ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ter

T ER1   
209 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ter-, *ter*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

English-Thai: Longdo Dictionary
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
ternary(adj) ซึ่งประกอบด้วยสามส่วน, S. treble, triple, triplex,
terra-cotta(n) ดินเผา เช่น The production of terra cotta pottery is widespread. The technique does not require the high temperatures needed for other ceramics.; The Terracotta sculpture from India is the beautiful handmade Indian art and craft made of terracotta, or burnt clay sculpture.
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
tertiary(adj) ตติยภูมิ, ลำดับสาม
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
blister(n) แผลพุพอง
internal medicine(n) อายุรกรรม
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
term[N] ระยะเวลาที่กำหนด, See also: ระยะเวลาหนึ่ง, เวลาที่กำหนด, Syn. span, interval, cycle
term[N] ภาคเรียน, Syn. course, phase
term[N] สมัย, See also: คราว, ครั้ง, วาระ
term[N] คำศัพท์, Syn. expression, phrase, word
term[VT] ตั้งชื่อ, See also: เรียกชื่อ
tern[N] นกทะเลในสกุล Sterna คล้ายนกนางนวล
tern[N] กลุ่มที่มี 3 (คน, อัน, ชิ้น)
terms[N] ข้อตกลง, See also: ข้อสัญญา, Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding
terra[N] แผ่นดิน, See also: พื้นดิน
terse[ADJ] กะทัดรัด, See also: รวบรัด, สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี, Syn. brief, concise, pointed, exact, Ant. wordy, verbose, prolix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
term(เทอม) n. เวลาที่กำหนด,คราว,ครั้ง,ระยะเวลา,ภาคเรียน,สมัย,วาระ,ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง,คำศัพท์,พจน์,จำนวนในคณิตศาสตร์,ภาคศาล,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,ข้อสรุป,ข้อสัญญา,เกณฑ์,ขอบเขต,ฐานะ,ความสัมพันธ์,เครื่องหมายเขตvt. ใช้คำ,ตั้งชื่อ, See also: terms n. เง
termagancy(เทอ'มะเกินซี) n. อารมณ์ร้ายของสตรี
termagant(เทอ'มะเกินทฺ) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย. adj. รุนแรง,ปั่นป่วน,อารมณ์ร้าย,ดุร้าย., Syn. virago
terminable(เทอ'มะนะเบิล) adj. อาจสิ้นสุดลง,ยุติลงได้,มีระยะเวลากำหนด., See also: terminability n. terminably adv.
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
terminal userผู้ใช้เครื่องปลายทางหมายถึง ผู้ที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครื่องปลายทาง ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้ป้อนข้อมูลเข้า และผู้รอรับผลลัพธ์จากการแสดงผลดู terminal ประกอบ
terminate(เทอ'มะเนท) vt. ทำให้สิ้นสุด vi. สิ้นสุด,ยุติ,ลงท้าย,เป็นผล., See also: terminative adj., Syn. end,stop
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
term(n) ขอบเขต,ภาคเรียน,ข้อตกลง,กำหนดเวลา,ครั้ง,วาระ,สมัย
term(vt) เรียก,ตั้งชื่อให้,ใช้คำ
termagant(adj) ชอบดุด่า,รุนแรง,อารมณ์ร้าย,ชอบวิวาท,ปั่นป่วน
termagant(n) หญิงปากจัด,หญิงอารมณ์ร้าย
terminable(adj) สิ้นสุดลงได้,หมดอายุ,ยุติลงได้
terminal(adj) ตอนปลาย,ท้าย,สรุป,เกี่ยวกับขอบเขต
terminal(n) บั้นปลายชีวิต,สถานีปลายทาง,ขั้วปลายสายไฟ,ปัจจัย,คำท้าย
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
termination(n) การสิ้นสุด,การลงเอย,จุดหมายปลายทาง,ขอบเขต,ปัจจัย
terminology(n) ศัพท์เฉพาะ,ระบบคำศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tera-เทระ- [240, 1012] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
teras; monsterทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratic-ทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratism; teratosisสภาพวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratogen๑. สารก่อวิรูป๒. ปัจจัยก่อวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratogenesis; teratogenyกำเนิดทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratogenetic; teratogenic-กำเนิดทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratogenic; teratogenetic-กำเนิดทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratogenous-เกิดจากทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratogeny; teratogenesisกำเนิดทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
