Search result for

tooth

T UW1 TH   
141 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tooth-, *tooth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tooth[N] ฟัน, See also: สิ่งที่คล้ายฟัน, Syn. fang, tusk, ivory
tooth[N] พื้นผิวที่หยาบ (โดยเฉพาะกระดาษ ทำให้สีหรือกาวสามารถติดได้)
tooth[N] สิ่งที่มีอำนาจทำลายล้าง
tooth[N] รสชาติ
tooth[VT] ทำให้มีฟัน
toothed[ADJ] ที่มีฟัน
toothach[N] อาการปวดฟัน
toothache[N] การปวดฟัน
toothpick[N] ไม้จิ้มฟัน
toothsome[ADJ] ซึ่งมีรสอร่อย, Syn. appetizing, tasty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tooth(ทูธ) n. ฟัน,ซี่หวี,ฟันเฟือง,เฟือง,ผิวหน้าที่ขรุขระของกระดาษวาดหรือผ้าใบ,vt. ใส่ฟัน. by the skin of one's teeth เส้นยาแดงนิดเดียว,to the teeth ทั้งหมด เต็มที่. vt. ใส่ฟัน.
tooth and nailn. อย่างดุเดือด,ใช้กำลังหรือทุนเต็มที่, Syn. fiercely
tooth brush(ทูธ'บรัช) n. แปรงสีฟัน
tooth powdern. ยาสีฟันที่เป็นผง
toothache(ทูธ'เอค) n. อาการปวดฟัน
toothpick(ทูธ'พิค) n. ไม้จิ้มฟัน,มีดมีฝัก,มีดเล็ก
baby toothฟันน้ำนม, Syn. milk tooth
bucktoothn. ฟันยื่น,ฟันเป็ด -pl.buckteeth
canine tooth)n. เขี้ยว,ฟันธ์สุนัข
deciduous toothฟันน้ำนม., Syn. milk tooth

