ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timelessness

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timelessness-, *timelessness*, timelessnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา timelessness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *timelessness*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He believed in timelessness;เขาเชื่อว่าเวลาไม่มีที่สิ้นสุด Clockwork (2013)
Jake: Einstein believed in timelessness;ไอสไตน์ เชื่อว่าเวลาไม่มีสิ้นสุด Clockwork (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitlosigkeit {f}timelessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timelessness
   n 1: a state of eternal existence believed in some religions to
      characterize the afterlife [syn: {eternity},
      {timelessness}, {timeless existence}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top