ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

x

EH1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -x-, *x*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทย (TH)
xoxo(slang) คำลงท้ายจดหมายหรือข้อความ ที่แสดงถึงความรัก, ความจริงใจ, ​ หรือ มิตรภาพ โดยสัญญลักษณ์ x และ o หมายถึงการจูบและกอด, See also: Hugs and kisses

Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
新正如意 新年发财[xīn zhèng rú yì xīn nián fā cái, ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, ] (phrase) คำอวยพรสวัสดีปีใหม่ของชาวจีนในวันตรุษจีน ความหมายคือ ขอให้ปีใหม่นี้สมหวังทุกประการ และร่ำรวยมั่งคั่ง คนไทยมักอ่านว่า ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดใช้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสำเนียงแต้จิ๋ว

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
下狱[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ, ] จำคุก
休息[xiūxi, ㄒㄧㄡxi, ] (n, vi) พัก; พักผ่อน
喜欢[xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙, ] ชอบ
宣布[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] ประกาศ; แถลงให้ทราบ
小米椒[xiǎo mǐ jiāo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄠ, ] (n) พริกขี้หนู
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, ] ตอนนี้
雪崩[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ, ] หิมะถล่ม
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] (n) กลิ่นหอม

English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
galaxy(n) ดาราจักร
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, Syn. suffocate
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), See also: Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, See also: Related: Half Duplex, Simplex
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
x(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
X(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
XD(abbr) คำย่อของ ex-dividend
Xe(abbr) สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ xenon
XI(abbr) นอกความสนใจ
xi(abbr) นอกความสนใจ
XL(n) ขนาดใหญ่
XL(n) ยาวนาน
Xn(n) คริสเตียน
XO(n) คำย่อของ executive officer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
x(เอกซฺ) n.พยัญชนะตัวที่ 24 ของภาษาอังกฤษ
x chromosomeโครโมโซมเพศที่มียีน (genes) กำหนดลักษระเฉพาะของเพศในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มักปรากฎเป็นคู่ในเพศหญิง และเป็นเดี่ยวในเพศชาย
x ray(เอคซฺ'เร) n. รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งคล้ายแสง แต่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า, ภาพเอกซฺเรย์ vt. ตรวจสอบหรือถ่ายด้วยเอกซฺเรย์
x-axis(เอคซฺ'แอคซิส) n. แกนหรือเส้นแนวนอน (แกนX) ของวิชาคณิตศาสตร์ในระบบแนวราบของRene Descartes (นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส) pl. x-axes
x-film(เอคซฺ'ฟิล์ม) n. ภาพยนต์จำกัดผู้ชม (เช่น ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ขวบเข้าชม)
x-radiation(เอคซฺเรดิเอ'เชิน) n. เอกซฺเรย์, รังสีroentgen, ภาพที่ได้จากการถ่ายเอกซฺเรย์
x-ratedn. ภาพยนตร์ลามก
x-ray(เอคซฺ'เร) n. รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งคล้ายแสง แต่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า, ภาพเอกซฺเรย์ vt. ตรวจสอบหรือถ่ายด้วยเอกซฺเรย์
x-ray technologyn. รังสีเทคนิค
x-ray tubeหลอดเอกซฺเรย์เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้รังสีเอกซฺเรย์เป็นหลอดรังสีขั้วลบชนิดหนึ่งที่เป้าโลหะถูกระดมยิงด้วยอิเล็กตรอนพลังสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
X-X-ray(n) รังสีเอกซ์, ภาพเอกซ์เรย์
Xmas(n) ตรุษฝรั่ง, วันคริสต์มาส
xylem(n) เนื้อไม้
xylography(n) การแกะสลักไม้
xylophone(n) ระนาด, พิณพาทย์
admix(vt) ผสม, คลุกเคล้า, เติม
admixture(n) ส่วนผสม, การผสม, การเติม
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย
affix(vt) ติดต่อกัน, ประทับ(ตรา), ใส่ความ
afflux(n) การไหลบ่า, การหลั่งไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
x (excluding)ไม่รวม, นอกจาก, นอกเหนือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
x componentส่วนประกอบ x [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
x-axisแกน x [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
x-bandเอกซ์แบนด์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
X-bite; cross-bite-สบไขว้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
x-interceptระยะตัดแกน x [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
X-ray diagnosisการวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซ์ [ มีความหมายเหมือนกับ diagnosis, roentgen ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
x-ray diffractionการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
x-ray paintingจิตรกรรมเอกซเรย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
X-ray sickness; sickness, radiationการแพ้รังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
x - rayเอกซเรย์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
X - Ray or Roentgen rayรังสีเอ็กซ์, Example: ตามชื่อของผู้ค้นพบ รังสี X เป็น electromagnetic wave ใช้มากในทางการแพทย์ [สิ่งแวดล้อม]
X D , X R , X W , X S , X T , XI, XP, XAเครื่องหมายแสดงการไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ, Example: เครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แสดงไว้บนหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหลักทรัพย์ ในกรณีตราสารทุน และล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ ในกรณีตราสารหนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ติดเครื่องหมายประเภทดังกล่าวไว้บนหลักทรัพย์ใด หมายความว่า ราคาที่ เสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่ขึ้นเครื่องหมายนั้น เป็นราคาที่ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้ออก หลักทรัพย์ให้หรือจะให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น และ ผู้ซื้อหลักทรัพย์นี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทที่ระบุจากการ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนี้ • XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล • XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ • XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ • XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น • XT (Excluding Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ • XI (Excluding Interest) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย • XP (Excluding Principal) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น • XA (Excluding All) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น ทั้งนี้ หากผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันที่จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบทีละรายการ (gross settlement) และกำหนดวันที่จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เร็วกว่าวันครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามปกติ ผู้ซื้อหลักทรัพย์อาจยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้น หากการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เสร็จสิ้นก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น [ตลาดทุน]
