ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

witness

W IH1 T N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witness-, *witness*, witnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witness(n) พยาน, See also: ผู้รู้เห็น, ผู้รับรู้, Syn. beholder, eyewitness, observer
witness(n) ผู้ลงชื่อเป็นพยาน, See also: พยาน
witness(vt) เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ), See also: รู้เห็น, Syn. behold, observe
witness(vt) ลงนามเป็นพยาน, See also: ลงชื่อเป็นพยาน, Syn. countersign
witness(vt) ร่วมเป็นพยาน (ในเหตุการณ์สำคัญ), See also: เป็นสักขีพยาน
witness(vt) กล่าวคำสาบานตน (ทางคริสต์ศาสนา)
witnesser(adj) ผู้เป็นพยาน (คำโบราณ), See also: พยาน, Syn. witness
witness to(phrv) เปิดเผยความจริงของ, Syn. testify to
witness box(n) คอกพยาน, Syn. witness stand
witness for(phrv) ประกาศว่านับถือหรือศรัทธาต่อพระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
witness(วิท'นิส) n. พยาน, ผู้เห็น, ผู้เซ็นชื่อรวมเป็นพยาน, หลักฐาน, คำให้การเป็นพยาน vt., vi. ดู, เห็น, เห็นด้วยตา, เป็นผู้ลงนามร่วม, เป็นพยาน, ลงนามเป็นพยาน, เป็นหลักฐาน, See also: witnessable adj. witnesser n., Syn. testifier, evidence
witness standn. ที่นั่งของพยาน
witness-box(วิท'นิสบอคซฺ) n. คอกพยาน, ที่นั่งของพยาน, Syn. witness stand
eyewitnessn. พยาน, ประจักษ์พยาน. -vt. มองด้วยกับตา

