ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unthrifty

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unthrifty-, *unthrifty*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unthrifty มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unthrifty*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุรุ่ยสุร่าย[ADJ] prodigal, See also: wasteful, extravagant, profuse, thriftless, unthrifty, improvident, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: เพราะเขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายจึงต้องมาเสียใจภายหลังทีไม่มีเงินเก็บเลย, Thai definition: ที่จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschwenderischunthrifty [Add to Longdo]
verschwenderischeunthrifty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Unthrifty \Un*thrift"y\, a.
     Not thrifty; profuse. --Spenser.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

unthrifty

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top