ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woo

W UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woo-, *woo*
Possible hiragana form: をお
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
wood owl(n) นกเค้าป่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woo(vi) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุญาต), See also: แสวงหา, เสาะหา
woo(vt) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุมัติ), See also: แสวงหา, เสาะหา
woo(vi) ขอความรัก (คำเก่าและคำทางวรรณคดี), See also: ขอแต่งงาน, วิงวอนให้แต่งงานด้วย, เว้าวอน, Syn. court
woo(vt) ขอความรัก (คำเก่าและคำทางวรรณคดี), See also: ขอแต่งงาน, วิงวอนให้แต่งงานด้วย, เว้าวอน, Syn. court
wood(n) ป่าไม้, See also: พื้นที่ป่า, Syn. forest, woodland
wood(n) เนื้อไม้, See also: ไม้
wood(n) ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้
wood(adj) ทำด้วยไม้, See also: ทำจากไม้, Syn. wooden, woody
wood(vt) ปกคลุม (พื้นที่) ด้วยต้นไม้
woof(n) เสียงเห่าของสุนัข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woo(วู) vt. ขอความรัก, เกี้ยว, ของแต่งงาน, แสวงหา, วิงวอน, เชื้อเชิญ, ล่อใจ vi. เกี่ยวผู้หญิง, See also: wooingly adv., Syn. pay suit, court, make
wood(วูด) n. ไม้ adj. ทำด้วยไม้, อยู่ในป่า vt. ปกคลุมด้วยต้นไม้, ปลูกต้นไม้ vi. สะสมหรือจัดให้มีไม้ -Phr. (out of the woods ปลอดภัย, พ้นอันตราย), See also: woods n. ป่าไม้
wood coaln. ถ่านหินสีน้ำตาล, ถ่านไม้
wood engravingn. การแกะสลักไม้, แม่พิมพ์ไม้, ภาพพิมพ์, แม่พิมพ์ไม้, See also: wood engraver
wood nymphn. เทพารักษ์
wood peween. นกเล็ก ๆ ชอบจับแมลงกินเป็นอาหาร
wood pulpn. เยื่อกระดาษไม้
wood turningn. การแปรไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องกลึง, See also: wood turner n. wood turning n.
woodborer(วูด'บอเรอะ) n. แมลงเจาะกินเนื้อไม้และผลไม้
woodcraft(วูด'คราฟทฺ) n. วิชาช่างไม้, วิชาเชิงพราน, วิชาเกี่ยวกับป่า, วิชาแกะสลักไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
woo(vt) ขอร้อง, วิงวอน, เกี้ยว, ขอความรัก, ขอแต่งงาน
wood(n) ป่า, ไม้, เนื้อไม้
woodbine(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
woodchuck(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
woodcock(n) นกชนิดหนึ่ง
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า, วิชาแกะสลักไม้, วิชาช่างไม้
woodcutter(n) คนตัดไม้, คนตัดฟืน
wooded(adj) มีต้นไม้มาก, เป็นป่า
wooden(adj) ทำด้วยไม้, แข็งเหมือนไม้, ประกอบด้วยไม้
woodland(n) บริเวณที่เป็นป่า, ป่าไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woodเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wood engravingภาพพิมพ์ลายแกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wood tinดีบุกลายไม้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woodcutภาพพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wooden bellyท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
woodlands, commercialที่ป่าเชิงพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woodwardsพนักงานรักษาป่าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woody climber; liana; lianeไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
woolly; lanateแบบขนแกะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Woodไม้ [TU Subject Heading]
Woodไม้, Example: ต้นไม้ และหมายความรวมถึง 1. ส่วนใดๆ ของต้นไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ทอน เลื่อย ใส ผ่า ถาก ขุด อัด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดหรือไม่ และ 2. ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยต้นไม้หรือส่วนใดๆ ของต้นไม้ [สิ่งแวดล้อม]
woodเนื้อไม้, ส่วนที่แข็งของลำต้นพืช อยู่ถัดระยะเปลือกไม้เข้าไป ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อไซเลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wood oilน้ำมันยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood preservativesสารรักษาเนื้อไม้ [TU Subject Heading]
Wood productsผลิตภัณฑ์ไม้ [TU Subject Heading]
Wood vinegarน้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]
Wood wasteขี้เลื่อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood wasteของเสียจากไม้ [TU Subject Heading]
Wood-carvingการแกะสลักไม้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
woo(vt) 1. เกี้ยวพาราสี 2. แสวงหา (ชัยชนะ)
wooden anniversary(n) การฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี, See also: wedding anniversary
woodwork and carvingงานไม้
woodwork and carvingเครื่องไม้และแกะสลัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Woo Jin.เค้าน่าจะมาคุยกับพวกเรา Something About 1% (2003)