English-Thai: Nontri Dictionary
witness(n) หลักฐาน, ผู้เห็น, พยาน
witness(vt) มองเห็น, ลงนามเป็นพยาน
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน, พยาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
witnessพยานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
witnessพยาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
witnessพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness against oneselfให้การปรักปรำตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness warrantหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness's feesค่าป่วยการและค่าพาหนะพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, adverseพยานปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, compellableพยานหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, competence ofความสามารถที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, hostileพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Witnessesพยานบุคคล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ Rebecca (1940)
He walks slowly. He needed help into the witness chair.เขาเดินอย่างช้าๆ เขาต้องการความช่วยเหลือล​​งไปในเก้าอี้พยาน 12 Angry Men (1957)
Yes, Your Honor, I would like to call one witness and one witness only.ครับ ท่านที่เคารพ ผมขอเชิญพยาน 1 คนเท่านั้นครับ Oh, God! (1977)
Will the first witness sign the register?พยานคนแรกจะลงทะเบียนหรือไม่? Idemo dalje (1982)
Will the second witness step forward?ขั้นตอนที่สองจะเ- ป็นพยานไปข้างหน้า? Idemo dalje (1982)
Now you can witness the impossible, Dr. Angelo.มาดูอะไรสนุกๆกัน The Lawnmower Man (1992)
My first witness is Inspector Robert Dixon.พยานแรกที่ใช้คือ Dixon โรเบิร์ตผู้ตรวจราชการ In the Name of the Father (1993)
Standing up in that witness box, making faces to your mates.ยืนขึ้นเป็นพยานในกล่องนั้น ทำให้ใบหน้าเพื่อเพื่อนข? In the Name of the Father (1993)
I believe the witness has made it clear... that she was in the shower.ฉันว่าพยานได้บอกอย่างชัดเจนแล้ว ว่าเธออาบน้ำ Legally Blonde (2001)
Bailiff, take the witness into custody... where she will be charged for the murder of Heyworth Windham.เจ้าพนักงานศาล นำพยานไปคุมขัง เธอจะถูกฟ้องด้วยข้อหา ฆาตกรรมนายเฮย์เวิร์ธ วินด์แฮม Legally Blonde (2001)
None. That's why I wanted to talk to you. Your name was on the witness list.ไม่เลยครับ, เลยทำให้ฉันอยากจะมาคุยกับนายเรื่องนี้ มีชื่อของนายปรากฎว่าเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์น่ะ X-Ray (2001)
Penny, my dear, prepare to witness a great historical moment.คลอว์ คุณไม่มีวันหนีรอดไปได้หรอก ที่รัก เตรียมตัวเป็นพยานของช่วงเวลา แห่งประวัติศาสตร์ได้เลย Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
witnessActually, I did not witness the traffic accident.
witnessCan you put them on the witness stand?
witnessDo you believe the witness's statement?
witnessHe came as a witness to testify concerning that light.
witnessHe came only as a witness to the light.
witnessHe gave witness to the truth of my statement.
witnessHe was the only witness of the accident.
witnessHe witnessed the accident.
witnessHe witnessed the murder.
witnessHis witness is approximate to the truth.
witnessI can bear witness to his innocence.
witnessI happened to witness the bullying in the corridor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์(n) witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count Unit: คน
พยานบุคคล(n) witness, See also: oral evidence, Example: ตำรวจได้บันทึกคำให้การของจ่าฤทธิ์หลายครั้งหลายหนในฐานะพยานบุคคล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
รู้เห็น(v) witness, See also: be an accomplice, conspire, connive, Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์, ทราบเรื่อง, Example: นางถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในแผนการลอบสังหารครั้งนี้
ผู้เห็นเหตุการณ์(n) eyewitness, See also: witness, Syn. ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องราวจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์โดยเห็นว่า เรื่องราวดำเนินไปอย่างไร
คอกพยาน(n) witness-stand, See also: bar, Example: ผมไม่อยากที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม เพราะผมกลัวต้องไปยืนในคอกพยานให้ไอ้พวกทนายเฮงซวยมันซักถามผมไล่ต้อนผมจนจนมุม
ผู้รู้เห็น(n) witness, See also: testifier, corroborator, Syn. ผู้เห็น, พยาน, Example: เหตุการณ์การโจรกรรมร้านทองเมื่อวานนี้มีผู้รู้เห็นหลายคน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร่วมรับรู้เหตุการณ์
พยาน(n) witness, Syn. หลักฐาน, ผู้เห็นเหตุการณ์, Example: พยานในคดีฆาตกรรมต่างปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด, Count Unit: คน, ปาก, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์, ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
สักขีพยาน(n) eye-witness, See also: witness, Syn. พยาน, Example: การแต่งงานเป็นโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำทั้งคู่บ่าวสาว ญาติ ผู้ใหญ่ และแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน, Thai Definition: ผู้ร่วมรับรู้ หรือเห็นเหตุการณ์
พยานโจทย์(n) witness for the prosecution, Count Unit: ปาก, คน, Thai Definition: ผู้รู้เห็นที่ให้การฝ่ายโจทก์
สักขีพยาน(n) eye-witness, See also: witness, Syn. พยาน, Example: การแต่งงานเป็นโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำทั้งคู่บ่าวสาว ญาติ ผู้ใหญ่ และแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน, Thai Definition: ผู้ร่วมรับรู้ หรือเห็นเหตุการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างพยาน[āng phayān] (v, exp) EN: name a witness
เอาพยานมายันกัน[ao phayān mā yan kan] (v, exp) EN: confront the witnesses
เบิกพยาน[boēk phayān] (v, exp) EN: put a witness on the stand ; produce a witness
ฟอกพยาน[føkphayān] (v) EN: investigate the evidence ; examine a witness
ให้การ[haikān] (v) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead  FR: témoigner ; déposer
การสอบปากคำพยาน[kān søppākkham phayān] (n, exp) EN: examination of witnesses
ค่าป่วยการพยาน[khāpūaykān phayān] (n, exp) EN: conduct money ; compensation to witnesses
คอกพยาน[khøk phayān] (n, exp) EN: witness box ; witness stand  FR: banc des témoins [ m ] ; box des témoins [ m ]
นำสืบ[namseūp] (v) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of   FR: amener des témoins à la barre
พยาน[phayān] (n) EN: witness  FR: témoin [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WITNESS W IH1 T N AH0 S
WITNESS' W IH1 T N AH0 S
WITNESS'S W IH1 T N AH0 S IH0 Z
WITNESSED W IH1 T N AH0 S T
WITNESSES W IH1 T N AH0 S AH0 Z
WITNESSES W IH1 T N AH0 S IH0 Z
WITNESSES' W IH1 T N AH0 S IH0 Z
WITNESSING W IH1 T N AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
witness (v) wˈɪtnəs (w i1 t n @ s)
witnessed (v) wˈɪtnəst (w i1 t n @ s t)
witnesses (v) wˈɪtnəsɪz (w i1 t n @ s i z)
witnessing (v) wˈɪtnəsɪŋ (w i1 t n @ s i ng)
witness-box (n) wˈɪtnɪs-bɒks (w i1 t n i s - b o k s)
witness-boxes (n) wˈɪtnɪs-bɒksɪz (w i1 t n i s - b o k s i z)
witness-stand (n) wˈɪtnɪs-stænd (w i1 t n i s - s t a n d)
witness-stands (n) wˈɪtnɪs-stændz (w i1 t n i s - s t a n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
见证[jiàn zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] witness; testimony, #6,673 [Add to Longdo]
证人[zhèng rén, ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] witness, #11,217 [Add to Longdo]
见证人[jiàn zhèng rén, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] witness, #38,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastungszeuge { m } | Belastungszeugen { pl }witness for the prosecution | witnesses for the prosecution [Add to Longdo]
Entlastungszeuge { m } | Entlastungszeugen { pl }witness for the defence | witnesses for the defence [Add to Longdo]
Trauzeuge { m } | Trauzeugen { pl }witness to a marriage; best man | witnesses to a marriage [Add to Longdo]
Trauzeugin { f }witness (at marriage ceremony); maid of honor [Add to Longdo]
Zeuge { f }; Zeugin { f } | Zeugen { pl } | einen Zeugen vernehmen | etw. vor Zeugen aussagen | vereidigter Zeuge [ jur. ]witness | witnesses | to hear a witness | to declare sth. in the presence of witnesses | deponent [Add to Longdo]
Zeugenstand { m }; Zeugenbank { f } [ jur. ] | Zeugenstände { pl }; Zeugenbänke { pl }witness box [ Br. ]; witness stand [ Am. ] | witness boxes; witness stands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エホバの証人[エホバのしょうにん, ehoba noshounin] (n) Jehovah's Witnesses [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
右証拠として[みぎしょうことして, migishoukotoshite] (exp) in witness whereof ... [Add to Longdo]
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness [Add to Longdo]
見舞われる[みまわれる, mimawareru] (v1, vi) to experience; to witness; to undergo; to suffer [Add to Longdo]
現認[げんにん, gennin] (n, vs) on-the-spot (report); eyewitness (report) [Add to Longdo]
参考人[さんこうにん, sankounin] (n) (1) person given as a reference; witness; (2) potential suspect; person of interest; (3) witness [Add to Longdo]
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law) [Add to Longdo]
事情聴取[じじょうちょうしゅ, jijouchoushu] (n, vs) police interview; police questioning a witness (suspect) to obtain information (about a crime) [Add to Longdo]
実見[じっけん, jikken] (n, vs) seeing with one's own eyes; witnessing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Witness \Wit"ness\, v. t. [imp. & p. p. {Witnessed}; p. pr. &
   vb. n. {Witnessing}.]
   [1913 Webster]
   1. To see or know by personal presence; to have direct
    cognizance of.
    [1913 Webster]
 