English-Thai: Nontri Dictionary
tooth(n) ฟัน,เฟือง,ซี่หวี,เขี้ยว
toothache(n) อาการปวดฟัน
toothbrush(n) แปรงสีฟัน
toothpaste(n) ยาสีฟัน
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน
milktooth(n) ฟันน้ำนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tooth๑. ฟัน๒. ซี่ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth abutmentฟันหลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth bud; dental germ; tooth germหน่อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth extraction; odontectomyการถอนฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth forcepsปากคีบมีฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth germ; dental germ; tooth budหน่อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth sensitivityภาวะเสียวฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth socket; alveolar cavity; alveolus; dental alveolusเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth transplantationการปลูกถ่ายฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth, accessionalฟันกรามแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tooth ; Teethฟัน [TU Subject Heading]
Tooth apexปลายรากฟัน [TU Subject Heading]
Tooth attritionฟันสึก [TU Subject Heading]
Tooth avulsionฟันเคลื่อนจากเบ้าฟัน [TU Subject Heading]
Tooth bleachingการฟอกสีฟัน [TU Subject Heading]
Tooth demineralizationการสูญเสียแร่ธาตุของฟัน [TU Subject Heading]
Tooth diseasesโรคฟัน [TU Subject Heading]
Tooth erosionการสึกกร่อนของฟัน [TU Subject Heading]
Tooth extractionการถอนฟัน [TU Subject Heading]
Tooth fracturesฟันแตก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
toothless (adj) ไม่มีผลบังคับใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's like having a tooth out.ก็เช่นเดียวกับการมีฟันออก ก็ฉันได้มีมือดี Help! (1965)
I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there.ผมเจอฟันขนาดใหญ่เท่าถ้วยช้อต ในโครงเรือที่พังเละในทะเล Jaws (1975)
It was the tooth of a great white.มันเป็นฟันฉลามขาว Jaws (1975)
Not a dentist, but a tooth stylist.ไม่ใช่หมอฟัน เป็นศิลปินแต่งฟัน Punchline (1988)
The open spot in my mouth where a rotted tooth fell out four years ago.ในปากของฉัน... เคยมีฟันผุที่หลุดหายไปตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อน The Joy Luck Club (1993)
You know gingivitis is the No.1 cause of all tooth decay.รู้มั้ย... ...โรคเหงือกอักเสบเป็นสาเหตุใหญ่ของฟันผุนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The tooth fairy could go into the arms business.นางฟ้าจะมาเอาฟันไป สู่ธุรกิจอาวุธสงคราม eXistenZ (1999)
-The tooth fairy.- เทพธิดาแห่งฟัน The Story of Us (1999)
One day he was distracted as she walked by and pulled a healthy tooth instead of the rotten one!วันนึงเขามัวแต่มองตอนเธอเดินผ่านไป ก็เลยถอนฟันดีๆออกมาแทนฟันผุ Malèna (2000)
Vanish your blemishes, tooth decay say light thighs we'll pay the way a roll in the the hay a new chauffeur's dayความเจ็บป่วย หรือแม้ ฟันผุ ก็สลายไป say light thighs we'll pay the way หรืออยากสนุกทั้งวันกับ chauffeur คนใหม่ Shrek 2 (2004)
Like he said, an eye for an eye and a tooth for a tooth!จำไว้นะว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน! Sweet 18 (2004)
It's not a tool mark. It's a tooth mark. Look at the striae pattern.ไม่ใช่ มันเป็นลอยเคื่องมือ ลายมันตรง Lost Son (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toothAm I going to have a false tooth or a crown?
toothAn adult tooth came in right next to a baby tooth.
toothAn eye for an eye, a tooth for a tooth.
toothA toothache deprived me of sleep.
toothEmily has such a sweet tooth she never refuses candy.
toothHe can't chew well, because he has a toothache now.
toothHe had his tooth pulled.
toothHe is suffering from toothache.
toothHe often complains that he has a toothache.
toothHe often suffered from toothache.
toothHe squeezed the toothpaste out of a tube.
toothHis permanent tooth is coming in behind his baby tooth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาสีฟัน[N] toothpaste, See also: dentifrice, Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก
ฟัน[N] tooth, See also: teeth, Syn. เขี้ยว, Example: หมอบอกว่าเขาต้องถอนฟันออกก่อน 5 ซี่จึงจะจัดฟันได้, Count unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai definition: กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีก เคี้ยวอาหาร
ฟันถาวร[N] tooth, Syn. ฟันแท้, Example: เมื่ออายุ 6 ปี จะมีฟันถาวรซี่แรกปรากฏขึ้น คือ ฟันกราม, Count unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai definition: ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม
ฟันแท้[N] tooth, See also: permanent teeth, Syn. ฟันถาวร, Example: ถ้าปล่อยให้ฟันแท้ผุก็ลำบากหน่อย อาจต้องใส่ฟันปลอม, Count unit: ซี่, แถว, ชุด, Thai definition: ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม
แปรงสีฟัน[N] toothbrush, Syn. แปรงถูฟัน, Example: มีรายการโฆษณาแปรงสีฟันหลายยี่ห้อในตลาด, Count unit: อัน, ด้าม, Thai definition: แปรงสำหรับใช้ขัดถูฟันให้สะอาด
