ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whitewash

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whitewash-, *whitewash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whitewash(sl) ปกปิดสิ่งไม่ดี, See also: ซ่อนเร้น
whitewash(n) ปูนขาวทาผนัง
whitewash(n) น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังหรือกำแพง
whitewash(n) สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่อำพรางความจริง
whitewash(vt) ทากำแพงให้เป็นสีขาว (โดยการใช้น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังหรือกำแพง)
whitewash(vt) ปิดบังข้อเท็จจริง, See also: อำพรางความจริง, Syn. conceal, cover up
whitewasher(n) ผู้ปิดบังข้อเท็จจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว, สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง, การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding, cover-up

English-Thai: Nontri Dictionary
whitewash(n) ปูนขาวทาผนัง
whitewash(vt) โบกปูนขาว, ล้างบาป, ล้างความผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whitewashการฟอกตัว, การกลบเกลื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
whitewash(n) a defeat in which the losing person or team fails to score
whitewash(n) wash consisting of lime and size in water; used for whitening walls and other surfaces
whitewash(n) a specious or deceptive clearing that attempts to gloss over failings and defects
whitewash(v) cover up a misdemeanor, fault, or error, Syn. hush up, gloss over, sleek over
whitewash(v) cover with whitewash
whitewash(v) exonerate by means of a perfunctory investigation or through biased presentation of data

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Whitewash

n. [ 1913 Webster ]

1. Any wash or liquid composition for whitening something, as a wash for making the skin fair. Addison. [ 1913 Webster ]

2. A composition of line and water, or of whiting size, and water, or the like, used for whitening walls, ceilings, etc.; milk of lime. [ 1913 Webster ]

3. a glossing over or cover up (of crimes or misfeasance). [ PJC ]

Whitewash

v. t. [ imp. & p. p. Whitewashed p. pr. & vb. n. Whitewashing. ] [ 1913 Webster ]

1. To apply a white liquid composition to; to whiten with whitewash. [ 1913 Webster ]

2. To make white; to give a fair external appearance to; to clear from imputations or disgrace; hence, to clear (a bankrupt) from obligation to pay debts. [ 1913 Webster ]

3. In various games, to defeat (an opponent) so that he fails to score, or to reach a certain point in the game; to skunk. [ Colloq., U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

4. to gloss over or cover up (crimes or misfeasance). [ PJC ]

Whitewasher

n. One who whitewashes. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash... ""ทอมปรากฏตัวขึ้นข้างทาง พร้อมกับถังสีขาว... " The Education of Little Tree (1997)
The legality that MNU is using to evict the aliens is simply a whitewash.กฏหมายที่ MNU กำลังใช้เพื่อขับเอลี่ยนช่างง่ายเหมือนปกปิดบางอย่างไว้ District 9 (2009)
Were used to whitewash the singles in order to make blank bank notes.Were used to whitewash the singles in order to make blank bank notes. A Deadly Affair (2010)
Whitewashing their memories?ลบความทรงจำหรอ Let It Bleed (2011)
Already, the opposition is intimating that out government is whitewashing the investigation, that certain facts of the incident have been covered up by us.เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายค้านกำลังพูดเป็นัย นั่นบอกได้ว่าหน่วยงานรัฐบาล ได้ปกปิดการสอบสวน ข้อเท็จจริงบางอย่าง จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
You want me to whitewash what happened for profit?คุณต้องการให้ฉันจะล้างบาป สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อหากำไร? In the Heart of the Sea (2015)
If you do, I'll trick the neighborhood kids into whitewashing it. - Ha, ha.แต่ถ้าพ่อยอมจ่าย ผมจะหลอก เด็กข้างบ้านให้มาทาสีให้ Max (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[bōk] (v) EN: apply ; whitewash  FR: appliquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
whitewash
whitewash
whitewashed
whitewashed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whitewash
whitewashed
whitewashes
whitewashing

Japanese-English: EDICT Dictionary
零敗[れいはい, reihai] (n, vs) going undefeated; losing without scoring a point; whitewash; being shut out [Add to Longdo]
綺麗事;奇麗事;きれい事[きれいごと, kireigoto] (n) (1) (uk) whitewashing; glossing over; lip service; (2) (original meaning) deftly finishing up; putting on the final touches [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top