ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underdeveloped

AH2 N D ER0 D IH0 V EH1 L AH0 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underdeveloped-, *underdeveloped*, underdevelop, underdevelope
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underdeveloped(adj) ด้อยพัฒนา, See also: ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าพัฒนา, Syn. backward, behindhand, undeveloped, unprogressive
underdeveloped country(n) ประเทศด้อยพัฒนา, See also: ประเทศโลกที่สาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underdeveloped(อัน'เดอลิเวล'เลิพดฺ) adj. ด้อยพัฒนา (การล้างรูปภาพ) ล้างไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
underdeveloped(adj) ไม่เต็มที่, ไม่เจริญ, ด้อยพัฒนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
underdeveloped countryประเทศด้อยพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
underdeveloped countryประเทศด้อยพัฒนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. Economics of underdeveloped countries.ไม่ใช่ ฉันเลือกเศรฐศาสตร์ พัฒนา Dirty Dancing (1987)
"for his recent work in vaccinating thousands of people in underdeveloped countries. "จากการที่เขาไปฉีดวัคซีนให้กับ คนหลายพันคนในประเทศด้อยพัฒนา Concentrate and Ask Again (2011)
We all complain about underdeveloped communities, but who are the developers in the first place?เราถูกตำหนิเรื่องสังคมไม่พัฒนา แล้วนักพัฒนาคนแรกคือใครล่ะ Episode #18.1 (2012)
It can be difficult for Terrsies, or people from underdeveloped worlds, to hear that their planet is not the only inhabited planet in the verse.มันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับ Terrsies, หรือคนที่มาจากโลกที่ด้อยพัฒนา ที่จะได้ยินว่าโลกของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย โลกในบทกวี Jupiter Ascending (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไกลปืนเที่ยง(adj) underdeveloped, See also: far and underdeveloped, Example: ผมเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่ไกลปืนเที่ยงมา กว่า 10 ปีก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร, Thai Definition: ไม่รู้เรื่องราวอะไรเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ, Notes: (สำนวน)
ประเทศด้อยพัฒนา(n) underdeveloped country, Syn. ประเทศล้าหลัง, Example: ประเทศลาวเป็นประเทศด้อยพัฒนา, Count Unit: ประเทศ
ด้อยพัฒนา(v) underdeveloped, Syn. ด้อยความเจริญ, ล้าหลัง, Ant. เจริญ, พัฒนา, Example: นคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้อยพัฒนา[dǿi phatthanā] (adj) EN: underdeveloped
ล้าหลัง[lālang] (v) EN: fall behind ; become underdeveloped
ล้าหลัง[lālang] (adj) EN: underdeveloped  FR: sous-développé
ประเทศด้อยพัฒนา[prathēt døi phatthanā] (n, exp) EN: underdeveloped country  FR: pays sous-développé [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDERDEVELOPED AH2 N D ER0 D IH0 V EH1 L AH0 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underdeveloped (j) ˌʌndədɪvˈɛləpt (uh2 n d @ d i v e1 l @ p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterentwickelt { adj } | unterentwickelter | am unterentwickeltestenunderdeveloped | more underdeveloped | most underdeveloped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
半開国[はんかいこく, hankaikoku] (n) underdeveloped country; half-civilized country; half-civilised country [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underdeveloped
   adj 1: relating to societies in which capital needed to
       industrialize is in short supply [syn: {developing},
       {underdeveloped}]
   2: not yet fully developed

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top