ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

work up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -work up-, *work up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
work up(phrv) ค่อยๆ โผล่ขึ้นมา
work upon(phrv) ทำงานอย่างมาก, See also: พยายามทำงานอย่างมาก, Syn. work on
work up to(phrv) ทำให้ตื่นเต้น, See also: กระตุ้นให้เข้าสู่สภาวะหรือสภาพ บางอย่าง
work up into(phrv) ทำให้ตื่นเต้น, See also: กระตุ้นให้เข้าสู่สภาวะหรือสภาพ บางอย่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll work up a Number Six on them!ใช้แผนเบอร์ 6 กับพวกมัน Blazing Saddles (1974)
- Just a hunch, you know? - l´ll work up something different.ผมจะลองคิดใหม่ Nothing to Lose (1997)
They're, like, 30, and they work up little codes together, and they analyze Greek mythology and make up secret societies where other guys who never had girlfriends before can join in.พวกเขาอายุ 30 ทำงานกับรหัสอะไรสักอย่าง พวกเขาวิเคราะห์เทพนิยายกรีก ก่อตั้งสมาคมลับ ให้พวกบ๊องไม่มีแฟนด้วยกันมาเข้าร่วม Signs (2002)
Work up an assault plan that doesn't include Jack.วางแผนจู่โจมโดยไม่ต้องคำนึงถึงแจ็ค Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Could you just work up a procedure?คุณช่วยลัดขั้นตอนให้หน่อยได้ไหม Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I-I can't even work up a smile.แค่ยิ้มฉันยังทำไม่ได้เลย It Takes Two (2006)
I want you to work up something for my latest frozen food concept.ฉันอยากให้คุณช่วยคิด เรื่องอาหารแช่แข็งล่าสุดที่ฉันคิดไว้ Ratatouille (2007)
The guy work up his face every 6 months.ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองทุกๆ 6 เดือน War (2007)
Reid, work up a geographic profile, focus on location of the murders.รี้ด, จัดการวิเคราะห์ด้านสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เน้นไปที่่สถานที่ฆาตกรรม 52 Pickup (2008)
I like to work up an appetite.ผมจองโต๊ะที่อ่าวฮอบบส์ไว้อีกหนึ่งชม.แล้วนะ Committed (2008)
Tell Rick to work up a story that I was shot, but I'm OK.บอกริกให้ปล่อยข่าว ว่าผมถูกยิง แต่ไม่สาหัส Vantage Point (2008)
Oh, by the way, I want you to work up a complete background on Claire Maddox.โอ,อีกอย่าง,ฉันต้องการให้คุณไปหา เบื้องหลังทั้งหมดของแคลร์ แมดด็อก A Pretty Girl in a Leotard (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
work upLet's take some exercise to work up an appetite.
work upWe must work up a reputation.

Japanese-English: EDICT Dictionary
捏ね上げる;こね上げる[こねあげる, koneageru] (v1,vt) (1) to knead thoroughly; to work up; (2) to concoct; to make up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 work up
   v 1: form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's
      plan built up quickly"; "Pressure is building up at the
      Indian-Pakistani border" [syn: {build up}, {work up},
      {build}, {progress}]
   2: develop; "we worked up an as of an appetite" [syn: {work up},
     {get up}]
   3: bolster or strengthen; "We worked up courage"; "build up
     confidence"; "ramp up security in the airports" [syn: {build
     up}, {work up}, {build}, {ramp up}]
   4: come up with; "His colleagues worked out his interesting
     idea"; "We worked up an ad for our client" [syn: {work out},
     {work up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top