I'm Kang Woo Jin.อาจจะใครซักคนในห้องนั้น Something About 1% (2003)
Dear lad, believe it, for they shall yet belie thy happy years to say thou art a man. Prosper well in this, and thou shalt live as freely as thy lord to call his fortunes thine. I'll do my best to woo your lady... and yet a barful strife.เชื่อเถอด พ่อหนุ่ม ใครก็ตามที่ข้าวิงวอน อาจกลายเป็นภรรยาของเขา Wicker Park (2004)
The person that you're calling is currently unavailable. Your number will be send to him via SMS. After the woo tone, charges will resumeหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เบอร์ของท่านจะถูกส่งเป็นข้อความไป หลังจากได้ยอนเสียงสัญญาณ Princess Hours (2006)
We go the Airport! Thailand! Woo hoo!เราจะไปแอร์พอร์ท ประเทศไทย วู้ฮู้ ไปเลยยย Princess Hours (2006)
Young Woo Won Crown Prince Sado's tombยูน วู วอน สุสานรัชทายาทชาโด Lee San, Wind of the Palace (2007)
His Majesty went to Young Woo Won?ฝ่าบาเสด็จไปยูง วู วอน? Lee San, Wind of the Palace (2007)
- Did you just say Young Woo Won?ท่านเพิ่งพูดว่า ยูง วู วอนรึ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
He left for Young Woo Won at the Hour of the Hare (5-7am).พระองค์ออกไปยูง วู วอนตอนยามกระต่าย (05.00-07.00) พะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Your Majesty, you want to move Young Woo Won to another site?ฝ่าบาท พระองค์ต้องการย้าย ยูง วู วอนไปที่อื่นรึพะยะค่ะ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
There has been previous reports from the Ministry of Rites regarding the bad location of Young Woo Won.มีรายงานก่อนหน้านี้ จากกรมพิธีการ แสดงว่ายูง วู วอนมีที่ตั้งไม่ดี Lee San, Wind of the Palace (2007)
Yoo Bi, Gwan Woo and Jang Bi.ยูบี กวานวู และก็ จางบิ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wooAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
wooA house built of wood is more easily burnt than a house of stone.
wooAll was still in the woods.
wooAnd he worked very hard for Mr Wood.
wooAn old wooden box served as table.
wooAs soon as they realized the Mayor was on his way down, his critics started coming out of the woodwork.
wooAt first only a few people protested, but now they're all coming out of the woodwork.
wooAustralia exports a lot of wool.
wooA wooden building can easily catch fire.
wooBamboo stands out in the woods.
wooBefore you go hiking in the woods, find out what you should do when you meet a bear.
wooBirds abound in the woods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนป่า(n) wood lot
ไม้(n) wood, See also: lumber, timber, Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้, Count Unit: ท่อน, อัน, แผ่น
สวนป่า(n) forestry plantations, See also: wood lot
สะพานไม้(n) wood bridge
เนื้อไม้(n) wood, Syn. แก่นไม้, Ant. เปลือกไม้, Example: เรานิยมใช้ไม้สักทำเฟอร์นิเจอร์กันมาก เพราะเนื้อไม้ไม่แข็ง ไม่หดตัว, Thai Definition: ส่วนของต้นไม้ที่อยู่ถัดจากเปลือกไม้เข้าไป
หมู่ไม้(n) wood, See also: bush, Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้, Example: ผู้สูงอายุเล่นแบดมินตันอยู่ในสนามท่ามกลางหมู่ไม้เขียวขจี, Thai Definition: บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก
เกี้ยวพาน(v) court, See also: woo, entice, encircle, assail, flirt, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยว, Example: หญิงไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพานชายคนใดก่อน เพราะถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติอย่างร้ายแรง, Thai Definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยวพาราสี(v) court, See also: woo, entice, encircle, flirt, Syn. เกี้ยว, จีบ, เกี้ยวพาน, Example: พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ มีอยู่หลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่พูดจาแทะโลม เกี้ยวพาราสี จนถึงจับเนื้อต้องตัวโดยไม่สมควร, Thai Definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยว(v) court, See also: woo, entice, encircle, flirt, bind around, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยวพาน, Example: ในงานประเพณี ผู้ชายสามารถเต้นรำได้ตลอดคืน รวมทั้งสามารถเกี้ยวผู้หญิงได้จนข้ามคืน, Thai Definition: พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา
ขี้กบ(n) wood shavings, Example: เขาไสกบกับไม้แข่งกันโดยดูว่าใครได้ขี้กบมากกว่ากัน, Thai Definition: เศษไม้ที่ออกมาด้วยการไสกบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
