ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vorübergehend

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vorübergehend-, *vorübergehend*, vorübergehen
German-Thai: Longdo Dictionary
vorübergehend(adv) ชั่วคราว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorübergehende Aufhebung {f}; Hemmung {f}suspension [Add to Longdo]
vorübergehende Versetzung {f}secondment [Br.] [Add to Longdo]
Vorübergehende {m,f}; Vorübergehenderpasser-by [Add to Longdo]
vorübergehend; vergänglich; flüchtig; kurzlebig {adj} | vorübergehender; vergänglicher; flüchtiger; kurzlebiger | am vorübergehendsten; am vergänglichsten; am flüchtigsten; am kurzlebigstentransient | more transient | most transient [Add to Longdo]
vorübergehendtemporary [Add to Longdo]
vorübergehend {adv}transiently [Add to Longdo]
vorübergehendtransitional [Add to Longdo]
vorübergehend {adv}transitorily [Add to Longdo]
vorübergehend; transitorisch {adj}transitory [Add to Longdo]
vorübergehend {adv}transitionally [Add to Longdo]
vorübergehender Aufenthaltsojourns [Add to Longdo]
vorübergehende Rückwirkung {f}transient response [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  vorübergehend /foːryːbrgeːənt/
   passing; temporary; transiently; transitional; transitorily; transitory

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top