X marks the spotตำแหน่งที่แน่นอน [การบัญชี]
X-axisแกนหรือเส้นแนวนอน [การบัญชี]
X-axisแกนเอกซ์, ดูในเรื่อง rectangular coordinate system [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
X-ray crystallographyเอกซเรย์ คริสตัลโลกราฟี [TU Subject Heading]
X-ray diffractionการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์, ปรากฏการณ์ที่รังสีเอกซ์ซึ่งสะท้อนจากภายในผลึก แล้วรวมกัน เกิดเป็นคลื่นสะท้อนที่มีความเข้มสูงสุด [นิวเคลียร์]
X-ray diffraction analysisการวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์, การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เพื่อหาโครงสร้างของอะตอม หรือโมเลกุลในธาตุ หรือสารประกอบที่มีการเรียงตัวเป็นระเบียบซ้ำๆ กัน เช่น เพชร โซเดียมคลอไรด์ รวมทั้งชีวโมเลกุลที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น โปรตีน กรดนิวคลีอิก [นิวเคลียร์]
x-ray fluorescenceการเรืองรังสีเอกซ์, ปรากฏการณ์การเกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของธาตุที่สนใจโดยใช้พลังงานที่เหมาะสมไปกระตุ้นอะตอมของธาตุนั้น [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
XCode[เอ็ก-โค้ด] (คำย่อ) กลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในระบบปฎิบัติการ Mac OS X หรือ iOS
XSoEz[ล๊อกเส็ด] เด็กหลงยามเที่ยงคืน
xxyyzz(n) ตัวแปร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How much is 9 x 8?ราคาเท่าไร 9 x 8? Idemo dalje (1982)
7 x 8?7 x 8? Idemo dalje (1982)
You, tell me how much is 12 x 8?คุณบอกฉันว่า 12 x 8 คืออะไร? Idemo dalje (1982)
What about 32 x 22? - 704.สิ่งที่เกี่ยวกับ 32 x 22? Idemo dalje (1982)
How much is 18 x 17?เท่าไร 18 x 17? Idemo dalje (1982)
Come on, 17 x 18?มา 17 x 18 หรือไม่? Idemo dalje (1982)
4 x 8?4 x 8? Idemo dalje (1982)
3 x 7?3 x 7? Idemo dalje (1982)
You know how you feel when you see a patient and you think he's all right... then you look at the X rays and it's nothing like you thought?คุณรู้สึกยังไง ถ้าเห็นว่าคนไข้อาการดีขึ้น... แต่พอดูฟิล์ม เอ็กซ์เรย์ กลับไม่เป็นอย่างที่คิด? Dirty Dancing (1987)
And he's got a black Toyota 4 x 4.เขามีโตโยต้าโฟร์วีลสีดำด้วย The Bodyguard (1992)
A x B x C... ..equals X.อือ ฮึ ภาพลวงตาของความปลอดภัย Fight Club (1999)
If X is less than the cost of a recall, ... ..we don't do one.อือ, ผมก็ว่างั้น Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
xAccording to the X-ray, everything is all right.
xAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
xAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
xAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
xCould I have two tickets to Malcolm X?
xEvidence that the above example is farfetched can be seen by comparing the total occurrences of component X.
xI'd like you to have a chest X-ray.
xI have to go and have an X-ray tomorrow.
xI'll take some X-rays of your teeth.
xI watched the 4th season of X-files.
xI watched X-files the movie.
xI went to the dentist recently and he did a cast of my teeth and took an X-ray, 'just in case.' It sounds like a good business to be in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาดใหญ่พิเศษ(n) extra large, See also: XL
ตะบัน(n) orange mangrove, See also: Xylocarpus gangeticus Parkins., Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Xylocarpus gangeticus Parkins. ในวงศ์ Meliaceae ขึ้นตามโขดหินชายทะเล
ระนาด(n) xylophone, Example: เวลาเขานั่งตีระนาดต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้นไม่งั้นตีไม่ถนัด, Count Unit: ราง, Thai Definition: เครื่องปี่พาทย์ชนิดหนึ่ง มีรูปเป็นรางยาว ตอนบนมีแผ่นไม้หรือเหล็กหรือทองเหลืองหลายๆ อัน มีความยาวลดหลั่นกันตามลำดับของเสียงประมาณ 17 - 21 ลูก
ไม้แข็ง(n) hardwood, See also: xylophone stick, hard xylophone hammer, Syn. ไม้ตีระนาด, Thai Definition: ไม้ตีระนาดอย่างแข็งทำให้เสียงดังมาก
ไม้แดง(n) Xylia xylocarpa Taub (Leguminosae), Ant. ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Xylia xylocarpa Taub. ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้แข็ง สีแดง ใช้ในการก่อสร้าง
การฉายแสง(n) x-ray, See also: having to do with x-ray, irradiation with ultraviolet rays, radiation treatment, Syn. การฉายแสงอัลตราไวโอเลต
ขี้ครอก(n) a kind of plant, See also: Xanthium Strumarium Linn., Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, ต้นกระซับ, Example: เราไม่นิยมปลูกขี้ครอกไว้ใกล้ๆ ที่เลี้ยงสัตว์เพราะมันเป็นพิษต่อสัตว์, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium strumarium Linn. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมน้ำ ต้นสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุก ผลรี มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อนๆ ใช้อบผ้าได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต-[adīt-] (pref, (adj)) EN: ex-  FR: ex-
อดีตเมีย[adīt mīa] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [ f ] ; ex-épouse [ f ]
อดีตภรรยา[adīt phanrayā] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [ f ] ; ex-épouse [ f ]
อดีตสามี[adīt sāmī] (n, exp) EN: ex-husband  FR: ex-mari [ m ]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
แอโรบิก[aērōbik] (n) EN: aerobics ; aerobic exercise  FR: aérobic [ m ] (anglic.)
อาหารมื้อหน้า[āhān meū nā] (n, exp) EN: next meal  FR: le prochain repas

