ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trotzdem

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trotzdem-, *trotzdem*
German-Thai: Longdo Dictionary
trotzdem(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น เช่น Es gab Stau auf der Autobahn, trotzdem kommt er pünktlich. รถติดบนทางด่วน ถึงอย่างนั้นเขามาถึงตรงเวลา, See also: Related: obwohl, trotz

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trotzdem; dennoch; gleichwohl {adv}nevertheless [Add to Longdo]
trotzdem {conj}even though [Add to Longdo]
trotzdem; nichtsdestotrotznonetheless [Add to Longdo]
trotzdem; dennoch; gleichwohl; irgendwieanyhow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  trotzdem /trɔtsdeːm/
   all the same; anyhow; even so; nevertheless; nonetheless

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top