ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

works

W ER1 K S   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -works-, *works*, work
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
workshop[N] ห้องทำงาน, See also: ที่ทำงาน
workshop[N] การประชุมเชิงปฏิบัติการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worksheetแผ่นงานหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมตารางจัดการ (Spreadsheet) ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลเป็นแถว (row) และ คอลัมน์ (column) แต่ช่องที่มีเส้นตัดกันเรียกว่า เซลล์ (cell) แต่ละเซลล์เป็นที่เก็บข้อมูล และจะมีชื่อกำกับ
workshop(เวิร์ค'ชอพ) n. โรงงาน,การประชุมปฏิบัติการ,ห้องเครื่อง,การสัมนาเชิงปฏิบัติการ, Syn. seminar
workstationสถานีงานเป็นคำที่ใช้อธิบายสมรรถนะอันยิ่งใหญ่ของไมโครคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้หลายงาน (multitasking) ส่วนมากจะใช้ในเรื่องของการออกแบบ (CAD) นั่นก็หมายถึงว่า สถานีงานนี้จะต้องมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ มีหน่วยเก็บข้อมูลขนาดพิเศษ มีตัวปรับภาพชั้นยอด มีจอภาพชั้นหนึ่ง และที่สำคัญคือมีตัวประมวลผลที่ทำงานได้เร็วมาก ๆ เช่น RISC ส่วนใหญ่ สถานีงานจะใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2) มีบางแห่งที่ใช้เครื่องแมคอินทอชชนิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ๆ อย่างไรก็ตาม ในอีกความหมายหนึ่ง สถานีงานอาจหมายถึงเพียงไมโครคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในระบบเครือข่าย
fireworksn. ดอกไม้เพลิง,ประทัด
gasworks(แกส'เวิร์คซฺ) n. โรงงานผลิตแก๊สเชื้อเพลิง, Syn. gashouse
glassworks(กลาส'เวิร์คซ) n. โรงงานแก้ว,โรงงานกระจก
public worksn. สิ่งก่อสร้าง (ถนนหนทาง,เขื่อนที่ทำการไปรษณีย์และอื่น ๆ) ที่เป็นสาธารณูปโภค
rendering worksโรงงานปศุสัตว์ นำสัตว์ที่ตายมาทำไขสัตว์ ปุ๋ย หนังและอื่น ๆ, Syn. rendering plant
steelworksn.,pl. โรงงานเหล็กกล้า
waterworksn. ระบบการเก็บการทำให้บริสุทธิ์และการจ่ายน้ำ,การประปา,น้ำตก

English-Thai: Nontri Dictionary
works(n) โรงงาน,เครื่องจักร,ผลงาน
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
fireworks(n) ดอกไม้เพลิง,ดอกไม้ไฟ,ประทัด
ironworks(n) โรงหลอมเหล็ก
waterworks(n) การประปา,โรงสูบ,น้ำพุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
works, publicการโยธาสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
works, publicการโยธาสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worksheetตารางทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
worksheetตารางทำการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workshop๑. โรงฝึกงาน๒. โรงซ่อมสร้าง๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workshopงานร่วมปฏิบัติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workstationสถานีงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
workstationสถานีงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workshop recipes สูตรผสมที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Workshops โรงปฏิบัติงาน [TU Subject Heading]
Workstationสถานีงาน, [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a pity that my works sit side-by-side with that thing.น่าเสียดายที่งานของผม ต้องอยู่ข้าง ๆ กับหนังสือเล่มนั้น Ready (2017)
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .นิยายสองเล่มที่ทุกคน อยากให้ทำเป็นภาพยนตร์ "ทฤษฎีโลก" และ "อารมณ์ที่เลื่อนลอย" Ready (2017)
The people who've read Drifting Emotions are picking up your past works as well!คนที่ได้อ่าน "อารมณ์ที่เลื่อนลอย" กลับไปอ่านงานเก่า ๆ ของคุณด้วย Confrontation (2017)
She gave me a compliment by saying my works were like high-quality poems.เธอเคยชมผมว่างานของผม เหมือนกับบทกวีชั้นเลิศ Disbanded (2017)
When my works didn't sell, and when I couldn't write.ทั้งตอนที่ขายไม่ได้ และตอนที่ผมเขียนไม่ออก Appeal (2017)
All of the works of recent award winners have been boring.เพราะว่าผลงานของผู้ชนะรางวัล ที่ผ่านมาทั้งหมดน่าเบื่อค่ะ Appeal (2017)
Even 11 years after his death, his works still sell better than all of ours.แม้เขาจะเสียชีวิตมา 11 ปีแล้ว หนังสือของเขาก็ยังขายดี กว่าผลงานของเราทั้งหมด Appeal (2017)
She works in the call girl club that I run while she does idol work.เธอทำงานขายตัวในคลับที่ฉันดูแล แล้วก็ทำงานไอดอลไปด้วย Values (2017)
Works that convey thoughts and a message by means of apt writing.เป็นงานที่สะท้อนความคิดและสาร ผ่านการเขียนที่เฉียบคม Values (2017)
WORKS WELL FOR MENSTRUAL CRAMPS AND HEADACHES(บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และปวดศีรษะ) Choices (2017)
Really? Martin works for you?- จริงเหรอ มาร์ตินทำงานให้คุณเหรอ Smell the Weakness (2017)
She doesn't. I'm pretty sure she works in London.พระองค์ไม่ได้ทรงงานที่นั่น ฉันมั่นใจว่าท่านทรงงานที่ลอนดอน The Secret of Sales (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worksA criticism of literary works this year is in the paper.
worksAlthough he is rich he works very hard.
worksAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
worksAnd so the method that works is treading down the snow to harden it, making blocks and piling them up.
worksAs a whole his works are neither good nor bad.
worksBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
worksBy the way, it also works with the wheel of a wheel mouse.
worksCan computers actually translate literary works?
worksCan you explain how this machine works?
worksChildren will produce beautiful works when they grow up.
worksDad often works late, and Mom complains a lot.
worksEven now, the typical worker's whole life is still bound up with the company he works for.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลงาน[N] works, Syn. งาน, Example: พระพุทธรูปเป็นผลงานทางศิลปะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าประติมากรรม, Count unit: ชิ้น, เรื่อง, Thai definition: สิ่งที่เป็นผลจากการสร้างสรรค์งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   
ชลประทาน[n.] (chonlaprathān = chonprathān ) EN: irrigation ; irrigation works ; water conservancy   FR: irrigation [f]
ดอกไม้ไฟ[n. exp.] (døkmāifai) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอกไม้เพลิง[n. exp.] (døkmāiphloēng) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project   
การประปา[n. exp.] (kān prapā ) EN: water supply ; water works   FR: distribution d'eau [m]
กฎระเบียบบริษัท[n. exp.] (kot rabīep børisat) EN: works constitution ; company code of practice ; labor regulations   
นาฏกรรม[n.] (nāttakam) EN: dramatic works   
พื้นที่ทำงาน[n. exp.] (pheūnthī thamngān) EN: workspace   