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
X EH1 K S
X. AE1 K S
X. EH1 K S
XI SH IY1
XU Z UW1
XIO ZH AO1
X'S EH1 K S IH0 Z
XIE Z IY1
X.S EH1 K S IH0 Z
XAN SH AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
X (n) ˈɛks (e1 k s)
x (n) ˈɛks (e1 k s)
X's (n) ˈɛksɪz (e1 k s i z)
x's (n) ˈɛksɪz (e1 k s i z)
Xtra (n) ˈɛkstrə (e1 k s t r @)
Xiao (n) ʃˈau (sh au1)
Xmas (n) ˈɛksməs (e1 k s m @ s)
X-ray (v) ˈɛks-rɛɪ (e1 k s - r ei)
Xerox (v) zˈɪəʳrɒks (z i@1 r o k s)
X-rays (v) ˈɛks-rɛɪz (e1 k s - r ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss, #70 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.), #72 [Add to Longdo]
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young, #77 [Add to Longdo]
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
需要[xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ, ] to need; to want; to demand; needs; to require, #162 [Add to Longdo]
喜欢[xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙, / ] to like; to be fond of, #184 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind, #199 [Add to Longdo]
希望[xī wàng, ㄒㄧ ㄨㄤˋ, ] to wish for; to desire; to hope, #205 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
轟焦凍[xiáng, <span style="font-size:smaller">ㄒㄧㄤˊ</span>]
轟焦凍[xiáng, <span style="font-size:smaller">ㄒㄧㄤˊ</span>]

