ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unprincipled

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unprincipled-, *unprincipled*, unprincipl, unprinciple
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unprincipled(adj) ที่ปราศจากศีลธรรม, Syn. dishonest, Ant. principled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprincipled(อันพริน'ซิเพิลดฺ) adj. ไม่มีหลักการ, ขาดคุณธรรม, ไม่มีหลักธรรม., See also: unprincipledness n., Syn. unscrupulous

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of all the deceitful, unprincipled, บรรดาการหลอกลวง ขาดคุณธรรม The San Lorenzo Job (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unprincipled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unprincipled

WordNet (3.0)
unprincipled(adj) lacking principles or moral scruples; - A.E.Stevenson, Ant. principled
unprincipled(adj) having little or no integrity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Unprincipled

a. [ Pref. un- not + principled. ] Being without principles; especially, being without right moral principles; also, characterized by absence of principle. -- Un*prin"ci*pled*ness, n. [1913 Webster]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无原则[wú yuán zé, ㄨˊ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ,    /   ] unprincipled #45,965 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
charakterlos { adj } | charakterloser | am charakterlosestenunprincipled | more unprincipled | most unprincipled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無節操[むせっそう, musessou] (adj-na, n) inconstant; unchastity; unprincipled [Add to Longdo]
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top