ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whir

   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whir-, *whir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whir[VI] ้เกิดเสียงดังกระหึ่ม, See also: ส่งเสียงดังกระหึ่ม, เกิดเสียงหึ่งๆ, Syn. buzz, drone, whiz
whir[VT] ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่ม, See also: ส่งเสียงดังกระหึ่ม, ทำให้เกิดเสียงหึ่งๆ
whir[N] เสียงดังกระหึ่ม, See also: การส่งเสียงดังกระหึ่ม, เสียงดังหึ่งๆ
whirl[VT] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน
whirl[VI] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน, Syn. reel, spin, swirl
whirl[N] การหมุนเวียน, See also: การวน, การหมุนกลับอย่างฉับพลัน, การหมุนรอบ
whirr[VI] เกิดเสียงดังกระหึ่ม, See also: ส่งเสียงดังกระหึ่ม, เกิดเสียงหึ่งๆ, Syn. buzz, drone, whiz
whirr[VT] ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่ม, See also: ส่งเสียงดังกระหึ่ม, ทำให้เกิดเสียงหึ่งๆ
whirr[N] เสียงดังกระหึ่ม, See also: การส่งเสียงดังกระหึ่ม, เสียงดังหึ่งๆ
whirly[SL] รู้สึกตัวเองหมุนๆ เมื่อเมามากๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whir(เวอร์) vi.,n. (เสียง,การ) บินกระหึ่ม,บินหวือ,ส่งเสียงดังกระหึ่มหรือดังหวือ,เคลื่อนที่ดังกระหึ่มหรือดังหวือ,การสับสนวุ่นวาย, Syn. whirr,gyrate,revolve
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.
whirlpool(เวิร์ล'พูล) n. น้ำวน (ชตากรรม)
whirlwind(เวิร์ล'วินดฺ) n. ลมวน,ลมบ้าหมู,ลมเพชรหึง,กระแสน้ำวน,ลมกรด,สิ่งหมุนวนที่มีอำนาจทำลายล้าง,reap the whirl wind รับโทษสำหรับความผิดที่ตนได้กระทำ, Syn. cyclone,tornado,typhoon,whirl
whirly(เวิร์ล'ลี) adj.,n. (เกี่ยวกับ) การหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
whir(n) เสียงหวือ,เสียงหึ่ง,เสียงกระหึ่ม,ความโกลาหล
whir(vi) ส่งเสียงหวือ,ส่งเสียงหวอ,บินกระหึ่ม
whirl(n) การหมุน,วง,การหมุนเวียน,การปั่น,น้ำวน,ความโกลาหล
whirl(vi) วน,หมุน,แกว่งไกว,โบก,กระพือ,ปั่น
whirligig(n) ลูกข่าง,ม้าหมุน,การหมุนเวียน
whirlpool(n) น้ำวน
whirlwind(n) ลมบ้าหมู,ลมกรด,ลมวน,พายุหมุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whirlwindลมบ้าหมู ลมหมุน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Here, as soon as possible. A whirlwind romance.- ที่นี่ครับ เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ Rebecca (1940)
(Electric saw whirrs) (Whispers) Now for the ring!ตอนนี้สำหรับแหวน Help! (1965)
Compared with my life, Eleanor Rigby's was a gay, mad whirl.เอเลโน ริกบี คือเกย์วนบ้า Yellow Submarine (1968)
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
A whirlwind of looting a firestorm of fear.การฉกชิงปล้นฆ่าเกิดขึ้นทุกที่.. ...พายุเพลิงแห่งความกลัว The Road Warrior (1981)
Let's get in that whirlybird, find us an island someplace, get juiced up... and spend what time we got left soaking' up some sunshine.ให้เรากลับไปขึ้นเครื่อง เพื่อบินหาเกาะซักแห่งไกลจากนี่ แล้วลงไปนอนอาบแดด เติมพลัง Day of the Dead (1985)
My job is to fly the whirlybird. I've been doin' that job just fine.งานผมคือทำให้เครื่องบินได้ และผมก็ทำแล้ว Day of the Dead (1985)
Whirlybird can't hold us all.เครื่องขนเราไปไม่หมดหรอก Day of the Dead (1985)
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา Pi (1998)
Let the whirlpool begin.เริ่มทำน้ำวนได้ Mulan 2: The Final War (2004)
[Film projector whirring]เพื่อไอ้ภาพชีวิตสัตว์ แบบเดิมของนายเนี่ยนะ King Kong (2005)
[Car engine whirring](เสียงเร่งเครื่อง) Imagine Me & You (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whirThe leaves whirled in the yard.
whirThe whirl of life in a city.
whirIt has a big whirlpool and a strong current.
whirThe children whirled about the garden.
whirThe dancer whirled around the hall.
whirThe water whirled around the rocks.
whirLeaves were whirling in the air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมบ้าหมู[N] whirlwind, See also: eddy, circular blowing wind, Syn. ลมหมุน, ลมเหียน, ลมหวน, Thai definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ
วังวน[N] whirlpool, Example: แม่น้ำบางตอนเป็นวังวนดูน่ากลัวมาก, Thai definition: ห้วงน้ำที่หมุนวน
บ้าหมู[N] whirlwind, Syn. ลมบ้าหมู, Example: ฉันมองเห็นลมบ้าหมูที่สนามฟุตบอลประมาณ 15 วินาทีเห็นจะได้, Thai definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ
การวน[N] whirl, See also: twirl, circle, hovering, spin, rotation, Syn. การวนรอบ, การหมุน, การเวียน, Example: การวนของน้ำเกิดจากกระแสน้ำที่ไหลมารวมกัน, Thai definition: การไปโดยรอบเข้าหาศูนย์กลาง เช่น การวนเป็นก้นหอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: whirlwind   
หึ่ง[adj.] (heung) EN: with a whirring sound   FR: bourdonnant
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
การหมุน[n.] (kān mun) EN: whirl ; turning ; rotation   FR: rotation [f]
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind   FR: bobiner ; enrouler
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: whirlwind ; eddy ; circular blowing wind   FR: vent tournant [m]
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
น้ำวน[n.] (nāmwon) EN: whirlpool ; eddy ; vortex   FR: tourbillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIRL    W ER1 L
WHIRL    HH W ER1 L
WHIRLEY    HH W ER1 L IY0
WHIRLEY    W ER1 L IY0
WHIRLED    HH W ER1 L D
WHIRLED    W ER1 L D
WHIRLING    W ER1 L IH0 NG
WHIRLING    HH W ER1 L IH0 NG
WHIRRING    HH W ER1 IH0 NG
WHIRRING    W ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whir    (v) wˈɜːʴr (w @@1 r)
whirl    (v) wˈɜːʴl (w @@1 l)
whirr    (v) wˈɜːʴr (w @@1 r)
whirs    (v) wˈɜːʴz (w @@1 z)
whirls    (v) wˈɜːʴlz (w @@1 l z)
whirrs    (v) wˈɜːʴz (w @@1 z)
whirled    (v) wˈɜːʴld (w @@1 l d)
whirred    (v) wˈɜːʴd (w @@1 d)
whirling    (v) wˈɜːʴlɪŋ (w @@1 l i ng)
whirring    (v) wˈɜːʴrɪŋ (w @@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind, #7,563 [Add to Longdo]
旋风[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, / ] whirlwind; tornado, #14,569 [Add to Longdo]
[lūn, ㄌㄨㄣ, / ] whirl (one's arm), #18,955 [Add to Longdo]
飙车[biāo chē, ㄅㄧㄠ ㄔㄜ, / ] whirlwind drive, #32,127 [Add to Longdo]
旋舞[xuán wǔ, ㄒㄩㄢˊ ˇ, ] whirling dance, #80,898 [Add to Longdo]
飙风[biāo fēng, ㄅㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind, #125,293 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] whirlwind, #127,751 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind, #147,536 [Add to Longdo]
呼呼声[hū hū shēng, ㄏㄨ ㄏㄨ ㄕㄥ, / ] whir [Add to Longdo]
旋风脚[xuàn fēng jiǎo, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] whirlwind kick (martial arts) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Whirlpool {m} (Unterwassermassagebecken)whirlpool; Jacuzzi [tm] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ブーン;ぶーん;ぶうん[, bu-n ; bu-n ; buun] (adv-to,adv) (1) whirr; hum; buzz; (2) whoosh; woosh; whiz [Add to Longdo]
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) [Add to Longdo]
渦巻き(P);渦巻[うずまき, uzumaki] (n) whirlpool; eddy; coil; (P) [Add to Longdo]
渦巻き模様[うずまきもよう, uzumakimoyou] (n) whirling or spiral pattern [Add to Longdo]
渦巻く;うず巻く[うずまく, uzumaku] (v5k,vi) to whirl; to eddy; to swirl; to curl (smoke) [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P) [Add to Longdo]
渦潮[うずしお, uzushio] (n) whirling tides [Add to Longdo]
渦紋[かもん, kamon] (n) whirlpool design [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whir \Whir\, v. t. [See {Whir} to whiz.]
   To hurry a long with a whizzing sound. [R.]
   [1913 Webster]
 
      This world to me is like a lasting storm,
      Whirring me from my friends.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whir \Whir\, n.
   A buzzing or whizzing sound produced by rapid or whirling
   motion; as, the whir of a partridge; the whir of a spinning
   wheel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whir \Whir\, v. i. [imp. & p. p. {Whirred}; p. pr. & vb. n.
   {Whirring}.] [Perhaps of imitative origin; cf. D. hvirre to
   whirl, and E. hurr, hurry, whirl. ???.]
   To whirl round, or revolve, with a whizzing noise; to fly or
   more quickly with a buzzing or whizzing sound; to whiz.
   [1913 Webster]
 
      The partridge bursts away on whirring wings. --Beattie.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whir
   n 1: sound of something in rapid motion; "whir of a bird's
      wings"; "the whir of the propellers" [syn: {whir}, {whirr},
      {whirring}, {birr}]
   v 1: make a soft swishing sound; "the motor whirred"; "the car
      engine purred" [syn: {whizz}, {whiz}, {whirr}, {whir},
      {birr}, {purr}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top