บอลลีวู้ด = บอลลีวูด[Bølliwūt = Bøllīwūt] (n, prop) EN: Bollywood  FR: Bollywood
ช่างแกะ[chang kae] (n) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor  FR: graveur [ m ] ; ciseleur [ m ] ; graveur sur bois [ m ] ; graveur sur métal [ m ] ; sculpteur [ m ]
ช่างแกะสลักไม้[chang kaesalak māi] (n, exp) EN: wood carver
ช่างไม้[chang māi] (n) EN: carpenter ; woodworker  FR: charpentier [ m ] ; menuisier [ m ]
ช่างสลัก[chang salak] (n) EN: carver ; woodcaver ; sculptor  FR: tailleur [ m ] ; graveur sur bois [ m ]
ชาวป่า[chāo pā] (n, exp) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce  FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
เชิงกราน[choēngkrān] (n) EN: stove using wood fuel  FR: poêle au bois [ m ]
โฉบ[chōp] (v) EN: pounce on ; swoop down  FR: fondre sur ; se jeter sur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WOO W UW1
WOOS W UW1 Z
WOOL W UH1 L
WOOF W UW1 F
WOOD W UH1 D
WOOLS W UH1 L Z
WOOLF W UH1 L F
WOO'S W UW1 Z
WOOED W UW1 D
WOOZY W UW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woo (v) wˈuː (w uu1)
wood (n) wˈud (w u1 d)
woof (n) wˈuːf (w uu1 f)
wool (n) wˈul (w u1 l)
woos (v) wˈuːz (w uu1 z)
woods (n) wˈudz (w u1 d z)
woody (j) wˈudiː (w u1 d ii)
wooed (v) wˈuːd (w uu1 d)
wooer (n) wˈuːər (w uu1 @ r)
woofs (n) wˈuːfs (w uu1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ní, ㄋㄧˊ, ] woolen material, #135 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] woods; forest; surname Lin, #1,480 [Add to Longdo]
木材[mù cái, ㄇㄨˋ ㄘㄞˊ, ] wood, #8,695 [Add to Longdo]
树林[shù lín, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] woods; grove; forest, #10,797 [Add to Longdo]
木头[mù tou, ㄇㄨˋ ㄊㄡ˙, / ] wood; timber; log; fig. slow-witted; wooden (headed), #13,324 [Add to Longdo]
板凳[bǎn dèng, ㄅㄢˇ ㄉㄥˋ, ] wooden bench or stool, #16,238 [Add to Longdo]
木马[mù mǎ, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] wooden horse; rocking horse; vaulting horse (gymnastics), #16,394 [Add to Longdo]
木质[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden, #17,076 [Add to Longdo]
林地[lín dì, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, ] woodland, #17,818 [Add to Longdo]
木制[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden, #19,736 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Woodfordbrillenvogel { m } [ ornith. ]Woodford's White-eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]
かっこ[kakko] (n) (chn) (from からころ) (See からころ) geta; Japanese wooden clogs [Add to Longdo]
がさっ;ガサッ[gasatsu ; gasatsu] (adv-to) (on-mim) with a swoosh; at one fell swoop [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ちょんちょん[chonchon] (n, adv, adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
ぴゅう;ピュウッ;ピュー[pyuu ; pyuutsu ; pyu-] (adv-to) (1) swoosh; whoosh; (2) sound of a whistle [Add to Longdo]
まだまだこれから[madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp, v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
を措いて[をおいて, wooite] (exp) (uk) other than; excluding; without [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
転置を行う[てんちをおこなう, tenchiwookonau] to take the inverse (e.g. of a matrix) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woo \Woo\, v. t. [imp. & p. p. {Wooed}; p. pr. & vb. n.
   {Wooing}.] [OE. wowen, wo?en, AS. w?gian, fr. w?h bent,
   crooked, bad; akin to OS. w[=a]h evil, Goth. unwahs
   blameless, Skr. va?c to waver, and perhaps to E. vaccilate.]
   [1913 Webster]
   1. To solicit in love; to court.
    [1913 Webster]
 
       Each, like the Grecian artist, wooes
       The image he himself has wrought.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To court solicitously; to invite with importunity.
    [1913 Webster]
 
       Thee, chantress, oft the woods among
       I woo, to hear thy even song.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I woo the wind
       That still delays his coming.     --Bryant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woo \Woo\, v. i.
   To court; to make love. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woo
   v 1: seek someone's favor; "China is wooing Russia" [syn: {woo},
      {court}]
   2: make amorous advances towards; "John is courting Mary" [syn:
     {woo}, {court}, {romance}, {solicit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top