Search result for

trailering

(111 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trailering-, *trailering*, trailer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trailering มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trailering*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trailer[N] ผู้ลาก, See also: รถพ่วง
tractor-trailer[N] รถลากที่เป็นรถพ่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ
trailer recordระเบียนท้ายหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเอง มีความหมายเหมือน trailer label ดู header label เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pole trailerรถกึ่งพ่วงปรับความยาวได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi trailerรถกึ่งพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailerรถพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer recordระเบียนท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer-(พ่วง)ท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motion picture trailersภาพยนตร์ตัวอย่าง [TU Subject Heading]
Trailersรถพ่วง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only magic I've ever done was try to figure out a way to stay in college for nine years and not go back to my trailer park in Idaho.เวทย์มนต์เดียวที่ฉันมีคือหาทาง อยู่ในวิทยาลัยตลอด9ปี โดนไม่เด้งกลับไปอยู่ที่จอดรถที่ไอดาโฮ The House Bunny (2008)
It was a trailer, not a building.มันเป็นรถพ่วง ไม่ใช่ตึก Taken (2008)
How can you not see a 50-foot trailer?รถพ่วงยาวตั้ง 5 เมตร! Bedtime Stories (2008)
Niki came into my trailer the other day, and she was crying.นิกกี้มาหาฉันเมื่อวันก่อน ร้องไห้มาด้วย Loyal and True (2008)
Remember, the trailer's like...จำตัวอย่างหนังที่มันฉับๆกันเละเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Can I start parking over near your trailer?เจ้ขอย้าย ที่จอดรถมาไว้ข้างเทรลเล่อร์ได้มั้ย Nothing But the Blood (2009)
This Alabama trailer trash has been making good.เหลวไหลทั้งเพ มันสร้างเรื่องมาพูดซะฟังดูน่าเชื่อถือ Killing Your Number (2009)
Trailer Park. Great.ลานจอดรถเทรลเลอร์ เยี่ยม Living the Dream (2009)
- Dude, what are these? The keys to my trailer...กุญแจรถพ่วงฉัน... Good Mourning (2009)
All right, they're asleep in the trailer.ดีมาก เด็กๆ นอนในเทรลเลอร์แล้ว Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Unless I sit alone in that trailer for one more minute, then I'm gonna die.เว้นแต่ว่า ฉันนั่งคนเดียวในเทรลเลอร์นั่น อีกแค่นาทีเดียว ฉันก็จะตายแน่ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I mean, the toilet empties into a bucket underneath the trailer.ถังน้ำเฮงซวยและที่อิซซี่ว่า "การแต่งงานคือการผจญภัย Tainted Obligation (2009)
Can you imagine spending your life in some trailerคุณนึกภาพการใช่ชีวิตในรถพ่วงเคลื่อนที่ Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- What, living in trailers, drifting from town to town?อะไรกันล่ะ ใช้ชีวิตอยู่บน รถเทรลเลอร์ เคลื่อนจาก เมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
- How low can you go? - There he goes! Under the trailer!ลุยกันเลยแผน B! G-Force (2009)
We're only gonna miss the trailers.- หนังจะเริ่มใน 10 นาที Kick-Ass (2010)
It's a trailer, Georgia. It could be gone by then.มันเ็ป็นแบบรถพ่วง จอร์เจีย มันหายไปแล้วก็ได้ในตอนนั้น This Is Why We Stay (2010)
Georgia Bravin in my trailer.จอร์เจีย บราวิน ในรถพ่วงของฉัน Questions and Antlers (2010)
What the hell are you doing in my trailer?! เธอมาทำบ้าอะไร ในรถพ่วงของฉัน? Questions and Antlers (2010)
We were in the woods, and we saw the trailer, and we went in.พวกเราอยู่ในป่า และพวกเราเห็นรถพ่วง จากนั้นพวกเราก็เข้าไป Questions and Antlers (2010)
You're handcuffed to a trailer in the middle of nowhere, held captive by a guy who's crazier than a pit bull spitting out peach pits, yet you still "Swear to God"...มือนายถูกมัดติดอยู่กับรถพ่วง ที่จอดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ถูกจับตัวไปโดยใครคนหนึ่ง ที่บ้าพอที่จะกระชาก ลำไส้นายออกมาได้ Questions and Antlers (2010)
