ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waterworks

W AO1 T ER0 W ER2 K S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waterworks-, *waterworks*, waterwork
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waterworks[SL] การร้องไห้
waterworks[SL] ระบบปัสสาวะ
waterworks[N] การประปา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waterworksn. ระบบการเก็บการทำให้บริสุทธิ์และการจ่ายน้ำ,การประปา,น้ำตก

English-Thai: Nontri Dictionary
waterworks(n) การประปา,โรงสูบ,น้ำพุ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waterworksประปา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We got the waterworks in like t-minus 10, so...ท่อไอ้หนูนี่จะแตกภายในไม่เกิน 10 นาที Two and a Half Men (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงประปา[n. exp.] (rōng prapā ) EN: waterworks   

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERWORKS W AO1 T ER0 W ER2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterworks (n) wˈɔːtəwɜːʳks (w oo1 t @ w @@ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserwerk {n} | Wasserwerke {pl}waterworks | waterworks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上水道[じょうすいどう, jousuidou] (n) waterworks [Add to Longdo]
水道工事[すいどうこうじ, suidoukouji] (n) waterworks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waterworks
   n 1: a public utility that provides water [syn: {water company},
      {waterworks}]
   2: workplace where water is stored and purified and distributed
     for a community

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top