ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weiterhin

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weiterhin-, *weiterhin*
German-Thai: Longdo Dictionary
weiterhinต่อจากนั้น, เลยจากนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weiterhin; weiters [Ös.] {adv} | etwas weiterhin tunfurthermore; further on | to carry on doing sth. [Add to Longdo]
weiterhinbeyond [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伸び悩む[のびなやむ, nobinayamu] weiterhin_stagnieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  weiterhin /vaitrhin/
   anymore; beyond; further on; furthermore

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top