หมอฟัน[N] dentist, See also: tooth doctor, Syn. ทันตแพทย์, Example: จากการที่เธอกลัวหมอฟันคนนี้ขยายออกมาเป็นการกลัวหมอฟันคนอื่นๆ ไปด้วย, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจรักษาโรคทางฟัน เหงือก ขากรรไกร และโรคภายในช่องปาก
ทนต์[N] tooth, Syn. ฟัน, พระทนต์, ทันต์, Thai definition: กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับเคี้ยวอาหาร
ทันต์[N] tooth, Syn. ฟัน, Count unit: ซี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ใบระกา[N] toothlike ridges on the sloping edges of a gable, representing the fin on the back of Naga, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเงียบสนิทจนได้ยินแต่เสียงใบไม้ไหวลม กับเสียงกรุ๋งกริ๋งของใบระกา, Count unit: ใบ, Thai definition: ไม้สลักหรือปูนปั้นรูปเป็นครีบๆ หรือลวดลายต่างๆ ติดกับตัวลำยองระหว่างช่อฟ้ากับหางหงส์ ประกอบ 2 ข้างหน้าบันโบสถ์ วิหาร และปราสาท
ไม้จิ้มฟัน[N] toothpick, Example: เศษอาหารติดอยู่ลึกมากแม้ใช้ไม้จิ้มฟันก็แคะไม่ออก, Count unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
บลูทูธ[TM] (Blūthūt) EN: Bluetooth   
ชอบของหวาน ๆ[v. exp.] (chøp khøngwān-wān) EN: have a sweet tooth   FR: apprécier les sucreries
ดอกไม้[n.] (døkmāi) EN: baby tooth ; child milk-tooth   
ฟัน[n.] (fan) EN: tooth ; teeth   FR: dent [f]
ฟันกราม[n.] (fan krām) EN: molar ; molar tooth   FR: molaire [f]
ฟันเลื่อย[n. exp.] (fan leūay) EN: sawtooth   FR: dent de scie [f]
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth   FR: dent cassée [f]
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth   FR: dent de lait [f]
ฟันผุ[n. exp.] (fan phu) EN: decayed tooth ; bad tooth ; caries   FR: carie (dentaire) [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOOTH T UW1 TH
TOOTHY T UW1 TH IY0
TOOTHED T UW1 TH T
TOOTHED T UW1 DH D
TOOTHMAN T UW1 TH M AH0 N
TOOTHPICK T UW1 TH P IH2 K
TOOTHAKER T UW1 TH AH0 K ER0
TOOTHLESS T UW1 TH L AH0 S
TOOTHLIKE T UW1 TH L AY2 K
TOOTHBRUSH T UW1 TH B R AH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tooth (n) tˈuːθ (t uu1 th)
toothed (j) tˈuːθt (t uu1 th t)
toothache (n) tˈuːθɛɪk (t uu1 th ei k)
toothless (j) tˈuːθləs (t uu1 th l @ s)
toothpick (n) tˈuːθpɪk (t uu1 th p i k)
toothsome (j) tˈuːθsəm (t uu1 th s @ m)
toothbrush (n) tˈuːθbrʌʃ (t uu1 th b r uh sh)
toothpaste (n) tˈuːθpɛɪst (t uu1 th p ei s t)
toothpicks (n) tˈuːθpɪks (t uu1 th p i k s)
toothpastes (n) tˈuːθpɛɪsts (t uu1 th p ei s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄧㄚˊ, ] tooth; ivory, #2,958 [Add to Longdo]
齿[chǐ, ㄔˇ, 齿 / ] tooth, #9,629 [Add to Longdo]
牙膏[yá gāo, ㄧㄚˊ ㄍㄠ, ] toothpaste, #10,309 [Add to Longdo]
牙刷[yá shuā, ㄧㄚˊ ㄕㄨㄚ, ] toothbrush, #17,349 [Add to Longdo]
牙痛[yá tòng, ㄧㄚˊ ㄊㄨㄥˋ, ] toothache, #26,512 [Add to Longdo]
牙签[yá qiān, ㄧㄚˊ ㄑㄧㄢ, / ] toothpick, #29,479 [Add to Longdo]
牙签[yá qiān, ㄧㄚˊ ㄑㄧㄢ, / ] toothpick, #29,479 [Add to Longdo]
珐琅质[fà láng zhì, ㄈㄚˋ ㄌㄤˊ ㄓˋ, / ] tooth enamel, #96,976 [Add to Longdo]
轮齿[lún chǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄔˇ, 齿 / ] tooth of cog wheel; gear tooth, #109,689 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
toothed ring (n ) ไม่รุ้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzahnung {f} | Verzahnungen {pl}tooth system | tooth systems [Add to Longdo]
Zahn {m} | Zähne {pl} | seine Zähne putzen | einen Zahn ziehen | in den Zähnen herumstochern | jdm. auf den Zahn fühlentooth | teeth | to brush one's teeth | to pull a tooth | to pick the teeth | to grill someone [Add to Longdo]
Zahngrund {m}tooth depth [Add to Longdo]
Zahnlückenprüfgerät {n}tooth spacing tester [Add to Longdo]
Zahnfäule {f}; Karies {f} [med.]tooth decay; caries [Add to Longdo]
Kristallkoralle {f} (Galaxea fascicularis) [zool.]tooth coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening [Add to Longdo]
アカマタ;あかまた[, akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum) [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
オオワニザメ[, oowanizame] (n) smalltooth sand tiger (Odontaspis ferox); ragged-tooth shark [Add to Longdo]
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks) [Add to Longdo]
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブルートゥース[ぶるーとうーす, buru-tou-su] Bluetooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tooth \Tooth\ (t[=oo]th), n.; pl. {Teeth} (t[=e]th). [OE.
   toth,tooth, AS. t[=o][eth]; akin to OFries. t[=o]th, OS. & D.
   tand, OHG. zang, zan, G. zahn, Icel. t["o]nn, Sw. & Dan.
   tand, Goth. tumpus, Lith. dantis, W. dant, L. dens, dentis,
   Gr. 'odoy`s, 'odo`ntos, Skr. danta; probably originally the
   p. pr. of the verb to eat. [root]239. Cf. {Eat}, {Dandelion},
   {Dent} the tooth of a wheel, {Dental}, {Dentist}, {Indent},
   {Tine} of a fork, {Tusk}. ]
   1. (Anat.) One of the hard, bony appendages which are borne
    on the jaws, or on other bones in the walls of the mouth
    or pharynx of most vertebrates, and which usually aid in
    the prehension and mastication of food.
    [1913 Webster]
 
