ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tubercule

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tubercule-, *tubercule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tubercule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: [classifier : bulbs, tubers]   FR: [classificateur : bulbes, tubercules]
พืชหัว[n.] (pheūthūa) EN: tuber   FR: tubercule [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结核菌素[jié hé jùn sù, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣˋ ㄙㄨˋ, / ] tubercule bacillus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結核[けっかく, kekkaku] (n) tuberculosis; tubercule; (P) [Add to Longdo]
結節[けっせつ, kessetsu] (n,vs,adj-no) knot; nodule; tubercule; node [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top