ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unreeve

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unreeve-, *unreeve*
Possible hiragana form: うんれえう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unreeve[VI] แก้ออก, See also: คลายออก
unreeve[VT] แก้ออก, See also: คลายออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unreeve(อันรีฟว') vt.,vi. ดึงกลับ,เอากลับ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unreeve \Un*reeve"\, v. t. [1st pref. un- + reeve, v. t.]
   (Naut.)
   To withdraw, or take out, as a rope from a block, thimble, or
   the like.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

unreeve

 


  

 
unreeve
 • แก้ออก: คลายออก [Lex2]
 • (อันรีฟว') vt.,vi. ดึงกลับ,เอากลับ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top