ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

varicolored

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -varicolored-, *varicolored*, varicolor, varicolore
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
varicolored[ADJ] หลากหลายสี, Syn. multicolored

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂色[zá sè, ㄗㄚˊ ㄙㄜˋ, / ] varicolored; motley, #55,974 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
色とりどり;色取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 varicolored
   adj 1: having a variety of colors [syn: {varicolored},
       {varicoloured}, {variegated}]
   2: having sections or patches colored differently and usually
     brightly; "a jester dressed in motley"; "the painted desert";
     "a particolored dress"; "a piebald horse"; "pied daisies"
     [syn: {motley}, {calico}, {multicolor}, {multi-color},
     {multicolour}, {multi-colour}, {multicolored}, {multi-
     colored}, {multicoloured}, {multi-coloured}, {painted},
     {particolored}, {particoloured}, {piebald}, {pied},
     {varicolored}, {varicoloured}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

varicolored

 


  

 
varicolored
 • หลากหลายสี[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top