ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the woods

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the woods-, *the woods*, the wood
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the woods somewhere?ในป่าบาง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And in the euphony of the woods she is hymned in songและใน euphony ของป่าไม้... ...เธอถูกสวดในเพลง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ten years from now, some hunter's gonna go in the woods to take a leak, wind up pissing on his bones.สิบปีนับจากนี้ จะมีนายพรานเข้าไปฉี่ในป่า ลมพัดฉี่ไปราดบนกระดูกเข้า Stand by Me (1986)
The only thing safe in the woods would be the trees.สิ่งเดียวที่ปลอดภัยในป่าจะเป็นต้นไม้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I was out in the woods and I heard a huge crash.แท๊กซี่! Hero (1992)
Exposure. His body was found in the woods after escaping the hospital.คุณได้อ่านสาเหตุการตายไหม ? Deep Throat (1993)
And the force summoned Teresa Nemman's body into the woods tonight...ซึ่งอธิบายได้จาก ร่างที่พวกเราขุดขึ้นมา Deep Throat (1993)
They won't harm you. They're a sign the woods are healthy.พวกเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อคุณ พวกเขาเป็นสัญญาณป่ามีสุขภาพดี Princess Mononoke (1997)
And how you used to swing righty, but you was in the woods once by this tree, and there was no room to swing righty, so you borrowed some guy's lefty club... and hit the ball six inches from the hole.และที่คุณถนัดขวา แต่ครั้งนึงลูกคุณเข้าป่า... ...คุณสวิงขวาไม่ได้ เลยขอยืมไม้คนถนัดซ้าย... ...มาตีแทน โยนลูกไปตก ห่างจากหลุม 6 นิ้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
We must reach the woods of Lothlorien.พวกเราต้องไปให้ถึง ป่าแห่งลอโธรเรียน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And we are never going into the woods again.และเราไม่เคยไปเข้าไปในป่าอีกครั้ง Wrong Turn (2003)
We were just in the woods building a fort when Lenny freaked out.เราก็แค่เล่นสร้างป้อมกันอยู่ในป่า The Butterfly Effect (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the woodsAll was still in the woods.
the woodsBamboo stands out in the woods.
the woodsBefore you go hiking in the woods, find out what you should do when you meet a bear.
the woodsBirds abound in the woods.
the woodsBirds were singing in the woods.
the woodsHe got lost in the course of walking in the woods.
the woodsHe lives by himself in the woods.
the woodsHe lost his way in the woods.
the woodsHe passed through the woods.
the woodsHe set off in the wrong direction and got lost in the woods.
the woodsHe was left all alone in the woods.
the woodsHe went hunting in the woods.

Japanese-English: EDICT Dictionary
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy [Add to Longdo]
木深い[こぶかい, kobukai] (adj-i) deep in the woods [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top