ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

to patronize

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -to patronize-, *to patronize*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not trying to patronize you, Oliver.ฉันไม่ได้พยายามเอาใจคุณอยู่นะ โอลิเวอร์ The Origins of Monstrosity (2012)
I don't need you to patronize me.ฉันอยากให้เห็นหัวกันบ้าง ไม่มีใครสนใจฉันเลย Judge, Jury, Executioner (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize   FR: soutenir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] to patronize; to support; to praise, #3,424 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschützen | beschützt | beschützteto patronize | patronizes | patronized [Add to Longdo]
bevormunden | bevormundend | bevormundet | bevormundeteto patronize | patronizing | patronizes | patronized [Add to Longdo]
jdn. gönnerhaft behandeln; jdn. herablassend behandelnto patronize sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top