Search result for

wipe

(92 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wipe-, *wipe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wipe[VT] เช็ด, See also: เช็ดให้สะอาด, ถู, ขัด
wipe[N] การเช็ด, See also: การถู, การขัด
wiper[N] ที่ปัดน้ำฝน, Syn. windscreen wiper, windshield wiper
wipeout[N] การทำลายราบเป็นหน้ากลอง
wipe off[PHRV] ขัดออกด้วยผ้า, See also: ถูออกด้วยผ้า, เช็ดออก
wipe off[PHRV] ลบออก
wipe out[PHRV] ขัดออก, See also: ถูออก, เช็ดออก, Syn. wipe off
wipe-out[SL] อุบัติเหตุ
wipe away[PHRV] ขัดออก, See also: ถูออก, เช็ดออก
wipe over[PHRV] เช็ดออก, See also: ถูออก, ขัดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wipe(ไวพฺ) vt.,n. (การ) เช็ด,เช็ดให้สะอาด,ถู,ลบ,ป้าย,ขจัด,ทำให้สูญสิ้น,คนเช็ด,ที่ปัดน้ำฝน,ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น,ฆ่า,กระทำฆาตกรรม), Syn. brush,rub,mop,swipe
wiper(ไว'เพอะ) n. ผู้เช็ด,ผู้กวาด,ผู้ปัด,ผู้ถู,สิ่งที่ใช้เช็ด, (กวาด,ปัด,ถู) ,ผ้าเช็ดหน้า,ที่ปัดน้ำฝน
swipe(สไวพฺ) vt.,n. (การ) ตีอย่างแรง,ตบอย่างแรง,หวด,ขโมย,ดื่มเหล้าคำใหญ่., Syn. strike,smack,pilfer
swipes(สไวพซฺ) n. เบียร์คุณภาพเลว,เบียร์

English-Thai: Nontri Dictionary
wipe(vt) เช็ด,ถู,ป้าย,ลบ,กำจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wiper armแขนปัดน้ำฝน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wiper bladeใบปัดน้ำฝน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wipe (vi vt slang ) มักใช้ในเกมออนไลน์ หมายถึงการ ที่ไอดีในเกม(หรือตัวละครในเกม)โดนรีเซ็ตทั้งหมด เรียกว่า WIPE of (หรือ WIPE on) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wipe your eyes.แหกตาดูดีๆ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
And your crew is being wiped out as we speak.ลูกเรือถูกฆ่าตายลงไปเรื่อยๆ Dead Space: Downfall (2008)
Her marrow's nearly wiped out already, count is almost zero.ไขกระดูกเธอใกล้จะหมดแล้ว Lucky Thirteen (2008)
Her asthma inhaler did the same for you, wiped out your mouth's immune system.โรคหืดของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับคุณ เช็ดปากคุณซะ ระบบภูมิคุ้มกัน Lucky Thirteen (2008)
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
# # # someone # # to wipe away those tears you cried ## # # someone # # to wipe away those tears you cried # Emancipation (2008)
Chemo wipes out some of the bacteria, she feels a little better.คีโมคงกำจัดแบคทีเรียไปได้บางส่วน เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้ว Dying Changes Everything (2008)
Wipes out most of her immune system, she gets a whole lot worse.แล้วก็ทำลายระบบภูมิต้านทานร่างกายไปด้วย, อาการโดยรวมเธอจะแย่ลง Dying Changes Everything (2008)
I didn't wipe R2's memory.ข้ายังไม่ได้ลบหน่วยความจำของอาร์ทู Downfall of a Droid (2008)
Then wipe them out.ก็เก็บมันซะให้หมดสิ Rookies (2008)
If Gaius is right, believe me, the city will be wiped out.ถ้าไกอัสถูก เชื่อพ่อสิ เมืองนี้ต้องเต็มไปด้วยคนตาย The Mark of Nimueh (2008)
She only wiped her slit up your thigh for the highlights reel, you chimp.อีนี่แม่งก็แต่เอารูถูๆ มึงเพื่อให้ได้ คะแนนละวะ ไอ้ลิงโง่ Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wipeWould you like me to wipe your body?
wipeShe used a damp rag to wipe off the dust.
wipeHe wiped the sweat off his face.
wipeWill you please wipe the dust off the table?
wipeWipe your face clean.
wipeHe wiped his hands on a handkerchief.
wipeAs Beth wiped tears from her face, she rushed home.
wipeHe'd better watch out, or Mulligan is going to wipe the floor with him.
wipeHe wiped the sweat from his brow.
wipeWould you wipe the table for me?
wipeWipe your shoes on the mat.
wipeThe population of the town was wiped out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างบาง[V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
ลบล้าง[V] wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป
ขจัดคราบ[V] wipe, See also: clean, brush, rub, Syn. กำจัดคราบ, Example: ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
ปาดเหงื่อ[V] wipe the sweat away, Syn. เช็ดเหงื่อ, Example: คนงานก่อสร้างต้องเอามือปาดเหงื่อตลอดเวลาที่อยู่กลางแดด, Thai definition: ใช้มือกวาดเหงื่อออก
ถู[V] scrub, See also: wipe, scour, polish, rub, graze, Syn. สี, เช็ด, Example: คำว่ากรางหมายถึงถูหรือขัดแต่งไม้ด้วยบุ้งหรือตะไบ, Thai definition: เช็ดโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด
เช็ด[V] wipe, See also: rub, clean, mop, scrub, Syn. ถู, ขัด, เช็ดถู, ขัดถู, Example: เขายกแขนเช็ดเหงื่อบนหน้าผาก
กวาดล้าง[V] wipe out, See also: eliminate, get rid of, purge, Syn. กำจัด, Example: เมื่อไหร่รัฐบาลจะกวาดล้างพวกกินสินบนให้หมดจากวงราชการ
ที่ปัดน้ำฝน[N] wiper, See also: windshield wiper
ซับเหงื่อ[V] wipe the sweat, See also: mop sweat / perspiration from, Example: หญิงชราซับเหงื่อเบาๆ ที่หน้าผาก ก่อนที่จะออกเดินต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
เช็ดถู[v.] (chetthū) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean   
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดคราบ[v. exp.] (khajat khrāp) EN: wipe ; clean ; brush ; rub   
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape   FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดถู[v.] (khatthū) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub   FR: récurer ; polir ; astiquer
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge   FR: lessiver ; purger ; se débarasser de

