ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungew

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungew-, *ungew*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungewalktes Tuchrough cloth [Add to Longdo]
Ungewissheit {f}incertitude [Add to Longdo]
Ungewissheit {f} | Ungewissheiten {pl}uncertainty | uncertainties [Add to Longdo]
ungewählteunselected [Add to Longdo]
ungewillt sein; nicht gewillt seinto be unwilling [Add to Longdo]
ungewissin the air [Add to Longdo]
ungewiss {adv}uncertainly [Add to Longdo]
ungewöhnlich; ungewohnt {adj}unusual [Add to Longdo]
ungewöhnlich; ungebräuchlich {adj}uncommon [Add to Longdo]
ungewöhnlichinconvenient [Add to Longdo]
ungewöhnlich {adv}uncommonly [Add to Longdo]
ungewöhnlich {adv}unusually [Add to Longdo]
ungewöhnlich {adv}unwontedly [Add to Longdo]
Ungewöhnlichkeitunwontness [Add to Longdo]
ungewohntunfamiliar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラウンジウエア[, raunjiuea] (n) loungewear [Add to Longdo]
部屋着[へやぎ, heyagi] (n) dressing gown; loungewear [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
異常[いじょう, ijou] ungewoehnlich, unnormal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top