German-Thai: Longdo Dictionary
Experten(n) |pl.|, See also: Expert
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
Hexe(n, vulgar) |die , pl. Hexen| แม่มด อาจใช้แสดงอาการโกรธ เช่น Du, alte Hexe!
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.
Taxifahrer(n) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
X-Beine { pl }knock knees [Add to Longdo]
X-fache { n }X times [Add to Longdo]
X-Chromosom { n } [ biol. ]X-chromosome [Add to Longdo]
Xanthippe { f }shrew [Add to Longdo]
Xerographie { f }xerography [Add to Longdo]
Xerographie { f }; Vervielfältigungstechnik { f }xerographic [Add to Longdo]
Xerographiepapier { n }xerography paper [Add to Longdo]
Xylophon { n } [ mus. ] | Xylophone { pl }xylophone | xylophones [Add to Longdo]
x-beliebig { adj } [ ugs. ] | eine x-beliebige Zahl [ ugs. ]any old | any old number [Add to Longdo]
x-beliebigthe first that comes along [Add to Longdo]
x-beinig { adj }knock-kneed [Add to Longdo]
x-malhundred of times [Add to Longdo]
x-mal; zig-mal; x-fach [ ugs. ]umpteen times [Add to Longdo]
Xanthom { n }; eine gutartige Geschwulst [ med. ]xanthoma [Add to Longdo]
Xanthopsie { f }; Gelbsehen { n } [ med. ]xanthopsia [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์
fumeux, -euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: brouillé, brouillée, flou, floue
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse, Ant. découragé, A. découragée, sans courage
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่
château, châteux(n) le, = ปราสาท
deux(numéro) สอง, 2
six(numéro) หก, 6
soixante-dix(numéro) เจ็ดสิบ, 70
dix(numéro) สิบ, 10

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) { comp } decimal radix [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木琴[もっきん, mokkin] Xylophon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 X \X\ ([e^]ks).
   X, the twenty-fourth letter of the English alphabet, has
   three sounds; a compound nonvocal sound (that of ks), as in
   wax; a compound vocal sound (that of gz), as in example; and,
   at the beginning of a word, a simple vocal sound (that of z),
   as in xanthic. See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 217,
   270, 271.
   [1913 Webster]
 
   Note: The form and value of X are from the Latin X, which is
      from the Greek [Chi], which in some Greek alphabets had
      the value of ks, though in the one now in common use it
      represents an aspirated sound of k.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 x
   adj 1: being one more than nine [syn: {ten}, {10}, {x}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of nine and one; the
      base of the decimal system [syn: {ten}, {10}, {X},
      {tenner}, {decade}]
   2: the 24th letter of the Roman alphabet [syn: {X}, {x}, {ex}]
   3: street names for methylenedioxymethamphetamine [syn: {Adam},
     {ecstasy}, {XTC}, {go}, {disco biscuit}, {cristal}, {X}, {hug
     drug}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 X
  /X/, n.
 
   1. Used in various speech and writing contexts (also in lowercase) in
   roughly its algebraic sense of ?unknown within a set defined by context?
   (compare {N}). Thus, the abbreviation 680x0 stands for 68000, 68010, 68020,
   68030, or 68040, and 80x86 stands for 80186, 80286, 80386, 80486, 80586 or
   80686 (note that a Unix hacker might write these as 680[0-6]0 and 80[1-6]86
   or 680?0 and 80?86 respectively; see {glob}).
 
   2. [after the name of an earlier window system called ?W?] An over-sized,
   over-featured, over-engineered and incredibly over-complicated window
   system developed at MIT and widely used on Unix systems.
 

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 X
  X

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 X /ks/
  X

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top