ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xen-, *xen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xen(prf) ต่างด้าว, See also: ต่างชาติ
xeno(prf) ต่างด้าว, See also: ต่างชาติ
xenon(n) ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe
xenogenic(n) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
xenograft(n) การย้ายเนื้อเยื่อจาก, Syn. autograft
xenophile(n) ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobe(n) ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenogamous(n) เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์
xenophilia(n) ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia(adj) ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xenixซีนิกซ์เป็นชื่อระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) รุ่นหนึ่ง ซึ่งบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) นำมาพัฒนาเพื่อให้ใช้ได้กับไมโครคอมพิวเตอร์ แล้วตั้งชื่อว่า ซีนิกซ์
xenogamy(ซีนอก'กะมี) n. การผสมของพืชต่างต้นและต่างดอก, การผสมพันธุ์ต่างพันธุ์
xenon(ซี'นอน, เซน'ออน) n. ธาตุแก๊สชนิดหนึ่ง
xenophobia(เซนนะโฟ'เบีย) n. ความกลัวหรือเกลียดชาวต่างประเทศหรือสิ่งที่เป็นของต่างถิ่น, See also: xenophobic adj.
axenic(เอเซน'นิค) adj. ไร้เชื้อโรค, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน (germfree, uncontaminated)
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน, เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
oxen(ออค'เซิน) n. พหูพจน์ของ ox
vixen(วิค'เซิน) n. สุนัขจิ้งจอกตัวเมีย, หญิงขี้โม-โห, หญิงที่ชอบทะเลาะวิวาท., See also: vixenish adj. vixenishly adv., Syn. termagant

English-Thai: Nontri Dictionary
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย, ทำด้วยผ้าลินิน
oxen(n plของ) ox
vixen(n) สุนัขจิ้งจอกตัวเมีย
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง, เหมือนขี้ผึ้ง, ซีดเหมือนผีตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xenocrystผลึกแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenodochium๑. ที่พักคนเดินทาง๒. สถานพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenodochyการต้อนรับคนต่างถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenogamyการผสมข้ามต้น [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xenograft; graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenograft; heterogenous graft; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ ดู graft ประกอบ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenolith; accidental inclusionหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenomeniaระดูผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenomorphic; allotriomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenophileความนิยมต่างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
XENIXซีนิกซ์ [TU Subject Heading]
xenonซีนอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 54 สัญลักษณ์ Xe จุดหลอมเหลว -111.9 องศาเซลเซียส เป็นแก๊สเฉื่อย มีอยู่ในอากาศน้อยมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Xenophobiaความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
Xenotimeซีโนไทม์, Example: แหล่ง - พบในแหล่งลานแร่ดีบุกในจังหวัดระนอง ตะกั่วป่า พังงา ภูเก็ต เป็นต้น ถ้าจะหาแร่ชนิดนี้ควรหาจากขี้แร่โมนาไซต์ และการแยกใช้วิธีแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ - สารประกอบอิตเทรียม (Yitrium) จากแร่นี้ใช้เพื่อการผลิตโทรทัศน์สี [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
xenAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้งจอก[jingjøk] (n) EN: fox ; vixen (fem.)  FR: renard [ m ] ; renarde [ f ]
แมงดา[maēngdā] (n) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo  FR: gigolo [ m ] ; souteneur [ m ] ; proxénète [ m ] ; maquereau [ m ] (très fam.)
พุ่ม[phum] (n) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering
ซีนอน[sīnøn] (n) EN: xenon  FR: xénon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XENA Z IY1 N AH0
XENE Z IY1 N
XENIA Z IY1 N IY0 AH0
XENON Z IY1 N AA0 N
XENOS Z IY1 N OW0 Z
XENOPHON Z EH1 N AH0 F AH0 N
XENOPHOBIA Z EH2 N AH0 F OW1 B IY0 AH0
XENOPHOBIC Z EH2 N AH0 F AA1 B IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
xenophobia (n) zˌɛnəfˈoubɪəʳ (z e2 n @ f ou1 b i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排外[pái wài, ㄆㄞˊ ㄨㄞˋ, ] xenophobic; anti-foreigner, #47,187 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] xenon Xe, noble gas, atomic number 54, #81,753 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] xenon Xe; also written xian1 氙, #422,277 [Add to Longdo]
亚洲客蚤[yà zhōu kè zǎo, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, / ] Xenopsylla astia [Add to Longdo]
捕虏岩[bǔ lǔ yán, ㄅㄨˇ ㄌㄨˇ ㄧㄢˊ, / ] xenolith (geol.) [Add to Longdo]
骚扰客蚤[sāo rǎo kè zǎo, ㄙㄠ ㄖㄠˇ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, / ] Xenopsylla vexabilis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xenon { n } [ chem. ]xenon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
キセニア[kisenia] (n) xenia [Add to Longdo]
キセノン;クセノン[kisenon ; kusenon] (n) xenon (Xe) [Add to Longdo]
キセノンアークランプ[kisenon'a-kuranpu] (n) Xenon arc lamp [Add to Longdo]
キセノンランプ[kisenonranpu] (n) Xenon lamp [Add to Longdo]
ゼノタイム[zenotaimu] (n) xenotime [Add to Longdo]
亜麻色[あまいろ, amairo] (n) flaxen [Add to Longdo]
亜麻色の髪[あまいろのかみ, amaironokami] (n) flaxen hair [Add to Longdo]
亜麻製[あませい, amasei] (adj-no) flaxen; linen [Add to Longdo]
異種移植[いしゅいしょく, ishuishoku] (n) xenotransplant; heterograft; heteroplastic transplantation; heteroplasty; heterotransplantation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top