He kidnapped me and Andrew too, he lives out in the woods up by Saddleback Cliffs, in some creepy trailer.เขาลักพาตัวฉันแล้วก็แอนดรูไป เขาอาศัยอยู่ในป่าใกล้กับหน้าผา แซนเดิ้ลแบค อาศัยอยู่ในรถพ่วง ลักษณะแปลกๆ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Uh, it’s a report about an abandoned trailer out by Saddleback Cliffs.เออมีรายงานพบรถพ่วง ถูกจอดทิ้งไว้ที่แถวหน้าผา แซดเดิ้นแบค Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
He’s heading to his trailer.เขากำลังตรงดิ่งไปที่รถพ่วงของเขา Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
He is in his trailer.เขาอยู่ในรถนอน Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
He spent all morning in his trailer.เขาใช้เวลาทั้งเช้าในรถนอนเขา Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
Not until you tell me why you were in Samuel's trailer.ไม่จนกว่าเธอจะบอกว่า ไปทำอะไรในรถของแซมมวล Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
Makes me want to pin you to that trailer so Samuel can find you when he gets back.ทำให้ฉันอยากปักเธอไว้กับรถ ให้แซมมวลเจอเธอตอนเขากลับ Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
I just went into Samuel's trailer.ฉันเพิ่งเข้าไปในรถของแซมมวลมา Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
Needle? Why did you put sylar in my trailer?เข็มฉีดยา? ทำไมคุณถึงให้ไซลาร์อยู่ในรถของฉัน? Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
My trailer.คนจูงของฉัน Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
Your father's back in the souvenir trailer.พ่อของเธออยู่ในรถขายของที่ระลึก Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
They can use it to plug the holes in their trailers.พวกเขาจะได้เอามันไปอุดท่อในรถพ่วงของเขา Hell-O (2010)
¶¶Savin' all your food stamps ¶¶ ¶¶Aand burnin' down the trailer park ¶¶# เก็บสแตมป์อาหาร แล้วเผารถบ้าน # Funk (2010)
And, T.C., you and I should head to both the trailers, that hole in the woods,และที.ซี.คุณกับผมเราควร ดิ่งตรงไปที่รถพ่วง และก็โพรงที่อยู่ในป่า Blame It on Rio Bravo (2010)
He's living in a trailer with his wife and his son.เขาอยู่ในตู้เทรลเลอร์กับลูกเมีย Johari Window (2010)
She's in one of those shiny, spaceship-type trailers.เธอเป็นหนึ่งในพวกที่สนใจเรื่องยานอวกาศและตามล่ามัน The X in the File (2010)
This must be the place-- spacey-looking trailer.นี่คงเป็นรถเทรลเลอร์ที่คอยสังเกตุยานอวกาศ The X in the File (2010)
You ever been out to Ursula Lapine's trailer?คุณเคยไปที่รถเทรลเลอร์ของ เออซูล่า ลาไพน์ หรือเปล่า The X in the File (2010)
We have your fingerprints on a cinder block that was used to break into her trailer.เราพบลายนิ้วมือของคุณ บนก้อนหิน ที่ใช้ทุบกระจกรถเทรลเลอร์ของเธอ The X in the File (2010)
I'm... I'm sick of living in that damn trailer.ฉัน ฉันป่วยเพราะอยู่ใรถบ้าๆนั่น Blink (2010)
so I went to the, uh, to the trailer.คือฉันกลับไปที่เอ่อ... บ้านรถพ่วง I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Yeah, I don't--I don't live in the trailer anymore.ใช่ ฉันไม่เอ่อ... ฉันไม่อยู่ในบ้านรถพ่วงนั่นหรอกนะ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
I saw Clay Thompson climb into Benny sutton's trailer through the window.ผมเห็น เคลย์ ธอมสัน ปีนเข้าเทรลเลอร์ของ เบนนี่ ซัททัน ทางหน้าต่าง Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Go back to your trailers. Everything's okay.กลับไปที่รถของนายได้แล้ว ทุกอย่างเรียบร้อยดี Más (2010)
I had to sit in a trailer and do my homework with mittens on because my mom couldn't afford to pay the heating bill.แต่ผมต้องนั่งสวมถุงมือ ทำการบ้านอยู่ในตู้เทรลเ้ลอร์ตัวสั่นงันงก เพียงเพราะว่าแม่ไม่มีปัญญาจ่ายเงินค่าเครื่องทำความร้อน ถ้าแม่รักผมจริง แม่ต้องปล่อยผม A Little Night Music (2010)
He lives in a trailer out West of town.เขาอาศัยอยู่ในรถพ่วง ทางตะวันตกของเมือง Rite of Passage (2010)
Sure, he has his own place it's a trailer he bought at a police auction.ใช่ เขามีบ้านของเขา... ..มันเป็นรถพ่วง ที่เขาซื้อมาจากเลหลังตำรวจ The Quarry (2010)
Boy: hey, get this trailer up! Come on, guys, lift it up, please!เฮ้ เอารถพ่วงนี้ขึ้น เร็วเข้าพวกนาย ยกมันขึ้นได้โปรด! Isobel (2010)
He was drinking and driving when he crashed into a trailer truck.ขับรถหลังจากดื่มสุราอย่างหนัก แล้วชนกับรถบรรทุกเสียชีวิต Episode #1.12 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trailerHe attached the trailer to his car.
