever Mounts at El Pao (1959)
I've been trying to call Miss Morrow and there's no answer.Ich versuche seit einiger Zeit vergeblich, Miss Morrow anzurufenPillow Talk (1959)
You're the executive officer. Request permission to call Regiment.Ich bitte um Erlaubnis, die Regimentsleitung anzurufenPork Chop Hill (1959)
You're the executive officer. Request permission to call Regiment.Ich bitte um Erlaubnis, die Regimentsleitung anzurufenPork Chop Hill (1959)
I brought her here because you treated her. I tried to phone you.Ich habe versucht, Sie vorher anzurufenThe Tingler (1959)
I'M TERRIBLY SORRY TO CALL YOU AT THIS HOUR OF THE MORNING, SIR.Es tut mir schrecklich leid, Sie um diese Zeit anzurufen, Sir. And When the Sky Was Opened (1959)
Mr. Bookman, i've done Everything but phon e Your own u n dertaker.Mr. Bookman, ich habe alles getan, außer Ihren Bestatter anzurufenOne for the Angels (1959)
I tried calling you Monday.Montag habe ich versucht anzurufenBreathless (1960)
But to get him on the telephone would be a mistake, and I'd rather you didn't.Ja, aber ihn anzurufen wäre ein Fehler, also lassen wir es. The Grass Is Greener (1960)
May I submit that it might have been wiser to call the Yard?Es wäre klüger gewesen, auf der Stelle Scotland Yard anzurufenMidnight Lace (1960)
It was wicked not to telephone.Es war unartig, nicht anzurufenOcean's 11 (1960)
With all these jokes you forgot to call who should be here.Vor lauter Scherzen habt ihr vergessen, die anzurufen, die herkommen sollen. Ocean's 11 (1960)
You asked me to call you if something unusual happened.Sie baten, mich anzurufen, wenn etwas Ungewöhnliches passiert. Ocean's 11 (1960)
- Without calling me?-Ohne mich anzurufenPsycho (1960)
I'VE BEEN PHONING YOU ALL DAY LONG.Ich habe den ganzen Tag versucht, dich anzurufenA World of Difference (1960)
It's the placebo effect.Und er wird uns zurufen, uns anfeuern und schreien: "Los, Zephyrs! Los, los, los!" The Mighty Casey (1960)
He can just call our HQ and you'll be on a troopship home, as a private unless you give him your word that you'll do exactly as he says.Er braucht nur die Zentrale anzurufen, und Sie dampfen sofort ab wenn Sie ihm jetzt nicht Ihr Wort geben, genau das zu tun, was er sagt. The Guns of Navarone (1961)
IF YOU COULD HAVE HEARD HIS SCREAMS,Und wie er ihn geschüttelt hat, um ihn ins Leben zurückzurufenThe Innocents (1961)
Since we are in this courtroom, in front of holy men of God, since opposites are fighting here without any other proof than their sworn faith, since our King is involved, as well as his sacred word,Deshalb ersuche ich Euch, hier die Entscheidung Gottes anzurufen. Ich bitte um die Anberaumung eines Gottesgerichtes. Und ich möchte für den König und die Gräfin streiten. The Miracle of the Wolves (1961)
Every night after dinner I force myself from going to the telephone and calling.Ich musste mich jeden Abend zwingen, dich nicht anzurufenSplendor in the Grass (1961)
Don't forget to clap at 3:00!Vergiß nicht, die drei Uhr auszurufenYojimbo (1961)
- You forced Fletcher to call Brig.Sie zwangen ihn, Brig anzurufenAdvise & Consent (1962)
That night, I made her call up the plumber and tell him... she was takin' a little vacation from him and the kids.An dem Abend zwang ich sie, den Klempner anzurufen und ihm zu sagen... dass sie ohne ihn und die Kinder ein bisschen Urlaub machen wollte. Cape Fear (1962)
I had to come down to the general store to call you, as a matter of fact.Ich musste in den Kramladen, um dich anzurufenMy Geisha (1962)
Lady Fallott, how nice of you to call.Lady Fallott, wie nett von Ihnen, anzurufenThe Notorious Landlady (1962)
We can try calling again.Wir können probieren, noch Mal anzurufenPanic in Year Zero (1962)
Try and get your mother again.Versuche noch Mal bei deiner Mutter anzurufenPanic in Year Zero (1962)
I tried to phone you.Ich versuchte, sie anzurufenRequiem for a Heavyweight (1962)
Who am I to call at this hour!Brülle! Wer ich sei, um jetzt anzurufenTwo for the Seesaw (1962)
You only need to phone your bank.Sie brauchen ja nur lhre Bank anzurufenDie endlose Nacht (1963)
- I'm telling you, I was in a pub, I tried to call our design engineer to tell him I was back...- Ich sage dir, ich war in einer Kneipe, hab versucht, unseren Chefkonstrukteur anzurufen, um ihm zu sagen, dass ich wieder da bin... Die endlose Nacht (1963)
I tried to call our design engineer, three guys were there playing poker, and I joined them and drank beer.Ich hab versucht, unseren Chefkonstrukteur anzurufen. Da saßen drei und haben Poker gespielt, da hab ich ein bisschen mitgespielt und Bier getrunken. Die endlose Nacht (1963)
You'll be called up.Wir haben den Flugschein hier behalten, um Sie kurz vorher aufzurufenDie endlose Nacht (1963)
I said I'd phone her when I get back to NY.Ich habe versprochen, sie nach meiner Rückkehr anzurufenThe Fire Within (1963)
Now, if you don't mind...Und jetzt, falls Sie nichts dagegen haben, möchte ich Sie bitten, meine Zeitung anzurufenShock Corridor (1963)
You mean to tell me you will be unable to recall the aircraft?Heißt das, Sie sind außer Stande, die Flugzeuge zurückzurufenDr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
General Faceman, I want them to enter the base, locate General Ripper... and put him in immediate telephone contact with me.Dringen Sie in den Stützpunkt ein. Zwingen Sie Ripper, mich anzurufenDr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Our hopes for recalling the 843rd Bomb Wing... are quickly being reduced to a very low order of probability.Staffel zurückzurufen wird von Minute zu Minute geringer und unmöglicher. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Yes, if we're unable to recall the planes...Falls es uns nicht gelingt, die Flugzeuge zurückzurufen würde ich sagen, dass... Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Go ahead, try and get the President of the United States on the phone.Also gut, versuchen Sie den Präsidenten anzurufenDr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Request permission to authenticate on secondary channel.Erbitte Erlaubnis, den zweiten Kanal abzurufenFail-Safe (1964)

German-Thai: Longdo Dictionary
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(laut) schreien; rufen; zurufen | schreiend; rufend; zurufend | geschrien; geschrieen [alt]; gerufen; zugerufen | schreit; ruft; ruft zu | schrie; rief; rief zuto shout | shouting | shouted | shouts | shouted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top