หรือคุณหมายถึง thing of valü?
Search result for

thing of value

(6 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thing of value-, *thing of value*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thing of valueของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only thing of value the witnesses said was that she seemed really calm.เธอดูสงบมาก Hanley Waters (2011)
And when you razed Athens... you set fire to the only thing of value in this country.และเมื่อคุณปรับระดับเอเธนส์ ... ... นำคุณไฟสิ่งเดียว ... ... ของมูลค่าในประเทศนี้ 300: Rise of an Empire (2014)
Watch the only thing of value I've got in the world ride away?ให้มองสมบัติอย่างเดียวที่ข้ามีขี่หนีไปเรอะ? Two Swords (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thing of valueI am uncertain whether this is a thing of value.

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍蔵[ちんぞう, chinzou] (n,vs) treasuring something of value [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top