       This is but a faint sketch of the incalculable
       calamities and horrors we must expect, should we
       ever witness the triumphs of modern infidelity. --R.
                          Hall.
    [1913 Webster]
 
       General Washington did not live to witness the
       restoration of peace.         --Marshall.
    [1913 Webster]
 
   2. To give testimony to; to testify to; to attest.
    [1913 Webster]
 
       Behold how many things they witness against thee.
                          --Mark xv. 4.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To see the execution of, as an instrument, and
    subscribe it for the purpose of establishing its
    authenticity; as, to witness a bond or a deed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Witness \Wit"ness\, n. [AS. witness, gewitnes, from witan to
   know. [root]133. See {Wit}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. Attestation of a fact or an event; testimony.
    [1913 Webster]
 
       May we with . . . the witness of a good conscience,
       pursue him with any further revenge? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If I bear witness of myself, my witness is not true.
                          --John v. 31.
    [1913 Webster]
 
   2. That which furnishes evidence or proof.
    [1913 Webster]
 
       Laban said to Jacob, . . . This heap be witness, and
       this pillar be witness.        --Gen. xxxi.
                          51, 52.
    [1913 Webster]
 
   3. One who is cognizant; a person who beholds, or otherwise
    has personal knowledge of, anything; as, an eyewitness; an
    earwitness. "Thyself art witness I am betrothed." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Upon my looking round, I was witness to appearances
       which filled me with melancholy and regret. --R.
                          Hall.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) One who testifies in a cause, or gives evidence before
      a judicial tribunal; as, the witness in court agreed
      in all essential facts.
    (b) One who sees the execution of an instrument, and
      subscribes it for the purpose of confirming its
      authenticity by his testimony; one who witnesses a
      will, a deed, a marriage, or the like.
      [1913 Webster]
 
   {Privileged witnesses}. (Law) See under {Privileged}.
 
   {With a witness}, effectually; to a great degree; with great
    force, so as to leave some mark as a testimony. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       This, I confess, is haste with a witness. --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Witness \Wit"ness\, v. i.
   To bear testimony; to give evidence; to testify. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The men of Belial witnessed against him. --1 Kings xxi.
                          13.
   [1913 Webster]
 
      The witnessing of the truth was then so generally
      attended with this event [martyrdom] that martyrdom now
      signifies not only to witness, but to witness to death.
                          --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 witness
   n 1: someone who sees an event and reports what happened [syn:
      {witness}, {witnesser}, {informant}]
   2: a close observer; someone who looks at something (such as an
     exhibition of some kind); "the spectators applauded the
     performance"; "television viewers"; "sky watchers discovered
     a new star" [syn: {spectator}, {witness}, {viewer},
     {watcher}, {looker}]
   3: testimony by word or deed to your religious faith
   4: (law) a person who attests to the genuineness of a document
     or signature by adding their own signature [syn: {witness},
     {attestant}, {attestor}, {attestator}]
   5: (law) a person who testifies under oath in a court of law
   v 1: be a witness to; "She witnessed the accident and had to
      testify in court"
   2: perceive or be contemporaneous with; "We found Republicans
     winning the offices"; "You'll see a lot of cheating in this
     school"; "The 1960's saw the rebellion of the younger
     generation against established traditions"; "I want to see
     results" [syn: {witness}, {find}, {see}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top