ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wherein

W EH0 R IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wherein-, *wherein*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wherein(adv) อย่างไร (คำโบราณ), Syn. how
wherein(conj) อยู่ที่ไหน (คำโบราณ), Syn. where
whereinto(conj) ในที่ซึ่ง (คำโบราณ), See also: ในสิ่งซึ่ง, Syn. into which

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wherein(แวร์อิน') conj. ในอะไร, ในไหน, จุดไหน, อยู่ที่ไหน, adv. ทางไหน, เกี่ยวกับเรื่องนั้น
whereinto(แวร์อิน'ทู) conj. เข้าไปที่ไหน

English-Thai: Nontri Dictionary
wherein(adv) ในที่นั้น, ทางไหน, เกี่ยวกับเรื่องนั้น
wherein(con) ในที่นั้น, ในไหน, อยู่ที่ไหน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put down that the heart is the temple wherein all truth resides.เขียนว่าหัวใจเป็นสถานที่ สำหรับความเป็นจริงทุกประการ Oh, God! (1977)
Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end.Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw... ... isultimatelyexpressed and the anomaly revealed... ทั้งคู่ เริ่มและจบ The Matrix Reloaded (2003)
wherein Jung stabbed the victim Jo Joong-pil 9 times, who was urinating at the time...ซึ่งนายจุงได้เข้าไปทำร้ายโดยใช้มีดแทงเหยื่อ คือ โจ จุงพิล ถึง 9 ครั้ง ในขณะที่เขากำลังปัสสาวะอยู่... The Case of Itaewon Homicide (2009)
"If/then" statements are binary truth functions wherein a compound sentence is logically equivalent to the negative.ถ้า/งั้นก็" เป็นคำใช้คู่กัน เพื่อบ่งบอกข้อเท็จจริง ที่มีเขื่อนไขไปด้วยกัน ใช้มากในประโยคความรวม เปรียบเสมือนเป็นหลักคิด ในทางตรรกศาสตร์ The Bones That Weren't (2010)
Uh, what I think is that you suffer from an untreated dissociative disorder, wherein the only way that you can communicate is through Shakespeare.เออ ผมคิดว่าคุณ คงทุกข์ทรมาน จากโรคผิดปกติที่ไม่สามารถ อยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้มากนัก และมีเพียงทางเดียวที่คุณจะ สื่อสารกับคนพวกนั้นได้ The Bones That Weren't (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whereinAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHEREIN W EH0 R IH1 N
WHEREIN HH W EH0 R IH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wherein (a) wˌɛəʳrˈɪn (w e@2 r i1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds) [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
火焚き;火焼き;火焚;火焼[ほたき, hotaki] (n) (See お火焚) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n, vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim [Add to Longdo]
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall) [Add to Longdo]
小手返し[こてがえし, kotegaeshi] (n) { MA } Aikido technique, wherein the opponent is brought down by twisting his or her arm away from the body [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wherein \Where*in"\, adv.
   [1913 Webster]
   1. In which; in which place, thing, time, respect, or the
    like; -- used relatively.
    [1913 Webster]
 
       Her clothes wherein she was clad.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       There are times wherein a man ought to be cautious
       as well as innocent.         --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. In what; -- used interrogatively.
    [1913 Webster]
 
       Yet ye say, Wherein have we wearied him! --Mal. ii.
                          17.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top