ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wow

W AW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wow-, *wow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
maui wowie(n, slang) กัญชา, Syn. Marijuana from Hawaii

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wow(int) คำอุทานประหลาดใจหรือยินดี (คำไม่เป็นทางการ)
wow(vt) ทำให้ตื่นเต้นยินดีอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ประทับใจอย่างมาก, Syn. delight, impress
wow(n) ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
wow(n) ความแปร่งหรือความแปรปรวนของระดับเสียงที่บันทึกเทป
wowser(n) ผู้เคร่งศาสนาเกินไป (ใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์), Syn. puritan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wow(เวา) vt. ได้รับความตอบสนองที่เกรียวกราวจาก, ทำให้ตื่นเต้น n. ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม interj. (คำอุทานแสดงความสำเร็จอันยอดเยี่ยม) แจ๊ว!!, Syn. amaze, bowl
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข

English-Thai: Nontri Dictionary
wow(int) ว้าว, เยี่ยม, ยอด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow what a dream...เฮ้อ ช่างเป็นความฝันแบบไหนกันนี่... . The Corporation (2003)
Wow a televisionว้าว มีทีวีด้วย Paris ei yeonin (2004)
Wow there is an entire kitchen even a refrigerator very niceว้าวที่นี่มครัวด้วย ตู้เย็นก็มี ดีจรงๆ Paris ei yeonin (2004)
Wow there is everything so coldว้าวที่นี่มีทุกอย่างเลย เจ๋งๆ Paris ei yeonin (2004)
Wow he's so coolเท่จังเลย Swing Girls (2004)
Wow what? You. You're smiling.ว้าว อะไร คุณ รอยยิ้มของคุณ White Noise (2005)
Wow he's so cool!ว้าว เท่จัง! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Wow It's been a long time since I saw thisว้าว นานแล้วนะที่ไม่ได้เห็น Ing (2006)
Don't go inside... wow mommy nice acting, here's iron coconut for you.อย่าเข้าไปข้างใน... ว๊าว! แม่แสดงได้เยี่ยมมาก, นี่ลูกมะพร้าวเหล็กของแม่ Om Shanti Om (2007)
Wow how mature!ทำยังกะเด็ก Live Free or Die Hard (2007)
Wow this room is warm. Wait.ว้าว ห้องนี้อุ่นจัง เดี๋ยว A Good Day to Have an Affair (2007)
But, please, wow me.แต่ ได้โปรด ทำให้ผมอึ้งที Ghosts (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wowWow!
wowWow, it's swarming with tourists!
wowWow! That's cheap!
wowWow, we're finally in Paris. Where should we visit first?
wowWow, you're dressed to kill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว้าว(int) wow!, Example: ว้าว! อะไรจะปานนั้น, Thai Definition: คำอุทานอย่างชาวตะวันตกแสดงความตื่นเต้นสะใจ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว้าว[wāo] (interj) EN: wow ! (inf.)  FR: ouah ! (fam.) ; waouh ! (fam.) ; super !
วงใน[wong-nai] (n) EN: insiders ; those in the knwow

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WOW W AW1
WOWS W AW1 Z
WOW'S W AW1 Z
WOWED W AW1 D
WOWIE W AW1 IY0
WOWING W AW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wow (n) wˈau (w au1)
wows (n) wˈauz (w au1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あや[aya] (int) (arch) wow; whoa [Add to Longdo]
あらまあ[aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
ても[temo] (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
[mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
やあ[yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) [Add to Longdo]
わあ[waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying) [Add to Longdo]
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp, v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) { comp } to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people [Add to Longdo]
ワウ[wau] (n) wow; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wow
   n 1: a joke that seems extremely funny [syn: {belly laugh},
      {sidesplitter}, {howler}, {thigh-slapper}, {scream}, {wow},
      {riot}]
   v 1: impress greatly; "The speaker wowed the audience"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WOW
     Windows On Windows
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WOW
     World Of Warcraft
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top