ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

very simple

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -very simple-, *very simple*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've chosen to live a very simple life, I see.คุณหันมาใช้ชีวิตเรียบง่ายสินะครับ Confrontation (2017)
The police told me about Nanaka's life. It was very simple though.ตำรวจบอกผมว่านานากะ ใช้ชีวิตเรียบง่ายมาก ๆ Reason (2017)
A very simple one.ที่เรียบง่ายมากๆ Trace Decay (2016)
I've just been really living a very simple life, kind of back to basics.ผมแค่ใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำนองว่ากลับไปสู่สามัญ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
You could have done it with a very simple disarmament technique, like this-- [grunting]เธอทำมันได้เหมือนกับง่ายๆมาก The Candidate (2015)
For this is what the young make us remember that in the end that in the end, it's all very simple that all it takes is to look into someone's eyes and say..."Yes...นี่คือสิ่งที่คนหนุ่มสาว ทำให้เราหวนรำลึก.. ว่าสุดท้ายแล้ว.. ว่าสุดท้ายแล้ว ทุกอย่างง่ายมาก The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
- Listen, it's actually a very simple plan.- ฟังนะ จริงๆ แผนนี้ง่ายมาก Mr. Right (2015)
Look. It's two very simple questions.มันเป็นสองคำถามที่ง่ายมาก The Big Short (2015)
Oh, as fate would have it, a certain treacherous young bride has made that a very simple choice for all of us.โอ้, มันคงเป็นชะตาลิขิตสินะที่มีการชักใยทรยศหลักหลังกัน ช่างเป็นตัวเลือกที่ง่ายดายเหลือเกินสำหรับพวกเราทั้งหมด Sacrifice (2013)
You two have a very simple task.ทั้งสองคนมีหน้าที่ง่ายๆแค่นี้ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Now, look, it's very simple to operate.ตอนนี้ดูมัน ง่ายมากที่จะทำงาน. Captain Phillips (2013)
It's a very simple decision.มันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมาก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
very simpleDriving a car is really very simple.
very simpleFinding one's way around Nagoya is very simple. All you do is look at the signs.
very simpleYou must be very simple to be taken in by such a story.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top