CMU English Pronouncing Dictionary
WIPE    W AY1 P
WIPED    W AY1 P T
WIPER    W AY1 P ER0
WIPES    W AY1 P S
WIPERS    W AY1 P ER0 Z
WIPEOUT    W AY1 P AW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wipe    (v) (w ai1 p)
wiped    (v) (w ai1 p t)
wiper    (n) (w ai1 p @ r)
wipes    (v) (w ai1 p s)
wipers    (n) (w ai1 p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
くすねる[, kusuneru] (v1,vt) to pilfer; to filch; to swipe [Add to Longdo]
ウインドシールドワイパー[, uindoshi-rudowaipa-] (n) windshield wiper; windscreen wiper [Add to Longdo]
ウェットティッシュ[, uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes [Add to Longdo]
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
パトる[, pato ru] (v5r) (sl) to have your party wiped out (in the RPG Shin Megami Tensei [Add to Longdo]
モバイルスイカ[, mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card) [Add to Longdo]
ワイパー[, waipa-] (n) windshield wipers; (P) [Add to Longdo]
ワイプ[, waipu] (n) wipe [Add to Longdo]
ワイプアウト[, waipuauto] (n) wipe out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] wipe [Add to Longdo]
[wèn, ㄨㄣˋ, ] wipe [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] wipe [Add to Longdo]
[kāi, ㄎㄞ, ] wipe [Add to Longdo]
擦掉[cā diào, ㄘㄚ ㄉㄧㄠˋ, ] wipe [Add to Longdo]
歼灭[jiān miè, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄝˋ, / ] wipe out; destroy; annihilate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wipe \Wipe\, n.
   1. Act of rubbing, esp. in order to clean.
    [1913 Webster]
 
   2. A blow; a stroke; a hit; a swipe. [Low]
    [1913 Webster]
 
   3. A gibe; a jeer; a severe sarcasm. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. A handkerchief. [Thieves' Cant or Slang]
    [1913 Webster]
 
   5. Stain; brand. [Obs.] "Slavish wipe." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wipe \Wipe\, n. [Cf. Sw. vipa, Dan. vibe, the lapwing.] (Zool.)
   The lapwing. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wipe \Wipe\, v. t. [imp. & p. p. {Wiped}; p. pr. & vb. n.
   {Wiping}.] [OE. vipen, AS. w[imac]pian; cf. LG. wiep a wisp
   of straw, Sw. vepa to wrap up, to cuddle one's self up, vepa
   a blanket; perhaps akin to E. whip.]
   [1913 Webster]
   1. To rub with something soft for cleaning; to clean or dry
    by rubbing; as, to wipe the hands or face with a towel.
    [1913 Webster]
 
       Let me wipe thy face.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I will wipe Jerusalem as a man wipeth a dish, wiping
       it, and turning it upside down.    --2 Kings xxi.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove by rubbing; to rub off; to obliterate; --
    usually followed by away, off or out. Also used
    figuratively. "To wipe out our ingratitude." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some natural tears they dropped, but wiped them
       soon.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To cheat; to defraud; to trick; -- usually followed by
    out. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       If they by coveyne [covin] or gile be wiped beside
       their goods.             --Robynson
                          (More's
                          Utopia)
    [1913 Webster]
 
   {To wipe a joint} (Plumbing), to make a joint, as between
    pieces of lead pipe, by surrounding the junction with a
    mass of solder, applied in a plastic condition by means of
    a rag with which the solder is shaped by rubbing.
 
   {To wipe the nose of}, to cheat. [Old Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wipe
   n 1: the act of rubbing or wiping; "he gave the hood a quick
      rub" [syn: {rub}, {wipe}]
   v 1: rub with a circular motion; "wipe the blackboard"; "He
      passed his hands over the soft cloth" [syn: {wipe}, {pass
      over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top