ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

texas

T EH1 K S AH0 S   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -texas-, *texas*, texa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Texas[N] รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then he runs away and he joins the Texas Rangers. How about that?จากนั้นมันก็เผ่นแน่บแล้วก็ไปร่วมกับ เท็กซัสเรนเจอร์ เป็นไงมั่ง? Stand by Me (1986)
-A Texas boy at Yale.-หนุ่มคาวบอยใน เยล Dark Harbor (1998)
Again because we worked as a world wide coalition old women in Texas scientists in India activists sitting in Vancouver a little basmati action group.เราทำได้อีกครั้งเพราะเราร่วมมือกันเป็นพันธมิตรทั่วโลก กลุ่มหญิงชราในเท็กซัส นักวิทยาศาสตร์ในอินเดีย นักกิจกรรมนั่งประท้วงในแวนคูเวอร์ The Corporation (2003)
What, you think you own this floor? I'll have a bruise the size of Texas tomorrow!หล่อนคิดว่าเป็นเจ้าของฟลอร์รึไง เดี๋ยวเดี๊ยนก็ต่อยให้เขียวเลยนี่ Shall We Dance (2004)
I mean, does San antonio, Texas have problems like this?ฉันหมายถึง ซานติอาโก เท็กซัส ก็มีปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่เหรอคะ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Went down to Texas for rodeoin'. And that's how I met Lureen.แล้วก็ไปเท็กซัสเพื่อไปล่ารางวัล เลยได้พบกับลูรีนที่นั่น Brokeback Mountain (2005)
Why can't your buddy come down here to Texas and fish?ทำไมเพื่อนคุณไม่มาจับปลาที่เท็กซัลล่ะ? Brokeback Mountain (2005)
Not as soft as the ones at West Texas Mental Institution.ไม่นุ่มเท่าฟูก รพ.บ้าที่เวสต์เท็กซัสหรอก The Longest Yard (2005)
The first film is the guards' offense against Texas Southern.เทปแรก ทีมผู้คุม แข่งกับเท็กซัส เซาท์เทิร์น The Longest Yard (2005)
We're here deep in the heart of toothless country, coming to you from a simple Texas high school stadium that's been retrofitted for the big event.เราอยู่ลึก ณ ใจกลาง เขตชุมชนแถบชานเมือง... ถ่ายทอดสดจาก สนามกีฬา รร.มัธยมเท็กซัส สนามถูกปรับปรุงเพื่อ การแข่งขันฟุตบอลครั้งใหญ่ The Longest Yard (2005)
Gentlemen, Texas marshals have been kind enough to supply us with a dozen of their finest sharpshooters.ทุกๆท่าน สำนักผู้ตรวจการเท็กซัส มีน้ำใจส่งพลแม่นปืนมาเป็นสิบๆ The Longest Yard (2005)
Were you in Texas on hotel business?คุณมาเทกซัสนี้ ติดต่องานเหรอครับ Red Eye (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
texasHe was born in Ohio but brought up in Texas.
texasHe was from Texas or thereabout.
texasHow do you like Texas so far?
texasI want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.
texasTexas borders on Mexico.
texasTexas is nearly twice as large as Japan.
texasThe United States annexed Texas in 1845.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมซอน [n.] (amēsøn) EN: Burhead ; Texas mud baby   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEXAS T EH1 K S AH0 S
TEXAS' T EH1 K S AH0 S IH0 Z
TEXAS' T EH1 K S AH0 S
TEXAS'S T EH1 K S AH0 S AH0 Z
TEXAS'S T EH1 K S AH0 S IH0 Z
TEXASGULF T EH1 K S AH0 S G AH2 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Texas (n) tˈɛksəs (t e1 k s @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得克萨斯州[Dé kè sà sī zhōu, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] Texas, US state, #31,337 [Add to Longdo]
德州仪器[Dé zhōu Yí qì, ㄉㄜˊ ㄓㄡ ㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] Texas Instruments, #52,109 [Add to Longdo]
得克萨斯[Dé kè sà sī, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Texas (US state), #56,613 [Add to Longdo]
德克萨斯[Dé kè sà sī, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Texas, #89,104 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Texasnachtschwalbe {f} [ornith.]Lesser Nighthawk [Add to Longdo]
Texasspecht {m} [ornith.]Ladder-backed Woodpecker [Add to Longdo]
Texastyrann {m} [ornith.]Couch's Kingbird [Add to Longdo]
Texas (US-Bundesstaat)Texas (TX) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダラス[, darasu] (n) Dallas (Texas); (P) [Add to Longdo]
テキサス[, tekisasu] (n) Texas; (P) [Add to Longdo]
テキサスヒット[, tekisasuhitto] (n) Texas hit (baseball); Texas leaguer [Add to Longdo]
テキサスリーガー[, tekisasuri-ga-] (n) Texas leaguer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Texas \Tex"as\, n.
   A structure on the hurricane deck of a steamer, containing
   the pilot house, officers' cabins, etc. [Western U. S.]
   --Knight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Texas
   n 1: the second largest state; located in southwestern United
      States on the Gulf of Mexico [syn: {Texas}, {Lone-Star
      State}, {TX}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Texas /tɛksa/ 
  Texas

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 Texas
  Texas

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Texas /tɛksɑs/
  Texas

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top