ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

that place

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -that place-, *that place*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is that place kill my people.มันเป็นสถานที่ที่ฆ่าคนของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
That place is worse than a pigsty. As a doctor, I absolutely object!เป็นสถานที่อัปรีย์ ในฐานะแพทย์ ฉันต้องขอค้าน! Vampire Hunter D (1985)
Besides, that place has been abandoned for more than 50 years.อีกอย่าง ที่นั่นถูกทิ้งร้าง มากว่าห้าสิบปีแล้ว Vampire Hunter D (1985)
Roman, don't you remember what happened ... when we used that place 50 years ago?โรมัน คุณจำไม่ได้หรือว่า มันเป็นยังไงเมื่อ ห้าสิบปีก่อน? Vampire Hunter D (1985)
Yeah, I was fired from that place once, I almost burned that joint down.ใช่ผมรู้,ผมเคยทำงาน และถูกไล่ออกมาครั้งนึงที่นั่นแหละ Mannequin (1987)
And that place you're dreamin' of, it's not as far away as you think.และสถานที่นั้นที่เธอใฝ่ฝัน ไม่ไกลอย่างที่คิด James and the Giant Peach (1996)
You got to seek that place with your soul, Junuh.คุณต้องค้นหาที่นั่น ด้วยจิตวิญญาณของคุณ The Legend of Bagger Vance (2000)
I want whoever owns that place on the phone!ฉันต้องการใครก็ได้ที่ เป็น เจ้าของที่นั้นมาคุย! Punch-Drunk Love (2002)
I know it's last minute, but I want to take you to that place promised youเธอจะอายุครบ 17 ปีแล้วนะ ฉันรู้ว่า นี่เป็นนาทีสุดท้าย Crying Out Love in the Center of the World (2004)
The only thing that comes out of that place is the candy already packed and addressed.สิ่งเดียวที่ออกจากโรงงาน นั่นก็คือลูกกวาด ที่บรรจุใส่กล่องพร้อมที่อยู่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
That place looks alright Shall we relax just for two hours?ที่นั่นก็ดูเหมาะดีนะ เราไปพักผ่อนสัก 2 ชั่วโมงดีมั๊ย Art of Seduction (2005)
I would have rescued her from that place long ago.ข้าก็คงช่วยนางออกไปตั้งนานแล้ว Episode #1.9 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
that placeHe-heh... there's a tale behind that, for that place.
that placeI'm afraid that place is a little too expensive.
that placeMy father wanted me to go and see that place.
that placeMy idea of that place is not very clear.
that placeThat place is always crowded but I reserved a table today so we don't have to worry.
that placeThat place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.
that placeThe best thing about that place is the barbecue area where they supply you with everything you need.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่นั่น[PRON] there, See also: that place, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ที่นั่นเป็นที่ที่แม่ชอบมาก
ตรงนั้น[DET] there, See also: that place, Syn. นั้น, Example: พิพิธภัณฑ์ตรงนั้นเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่นั่น[X] (thīnan) EN: there ; that place ; at that place   FR: là ; là-bas ; à cet endroit-là
ที่โน่น[adv.] (thīnōn) EN: yonder ; at that place over there   FR: là-bas ; au loin

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup [Add to Longdo]
学歴社会[がくれきしゃかい, gakurekishakai] (n) academic meritocracy; education-conscious society; society that places (excessive) emphasis on academic records [Add to Longdo]
其処[そこ, soko] (n) (1) (uk) (See 何処,此処,彼処) there (place relatively near listener); (2) there (place just mentioned); that place; (3) then (of some incident just spoken of); that (of point just raised); (4) (arch) you; (P) [Add to Longdo]
其処許;其許[そこもと, sokomoto] (n) (1) (arch) that place; there; (pn,adj-no) (2) you (usu. used by samurai when speaking to their equals or inferiors) [Add to Longdo]
同地[どうち, douchi] (n) the same place; that place; (P) [Add to Longdo]
彼の地[かのち, kanochi] (n) there; that place [Add to Longdo]
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top