ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weaverbird

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weaverbird-, *weaverbird*, weaverbir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weaverbird[N] นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในทวีปเอเชียและแอฟริกา, See also: อยู่ในตระกูล Ploceidae

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจาบ[N] weaverbird, Syn. นกกระจาบ, Example: นกกระจาบเกาะอยู่บนหลังคาบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา กระจาบอกลาย และกระจาบทอง ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช
นกกระจาบ[N] ricebird, See also: weaverbird, Example: กระจาบฝูงหนึ่งบินผ่านไปเสียงจาบๆ แต่คูนไม่รู้ว่ามันพากันบินไปทางไหน เพราะยามมองออกไปนอกเกวียนก็เห็นแต่ฟ้ากับดินชนกัน, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) กระจาบอกลาย (P. manyar) และกระจาบทอง (P. hypoxanthus) ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจาบ[n.] (krajāp) EN: weaverbird   FR: alouette [f]
นกกระจาบ[n.] (nok krajāp) EN: weaver ; ricebird ; weaverbird   FR: tisserin [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weaverbird    (n) wˈiːvəbɜːʳd (w ii1 v @ b @@ d)
weaverbirds    (n) wˈiːvəbɜːʳdz (w ii1 v @ b @@ d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
機織鳥[はたおりどり;ハタオリドリ, hataoridori ; hataoridori] (n) (uk) weaverbird; weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests) [Add to Longdo]
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix) [Add to Longdo]
天人鳥[てんにんちょう;テンニンチョウ, tenninchou ; tenninchou] (n) (uk) pin-tailed whydah (species of weaverbird, Vidua macroura) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weaverbird
   n 1: finch-like African and Asian colonial birds noted for their
      elaborately woven nests [syn: {weaver}, {weaverbird},
      {weaver finch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top