ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

withdraw from

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withdraw from-, *withdraw from*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withdraw from(phrv) ถอนตัวจาก, See also: ถอนจาก, เลิกจาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, I'll withdraw from the bank.ฉันต้องไปถอนเงินจากบัญชี Heavenly Forest (2006)
I want you to withdraw from this assignment.ผมอยากให้คุณถอนตัวจากปฏิบัติการครั้งนี้ Appleseed Ex Machina (2007)
Do you wish to withdraw from the tournament?ลูกต้องการที่จะถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้? Valiant (2008)
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์... Babylon A.D. (2008)
Agent Moss and his men were forced to withdraw from a firefight they most certainly would have lost.เจ้าหน้าที่มอสและคนของ เขาต้องถอนกำลังออกมา จากการต่อสู้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการสูญเสีย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Is to just withdraw from the competition.เราควรทำสิ่งที่ถูก ถอนตัวจากการแข่งขัน Vitamin D (2009)
Well, if Japan doesn't withdraw from China soon Roosevelt's threatened to get his hands dirty.เอาละ ถ้าญี่ปุ่นไม่ถอนกำลังจากจีนในเร็ววันนี้ ..รูสเวลท์ก็คงต้องยื่นมือเข้ามายุ่ง Shanghai (2010)
or unauthorized use will result in disciplinary action, including the requirement to withdraw from the college...หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะได้รับการลงโทษทางวินัย, รวมถึง ไล่ออกจากมหาวิทยาลัย. The Social Network (2010)
And today's the last day I can withdraw from campus housing and get my money back.แล้ววันนี้ เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะถอนตัวจากห้องพักที่มหาลัย แล้วก็ได้เงินคืน The Undergraduates (2010)
Withdraw from school?ลาออกจากโรงเรียน Love in Disguise (2010)
I could try and persuade Arthur to withdraw from the contest...ข้าจะพยายามเกลี้ยกล่อมอาร์เธอร์ให้ถอนตัว จากการประลอง Gwaine (2010)
You need to withdraw from the tournament.เจ้าต้องถอนตัวจากการประลอง The Sorcerer's Shadow (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withdraw fromThe businessman didn't dare withdraw from the transaction.
withdraw fromThe Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.
withdraw fromYou may as well withdraw from the club right away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนตัว(v) withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนตัวจาก[thøntūa jāk] (v, exp) EN: withdraw from

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤离[chè lí, ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] withdraw from; evacuate, #8,359 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society [Add to Longdo]
御前を退く;ご前を退く[ごぜんをのく, gozenwonoku] (exp,v5k) to withdraw from the presence (of the Emperor) [Add to Longdo]
座を外す[ざをはずす, zawohazusu] (exp,v5s) to withdraw from someone's presence; to leave the room [Add to Longdo]
手を引く;手をひく[てをひく, tewohiku] (exp,v5k) (1) to withdraw from (a deal); to wash one's hands of; (2) to lead by the hand [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top