   Note: The hard parts of teeth are principally made up of
      dentine, or ivory, and a very hard substance called
      enamel. These are variously combined in different
      animals. Each tooth consist of three parts, a crown, or
      body, projecting above the gum, one or more fangs
      imbedded in the jaw, and the neck, or intermediate
      part. In some animals one or more of the teeth are
      modified into tusks which project from the mouth, as in
      both sexes of the elephant and of the walrus, and in
      the male narwhal.
      In adult man there are thirty-two teeth, composed
      largely of dentine, but the crowns are covered with
      enamel, and the fangs with a layer of bone called
      cementum. Of the eight teeth on each half of each jaw,
      the two in front are incisors, then come one canine,
      cuspid, or dog tooth, two bicuspids, or false molars,
      and three molars, or grinding teeth. The milk, or
      temporary, teeth are only twenty in number, there being
      two incisors, one canine, and two molars on each half
      of each jaw. The last molars, or wisdom teeth, usually
      appear long after the others, and occasionally do not
      appear above the jaw at all.
      [1913 Webster]
 
         How sharper than a serpent's tooth it is
         To have a thankless child!     --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Taste; palate.
    [1913 Webster]
 
       These are not dishes for thy dainty tooth. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Any projection corresponding to the tooth of an animal, in
    shape, position, or office; as, the teeth, or cogs, of a
    cogwheel; a tooth, prong, or tine, of a fork; a tooth, or
    the teeth, of a rake, a saw, a file, a card.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) A projecting member resembling a tenon, but fitting
      into a mortise that is only sunk, not pierced through.
    (b) One of several steps, or offsets, in a tusk. See
      {Tusk}.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   5. (Nat. Hist.) An angular or prominence on any edge; as, a
    tooth on the scale of a fish, or on a leaf of a plant;
    specifically (Bot.), one of the appendages at the mouth of
    the capsule of a moss. See {Peristome}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) Any hard calcareous or chitinous organ found in
    the mouth of various invertebrates and used in feeding or
    procuring food; as, the teeth of a mollusk or a starfish.
    [1913 Webster]
 
   {In spite of the teeth}, in defiance of opposition; in
    opposition to every effort.
 
   {In the teeth}, directly; in direct opposition; in front.
    "Nor strive with all the tempest in my teeth." --Pope.
 
   {To cast in the teeth}, to report reproachfully; to taunt or
    insult one with.
 
   {Tooth and nail}, as if by biting and scratching; with one's
    utmost power; by all possible means. --L'Estrange. "I
    shall fight tooth and nail for international copyright."
    --Charles Reade.
 
   {Tooth coralline} (Zool.), any sertularian hydroid.
 
   {Tooth edge}, the sensation excited in the teeth by grating
    sounds, and by the touch of certain substances, as keen
    acids.
 
   {Tooth key}, an instrument used to extract teeth by a motion
    resembling that of turning a key.
 
   {Tooth net}, a large fishing net anchored. [Scot.]
    --Jamieson.
 
   {Tooth ornament}. (Arch.) Same as {Dogtooth}, n., 2.
 
   {Tooth powder}, a powder for cleaning the teeth; a
    dentifrice.
 
   {Tooth rash}. (Med.) See {Red-gum}, 1.
 
   {To show the teeth}, to threaten. "When the Law shows her
    teeth, but dares not bite." --Young.
 
   {To the teeth}, in open opposition; directly to one's face.
    "That I shall live, and tell him to his teeth ." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tooth \Tooth\, v. t. [imp. & p. p. {Toothed}; p. pr. & vb. n.
   {Toothing}.]
   1. To furnish with teeth.
    [1913 Webster]
 
       The twin cards toothed with glittering wire.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To indent; to jag; as, to tooth a saw.
    [1913 Webster]
 
   3. To lock into each other. See {Tooth}, n., 4. --Moxon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tooth
   n 1: hard bonelike structures in the jaws of vertebrates; used
      for biting and chewing or for attack and defense
   2: something resembling the tooth of an animal
   3: toothlike structure in invertebrates found in the mouth or
     alimentary canal or on a shell
   4: a means of enforcement; "the treaty had no teeth in it"
   5: one of a number of uniform projections on a gear

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top