ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tipped

T IH1 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tipped-, *tipped*, tipp, tippe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Somebody tipped the press.- มีคนบอกนักข่าว Junior (1994)
Nick Parks tipped off customs to create a diversion.ได้สิ แล้วชายที่ชื่อนิค พาร์คสนี้ก็แจ้งเตือนกงสุล... ...เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ Brokedown Palace (1999)
It's SP Wong's mole who tipped me offสายของ ผ.อ.วอง บอกผมเอง Infernal Affairs (2002)
At any rate, we land, we meet my guy, and even if we don't find the person who tipped off the cops, we find his phone.ไม่ว่าจะยังไงนะ พอเราลงเครื่อง ไปเจอคนของผม ไม่ว่าจะยังไงนะ พอเราลงเครื่อง ไปเจอคนของผม ถึงเราจะไม่เจอตัวคนโทรแจ้งตำรวจ เราก็ต้องเจอเครื่องโทรศัพท์ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Whoever tipped off the cops about Lincoln Burrows called from this number.คนที่แจ้งตำรวจเรื่องลินคอล์น เบอโรวส์ โทรมาจากหมายเลขนี้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
So if Frieda hadn't tipped the scales... the prince and I would have gotten married?อืม ถ้าฟราด้าไม่ได้ปรับตาชั่ง เจ้าชาย กับ ฉัน จะได้แต่งงานกัน ? Happily N'Ever After (2006)
I tipped you for some service. Empty the ashtray.เทที่เขี่ยบุหรี่แล้วฉันจะให้ทิป A Millionaire's First Love (2006)
Well, you got me here alive and are being tipped accordingly.ก็คุณมาส่งฉันที่นี้อย่างปลอดภัย คุณก็สมควรได้ทิปแล้วนี่ The Deaths of Ian Stone (2007)
I thought after you tipped me off about Linderman, ผมรู้ว่าพ่อต้องการให้ผมกลับบ้าน, พ่อ Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Who tipped you off about Roberts?ใครส่งคุณไปตบตาโรเบิร์ต. Last Man Standing (2008)
I tipped her in the direction of saying yes. Why would you do that?พี่เชียร์ให้คำตอบของเธอ คือ ไปกับเขา /N ทำไมพี่พูดอย่างงั้นล่ะ? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
The feds tipped us off. I'm at my aunt's house in Cleveland.รัฐบาลไม่ให้ฉันเดินทาง ฉันอยู่บ้านป้าที่คลีฟแลนด์ WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tippedAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?
tippedThe driver tipped his cap.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อมุมใต้ปีกขาว[phīseūa mum tāi pīk khāo] (n, exp) EN: White-tipped Palmer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIPPED T IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tipped (v) tˈɪpt (t i1 p t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
煙管[キセル, kiseru] (n) (1) (tobacco) pipe with metal tipped stem (khm [Add to Longdo]
子宮後屈[しきゅうこうくつ, shikyuukoukutsu] (n) retroversion of the uterus; tipped uterus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tip \Tip\, v. t. [imp. & p. p. {Tipped}; p. pr. & vb. n.
   {Tipping}.]
   To form a point upon; to cover the tip, top, or end of; as,
   to tip anything with gold or silver.
   [1913 Webster]
 
      With truncheon tipped with iron head.  --Hudibras.
   [1913 Webster]
 
      Tipped with jet,
      Fair ermines spotless as the snows they press.
                          --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tipped
   adj 1: having a tip; or having a tip as specified (used in
       combination); "a rubber-tipped cane" [ant: {untipped}]
   2: departing or being caused to depart from the true vertical or
     horizontal; "the leaning tower of Pisa"; "the headstones were
     tilted" [syn: {atilt}, {canted}, {leaning}, {tilted},
     {tipped}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top