ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zurücktreten

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zurücktreten-, *zurücktreten*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurücktreten; (Amt) niederlegen | zürücktretend; niederlegend | zurückgetreten; niedergelegt | er/sie tritt zurück; er/sie legt nieder | ich/er/sie trat zurück; er/sie legte nieder | er/sie ist/war zrückgetreten; er/sie hat/hatte niedergelegtto resign | resigning | resigned | he/she resigns | I/he/she resigned | he/she has/had resigned [Add to Longdo]
zurücktreten | zurücktretendto recede | receding [Add to Longdo]
zurücktreten | zurücktretend | zurückgetreten | tritt zurück | trat zurückto rescind | rescinding | rescinded | rescinds | rescinded [Add to Longdo]
zurücktreten; niederlegento abdicate [Add to Longdo]
zurücktreten | zurücktretendto retire | retiring [Add to Longdo]
zurücktreten | zurücktretendto retrogress | retrogressing [Add to Longdo]
zurücktretendrecessionary [Add to Longdo]
zurücktretendretreating [Add to Longdo]
zurücktretend {adv}recessively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  zurücktreten /tsuːrɵktreːtən/
   to recede; to rescind; to resign; to retire; to retrogress; to step back

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top