Search result for

viceroys

(67 entries)
(1.7461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viceroys-, *viceroys*, viceroy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา viceroys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *viceroys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viceroy[N] อุปราช, See also: ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, Syn. governor, ruler, representative
viceroyalty[N] อำนาจของอุปราช
viceroyalty[N] ช่วงระยะเวลาการปกครองของอุปราช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viceroy(ไวสฺ'รอย) n. อุปราช,ผีเสื้ออเมริกันจำพวก Limenitis archippus, See also: viceroyship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
viceroy(n) อุปราช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viceroyอุปราช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viceroysอุปราช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Viceroy Gunray escapes.อุปราชกันเรย์หลบหนีไป Lair of Grievous (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ Lair of Grievous (2008)
Let's not keep the Viceroy waiting.อย่าปล่อยให้อุปราชรอนาน Lair of Grievous (2008)
Viceroy?ท่านอุปราชครับ? Lair of Grievous (2008)
Viceroy, the Jedi are here.ท่านอุปราช พวกเจไดอยู่ที่นี่ Lair of Grievous (2008)
No, but we have you, Viceroy.ไม่ แต่เจ้าเสร็จเราแล้ว อุปราช Lair of Grievous (2008)
While the Viceroy is unavailable for capture, allow me to offer you an alternative prize.เมื่อตอนนี้อุปราชก็ไม่อยู่ให้จับกุมแล้ว งั้นให้ข้าเสนอรางวัลสำรองให้ท่านนะ Lair of Grievous (2008)
Viceroy, I should have known.อุปราช, ข้าควรจะรู้สินะ Bombad Jedi (2008)
Viceroy Gunray's orders.มันเป็นคำสั่งของท่านอุปราชกันเรย์ Bombad Jedi (2008)
Good. I shall meet the Viceroy when he lands.ดีมาก ข้าจะพบกับท่านอุปราชเมื่อเขาลงจอด Bombad Jedi (2008)
The citizens of Rodia welcome you, Viceroy.พลเมืองแห่งโรเดีย ยินดีต้อนรับการมาของท่าน ท่านอุปราช Bombad Jedi (2008)
This is our chance to capture Viceroy Gunray, but I need you to stay calm.นี่เป็นโอกาสของเราที่จะจับตัวอุปราชกันเรย์ แต่เจ้าต้องสงบจิตใจ Bombad Jedi (2008)
Viceroy Gunray, when can we expect the supplies to arrive?ท่านอุปราชกันเรย์ เมื่อไหร่ที่เสบียงจะมาถึง? Bombad Jedi (2008)
We must appease Viceroy Gunray so he does not destroy us all.เราต้องคอยเอาใจอุปราชกันเรย์ ไม่งั้นพวกเขาจะฆ่าเราทั้งหมด Bombad Jedi (2008)
Don't do this, Viceroy.อย่าทำอย่างนี้ ท่านอุปราช Bombad Jedi (2008)
Hold it right there, Viceroy.หยุดอย่าขยับ อุปราช Bombad Jedi (2008)
Uncle Ono, I think it's time to tell the Viceroy about our little secret, how you never meant to leave the Republic and how you truly care what's best for your people.ท่านลุงโอโน่ ข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะ ที่จะบอกท่านอุปราช เกี่ยวกับความลับเล็กๆ ของเรา ท่านไม่ได้มีเจตนาจะผละออกจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Sorry, Viceroy, she is right.เสียใจด้วย ท่านอุปราช นางพูดถูก Bombad Jedi (2008)
Viceroy, you are going to spend the rest of the war in a cell.อุปราช เจ้าจะต้องไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุก Bombad Jedi (2008)
The capture of Viceroy Gunray is a major victory for the Republic.การจับตัวอุปราชกันเรย์ เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Viceroy Gunray captured!อุปราชกันเรย์ถูกจับกุม! Cloak of Darkness (2008)
The Jedi council has dispatched Master Luminara Unduli and Anakin Skywalker's Padawan Ahsoka to escort the Viceroy to Coruscant under heavy guard.สภาเจไดได้ส่ง อาจารย์ ลูมินาร่า อันดูลี และพาดาวันของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ อาโซก้า เพื่อคุ้มกันอุปราชย์ ในการไปคอรัสซังค์ ภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนา Cloak of Darkness (2008)
That is a very tempting offer, Viceroyมันเป็นข้อเสนอที่เย้ายวนใจมาก ท่านอุปราช Cloak of Darkness (2008)
The Viceroy will not last long under Jedi interrogationจะปล่อยให้อุปราชอยู่ภายใต้ การสอบสวนของเจไดนานไม่ได้ Cloak of Darkness (2008)
- Has the Viceroy cracked?- อุปราชยอมบอกรึยัง? Cloak of Darkness (2008)