CMU English Pronouncing Dictionary
WORKS    W ER1 K S
WORKS'    W ER1 K S
WORKSHOP    W ER1 K SH AA2 P
WORKSHEET    W ER1 K SH IY2 T
WORKSHOPS    W ER1 K SH AA2 P S
WORKSHEETS    W ER1 K SH IY2 T S
WORKSTATION    W ER1 K S T EY2 SH AH0 N
WORKSTATIONS    W ER1 K S T EY2 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
works    (v) wˈɜːʳks (w @@1 k s)
Worksop    (n) wˈɜːʳksɒp (w @@1 k s o p)
workshy    (j) wˈɜːʳkʃaɪ (w @@1 k sh ai)
workshop    (n) wˈɜːʳkʃɒp (w @@1 k sh o p)
workshops    (n) wˈɜːʳkʃɒps (w @@1 k sh o p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作品[zuò pǐn, ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] works (of art), #1,062 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] works; phrases; classical Chinese poem; word; diction, #2,216 [Add to Longdo]
车间[chē jiān, ㄔㄜ ㄐㄧㄢ, / ] workshop, #4,907 [Add to Longdo]
作坊[zuō fang, ㄗㄨㄛ ㄈㄤ˙, ] workshop (of artisan), #13,486 [Add to Longdo]
工作表[gōng zuò biǎo, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠˇ, ] worksheet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsausflug {m} | Betriebsausflüge {pl}works outing; annual works outing | works outings [Add to Longdo]
Betriebsrat {m} | Betriebsräte {pl}works council; works committee; industrial council; shop committee | works councils [Add to Longdo]
Betriebsversammlung {f}works meeting; meeting of the workforce [Add to Longdo]
Werk {n}; Fabrik {f} | ab Werk; ab Fabrikworks | ex works; ex factory [Add to Longdo]
Werksleitung {f}works management; plant management [Add to Longdo]
Workshop {m}; Arbeitstagung {f}; Arbeitskreis {m}workshop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンジニアリングワークステーション[, enjiniaringuwa-kusute-shon] (n) {comp} engineering workstation; EWS [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
グラフィックスワークステーション[, gurafikkusuwa-kusute-shon] (n) {comp} graphics workstation; GWS [Add to Longdo]
ジャバワークショップ[, jabawa-kushoppu] (n) {comp} JavaWorkshop [Add to Longdo]
ストリームワークス[, sutori-muwa-kusu] (n) {comp} StreamWorks [Add to Longdo]
トレーナー(P);トレイナー[, tore-na-(P); toreina-] (n) (1) trainer (someone who works with sports athletes); (2) sweatshirt (wasei [Add to Longdo]
ドライブレスワークステーション[, doraiburesuwa-kusute-shon] (n) {comp} driveless workstation [Add to Longdo]
ドロップケーブル[, doroppuke-buru] (n) {comp} drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
マスターワークステーション[, masuta-wa-kusute-shon] (n) {comp} master workstation [Add to Longdo]
モニ[, moni] (n) (col) {comp} (See モニター・3) (in P2P networks) a program that monitors (and adjusts) activity of a P2P program [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation [Add to Longdo]
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] workstation [Add to Longdo]
ワークステーションウィンドウ[わーくすてーしょん'ういんどう, wa-kusute-shon ' uindou] workstation window [Add to Longdo]
ワークステーションビューポート[わーくすてーしょんびゅーぽーと, wa-kusute-shonbyu-po-to] workstation viewport [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] workstation description table [Add to Longdo]
ワークステーション型式[ワークステーションけいしき, wa-kusute-shon keishiki] workstation type [Add to Longdo]
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 works
   n 1: buildings for carrying on industrial labor; "they built a
      large plant to manufacture automobiles" [syn: {plant},
      {works}, {industrial plant}]
   2: everything available; usually preceded by `the'; "we saw the
     whole shebang"; "a hotdog with the works"; "we took on the
     whole caboodle"; "for $10 you get the full treatment" [syn:
     {whole shebang}, {whole kit and caboodle}, {kit and
     caboodle}, {whole kit and boodle}, {kit and boodle}, {whole
     kit}, {whole caboodle}, {whole works}, {works}, {full
     treatment}]
   3: performance of moral or religious acts; "salvation by deeds";
     "the reward for good works" [syn: {works}, {deeds}]
   4: the internal mechanism of a device [syn: {works}, {workings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top