ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yappy

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yappy-, *yappy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา yappy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *yappy*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yappy[ADJ] ช่างพูด, Syn. talkative

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Friend, ex, yappy's future ex.เพื่อน แฟนเก่า อนาคตแฟนเก่าช่างพูด Isobel (2010)
Say zippy-zee, zappy-za, yappy-yo, Google-gumSingen zippy-zee, zappy-za, yappy-yo, google-gum Fantastic Mr. Fox (2009)
- Craig, mind Yappy!Du musst für den Moment leben. - Craig! Mind YappyClosing Time (2011)
Yappy.Yappy. Der Roboter-Hund. Closing Time (2011)
Yappy, say goodbye to Craig and Stormageddon.Yappy, sag tschüss zu Craig und Stormageddon. Closing Time (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top