trailerThe trailer goes with the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถเทรลเลอร์[N] trailer, See also: drawbar trailer, Syn. รถพ่วง
รถพ่วง[N] caravan, See also: trailer, truck tractor, Example: รถสิบล้อไม่สามารถบรรทุกวัสดุได้เพียงพอ เขาจึงนำไปต่อกระบะมาเป็นรถพ่วง, Count unit: คัน
ไม้เลื้อย[N] climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วง[n. exp.] (rotlāk jūng lae rot keung phūang) EN: semi-trailer   
รถลากจูงและรถพ่วง[n. exp.] (rotlāk jūng lae rot phūang) EN: full trailer   
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor   FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAILER    T R EY1 L ER0
TRAILERS    T R EY1 L ER0 Z
SEMITRAILER    S EH2 M IY0 T R EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trailer    (n) (t r ei1 l @ r)
trailers    (n) (t r ei1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhängekupplung {f}; Anhängerkupplung {f}trailer hitch; hitch [Add to Longdo]
Anhänger {m} (Wohnwagen) | Anhänger {pl}trailer | trailers [Add to Longdo]
Bandende {n}; Nachspann {m}trailer [Add to Longdo]
Dateiendekennsatz {m}trailer label [Add to Longdo]
Lastzug {m}truck trailer [Add to Longdo]
Sattelanhänger {m}semitrailer; semi-trailer [Add to Longdo]
Tieflader {m}; Tiefladewagen {m}flat-bed trailer; low-loader; flat-bed lorry [Br.] [Add to Longdo]
Ackerwagen {m}agricultural trailer; animal drawn vehicle [Add to Longdo]
Ackerwagenreifen {m}agricultural trailer tyre [Add to Longdo]
Kippanhänger {m}tipping trailer [Add to Longdo]
Pkw-Anhänger {m}passenger car trailer [Add to Longdo]
Pkw-Gespann {n}car/trailer combination [Add to Longdo]
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer [Add to Longdo]
Tiefe {f} der Fahrspurrut depth profile; low bed trailer; low loader trailer; low platform trailer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan [Add to Longdo]
トラクタトラック[, torakutatorakku] (n) tractor-trailer (wasei [Add to Longdo]
トラックトレーラー[, torakkutore-ra-] (n) truck trailer; semi truck; tractor trailer [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) [Add to Longdo]
トレーラーハウス[, tore-ra-hausu] (n) trailer house; house trailer [Add to Longdo]
トレーラーバス[, tore-ra-basu] (n) trailer bus [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]
リヤカー[, riyaka-] (n) trailer towed by bicycle, etc. (wasei [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]
終端部[しゅうたんぶ, shuutanbu] (n) {comp} trailer [Add to Longdo]
大型トラック[おおがたトラック, oogata torakku] (n) large truck; semi-trailer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖斗[tuō dǒu, ㄊㄨㄛ ㄉㄡˇ, ] small open trailer [Add to Longdo]
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, / ] trailer (pulled by tractor or other vehicle) [Add to Longdo]
拖车头[tuō chē tóu, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, / ] trailer truck [Add to Longdo]
活动房屋[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , / ] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top