Your thoughts betray you, Viceroyความคิดกำลังล่อลวงท่าน อุปราช Cloak of Darkness (2008)
- Guard the Viceroy- คุ้มกันอุปราชไว้ Cloak of Darkness (2008)
As successful a rescue as one could hope for, Viceroyภารกิจช่วยชีวิตประสบผลสำเร็จอย่างดีนะ ท่านอุปราช Cloak of Darkness (2008)
Greetings, Viceroyสวัสดี ท่านอุปราช Cloak of Darkness (2008)
- A coward Viceroy Gunray is, but powerful allies he has- ใช่แล้ว - อุปราชกันเรย์อาจจะขี้ขลาด แต่เขามีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง Cloak of Darkness (2008)
No, thanks, Viceroy.ไม่ ขอบคุณนะ อุปราช Holocron Heist (2009)
The engagement party is on Thursday and we have dance rehearsal at the Viceroy Club at 4.งานฉลองหมั้น จะมีขึ้นวันพฤหัสฯ เรายังต้องซ้อมเต้น The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
The Viceroy Club values discretion above all else, sir.สโมสรไวเซรอยเคร่งครัด กับการรักษาความลับลูกค้าเหนือสิ่งใด The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Right, well I'll be, I'll be staying at the Viceroy until my plane leaves.เอาล่ะ ผมจะพักอยู่ที่ไวเซรอย จนกว่าเครื่องบินจะออก The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Allow me to offer you a lift to the Viceroy Club.ให้ผมไปส่งคุณที่สโมสรไวเซรอยนะครับ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
No longer the Viceroy Club but my gift on her wedding day to the girl of my dreams, where I will welcome you.ที่นี่ไม่ใช่ สโมสรไวเซรอยอีกแล้ว แต่ที่นี่คือ ของขวัญวันแต่งงาน ที่ผมมอบให้เธอ ผู้เป็นเจ้าสาวในฝันของผม ผมขอต้อนรับทุกคน The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
All right, I'll go and write my report to the viceroy.ก็ได้ ผมจะไปเขียนรายงาน ให้ท่านไวซ์รอย Gandhi (1982)
I understand one of them even went to the viceroy.ได้ยินว่าฉบับหนึ่ง ส่งถึงท่านไวซ์รอยด้วย Gandhi (1982)
The viceroy's agreed to your release if you will speak for nonviolence.ไวซ์รอยจะปล่อยตัวคุณ ถ้าคุณ พูดให้พวกเขาเลิกใช้ความรุนแรง Gandhi (1982)
Then to prove to the new viceroy that the king's writ no longer runs in India.แล้วจะทำให้ไวซ์รอยคนใหม่เห็นว่า อังกฤษไม่มีอำนาจในอินเดียอีกแล้ว Gandhi (1982)
I am here to see that I am the last British viceroy ever to have the honor of such a reception.ข้าพเจ้ามาที่นี่ในฐานะไวซ์รอย คนสุดท้ายของอังกฤษ ที่จะได้รับการต้อนรับ อย่างมีเกียรติเยี่ยงนี้ Gandhi (1982)
-She wants to buy a pack of Viceroys.- Sie will ein Päckchen Viceroys kaufen. About Last Night... (1986)
My mama smokes Merits now. She used to smoke Viceroys.Meine Mutter raucht jetzt Merits, früher waren es Viceroys. Wild at Heart (1990)
Welcome to the Viceroy.Willkommen im ViceroyLuxury Lounge (2006)
Viceroy Gunray escapes!Viceroy Gunray konnte entkommen! Lair of Grievous (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous viceroy has made a daring getaway.Mit der Hilfe von Count Dooku's teuflischen Agenten, gelang dem schrecklichen Viceroy eine waghalsige Flucht. Lair of Grievous (2008)
Let's not keep the Viceroy waiting.Lassen wir den Viceroy nicht warten. Lair of Grievous (2008)
Uh, Viceroy?Uh, ViceroyLair of Grievous (2008)
Uh, Viceroy, the Jedi are here.Uh, Viceroy, die Jedi sind hier. Lair of Grievous (2008)
No, but we have you, Viceroy.Nein, aber wir haben Dich, ViceroyLair of Grievous (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปราช[n.] (upparāt) EN: viceroy   FR: vice-roi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VICEROY    V AY1 S R OY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viceroy    (n) (v ai1 s r oi)
viceroys    (n) (v ai1 s r oi z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vizekönig {m} | Vizekönige {pl}viceroy | viceroys [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド総督[インドそうとく, indo soutoku] (n) Viceroy of India [Add to Longdo]
総督[そうとく, soutoku] (n,vs,adj-no) governor-general; governor; viceroy; (P) [Add to Longdo]
太守[たいしゅ, taishu] (n) viceroy; governor-general [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top