ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

typewritten

T AY1 P R IH2 T AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -typewritten-, *typewritten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
typewritten[ADJ] เกี่ยวกับการพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
typewritten(-'ริทเทิน) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ typewrite

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The original manuscript. Look at that! Typewritten, can you imagine?ต้นฉบับน่ะสิ ดูสิ ยังเป็นตัวพิมพ์ดีดอยู่เลย Inkheart (2008)
There's text embedded inside each typewritten number.มีข้อความฝังเอาไว้ข้างใน เป็นตัวหนังสือเรียงพิมพ์ Size Matters (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
typewrittenEditors would expect them to be typewritten.

CMU English Pronouncing Dictionary
TYPEWRITTEN    T AY1 P R IH2 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
typewritten    (j) tˈaɪprɪtn (t ai1 p r i t n)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top