teraเทรา
ขนาดของหน่วยวัดที่มีค่าเท่ากับ 1012 หรือ 1 ตามหลังด้วย 0 รวม 12 ตัว [คอมพิวเตอร์]
Teratogen เทอราโทเจน, สารก่อลูกวิรูป
สารเคมีที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางสายพันธุ์ใน ไข่หรือตัวอ่อนที่กำลังเติบโต ซึ่งถ้าได้รับระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก่อให้เกิดการผิดปกติของทารกในครรภ์ สิ่งซึ่งก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารก โดยไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ที่ตั้งท้องแล้วก่อให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้าง อย่างถาวร [สิ่งแวดล้อม]
Teratogenic agentsสารก่อลูกวิรูป [TU Subject Heading]
Teratomaเทอราโทมา
นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองพิสูจน์คุณสมบัติของเซลล์ต้นตอ โดยการสร้างกลุ่มเซลล์ต้นตอจาก ตัวอ่อนมนุษย์และการฉีดกลุ่มเซลล์ต้นตอนี้เข้าไปในหนูทดลองที่ได้ถูกยับยั้งภูมิคุ้มกันไว้แล้ว ดังนั้นกลุ่มเซลล์ต้นตอนี้จะไม่ถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันของหนู นอกจากนี้กลุ่มเซลล์ต้นตอจะมารวมตัวกันเป็นก้อนเนื้องอกชนิดที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งเรียกเนื้องอกนี้ว่า เทอราโทมา (Teratoma) ถึงแม้ว่าเนื้องอกนี้จะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการจากการทดลอง แต่เทอราโทมาก็สามารถใช้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ได้เกือบทุกชนิดในร่างกาย เพราะเทอราโทมาประกอบด้วยเซลล์ที่ได้รับมาจากเซลล์ของทุกชั้นของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Terbiumเทอร์ไบน์
อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานที่มีอยู่ภายในของเหลวให้เป็นพลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Terbutalineเทอบูตาลีน [TU Subject Heading]
term (of polynomial)พจน์ (ของพหุนาม), จำนวนแต่ละจำนวนในพหุนาม เช่น 5x2,  4x และ 1 เป็นพจน์ของพหุนาม 5x2 + 4X - 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
term (of sequence)พจน์ (ของลำดับ), พจน์ของลำดับใด ๆ หมายถึงจำนวนแต่ละจำนวน ที่อยู่ในลำดับนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Term of tradeอัตราการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Term paperภาคนิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teraล้านล้าน,10^12
Teratogenic effects (n ) ผลต่อการผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์ ฤทธิ์การส่งถ่ายสารเคมีสู่ทารก
Teratomasชนิดของเนื้องอกเซลล์เชื้อโรคที่อาจมีหลายชนิดที่แตกต่างกันของเนื้อเยื่อ, เช่นผม, กล้ามเนื้อ, และกระดูก. เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในรังไข่ในผู้หญิงลูกอัณฑะในผู้ชายและกระดูกในเด็ก
terlaphyเทอราฟี่
term and condition (n ) เงื่อนไขและข้อกำหนด
terms (n ) คำศัพท์
Terms and conditions (n) ข้อตกลงและเงื่อนไข
terraforming (n ) เป็นการปรับสภาพดวงดาวให้มีลักษณะที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ด้วยการปรับบรรยากาศ อุณหภูมิ สภาพพื้นผิว ระบบนิเวศน์ ให้มีลักษณะคล้ายโลก
terrarium (n ) ธรรมชาติจำลองขนาดเล็กที่สร้างขึ้น ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมจำลอง ที่สามารถพึ่งพากันในระบบนั้นๆได้
terrificแสบมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps a visit ter this afternoon.บางที อาจจะไปหาตอนบ่ายๆนี้นะ Delicate Things (2010)
Whatever my taets do ter thatไม่ว่าเป้าหมายของข้าทำอะไร My Bloody Valentine (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terAbove all, scientific terms call for precise definitions.
terA car went by at terrific speed.
terAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
terA fifth part of the territory.
terAfter all they came to terms with each other.
terAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
terAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
terAfter their argument they weren't on speaking terms.
terA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
terAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
terAlso, please inform us of your terms of payment.
terAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัพท์บัญญัติ[N] terminology, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ศัพท์บัญญัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กำหนดให้ใช้จากคำที่แปลมาจากภาษาอื่น
อาณาจักร[N] territory, See also: regime, area, Example: ความนิยมของธุรกิจบันเทิงที่เติบโตยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรบันเทิงขึ้นย่านถนนรัชดาภิเษก-พระราม9, Thai definition: ใช้เปรียบกับความยิ่งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจ
อาณาจักร[N] territory, Example: ฝรั่งเศสได้ผนวกเอาเมืองพระตะบองและเสียมราฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินโดจีน, Thai definition: เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ
ร.ด.[N] Territorial Defense Department, Syn. กรมการรักษาดินแดน
เลิกกัน[V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
หมดสัญญา[V] terminate one's contract, See also: end one's contract, Ant. ทำสัญญา, Example: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ, Thai definition: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
เงื่อนไขการชำระเงิน[N] term of payment, Syn. เงื่อนไขการจ่ายเงิน, Example: ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินได้ในเอกสารที่ทางเราจัดส่งไปให้, Thai definition: เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นสำหรับการชำระค่าสินค้าหรือบริการ
ศัพท์เฉพาะ[N] terminology, See also: technical terms, Ant. ศัพท์ทั่วไป
หมดวาระ[V] terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TER T ER1
TERM T ER1 M
TERI T EH1 R IY0
TERN T ER1 N Z
TERNS T ER1 N Z
TEREX T EH1 R AH0 K S
TERRE T EH1 R AH0
TERAN T EH1 R AH0 N
TERMS T ER1 M Z
TERRA T EH1 R AA2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Terr (n) tˈɛrəs (t e1 r @ s)
term (v) tˈɜːʳm (t @@1 m)
tern (n) tˈɜːʳn (t @@1 n)
Termi (n) tˈɛəʳmiː (t e@1 m ii)
Terry (n) tˈɛriː (t e1 r ii)
terms (v) tˈɜːʳmz (t @@1 m z)
terns (n) tˈɜːʳnz (t @@1 n z)
terse (j) tˈɜːʳs (t @@1 s)
Teresa (n) tˈərˈiːzə (t @1 r ii1 z @)
termed (v) tˈɜːʳmd (t @@1 m d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结束[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close, #643 [Add to Longdo]
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist, #2,243 [Add to Longdo]
学期[xué qī, ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ, / ] term; semester, #6,621 [Add to Longdo]
领土[lǐng tǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, / ] territory, #7,323 [Add to Longdo]
任期[rèn qī, ㄖㄣˋ ㄑㄧ, ] term of office, #9,983 [Add to Longdo]
第三产业[dì sān chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] tertiary sector of industry, #11,494 [Add to Longdo]
看台[kàn tái, ㄎㄢˋ ㄊㄞˊ, ] terrace; spectator's grandstand; viewing platform, #11,594 [Add to Longdo]
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism, #12,301 [Add to Longdo]
术语[shù yǔ, ㄕㄨˋ ㄩˇ, / ] term; terminology, #15,849 [Add to Longdo]
领地[lǐng dì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, / ] territory, #18,207 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[てら, tera] (n) วัดของศาสนาพุทธ
寺小屋[てらこや, terakoya] (n) โรงเรียนวัด
テロ[てろ, tero] (n) การก่อการร้าย, See also: テロリズム
テロリズム[てろりずむ, terorizumu] (n) การก่อการร้าย, See also: テロ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
寺内[てらうち, terauchi] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Terauchi (pl,pn)
照らす[てらす, terasu] Thai: ส่องแสง English: to shine on
照らす[てらす, terasu] Thai: ติดไฟแพรวพราว English: to illuminate

German-Thai: Longdo Dictionary
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Meter(n) |der, pl. Meter| เมตร
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terrassentür {f}French window [Add to Longdo]
Terrazzo {n}terrazzo [Add to Longdo]
Terror {m}terror [Add to Longdo]
Term {m}; Ausdruck {m} [math.]term [Add to Longdo]
Termin {m}appointed day [Add to Longdo]
Termin {m}appointed time [Add to Longdo]
Termin {m} | angestrebter Termin | einen Termin festlegen; einen Termin anberaumendate; time limit | target date | to fix a date [Add to Longdo]
Terminabsprache {f}date arrangement [Add to Longdo]
Terminal {n} | Terminals {pl}terminal | terminals [Add to Longdo]
Terminaldrucker {m}keyboard printer [Add to Longdo]
Termine einhaltento adhere to deadlines [Add to Longdo]
Terminbuch {n}; Merkbuch {n}appointment book [Add to Longdo]
Termindruck {m}pressure of time [Add to Longdo]
Termingeschäft {n} | Termingeschäfte {pl}time bargain | time bargains [Add to Longdo]
Terminkalender {m}appointment calendar [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
chanter(vi) ร้องเพลง
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てら, tera] Tempel [Add to Longdo]
期限[きげん, kigen] Termin, Frist [Add to Longdo]
段々畑[だんだんばたけ, dandanbatake] terrassenfoermige_Felder [Add to Longdo]
照らす[てらす, terasu] (tr.) scheinen [Add to Longdo]
照る[てる, teru] (itr.) scheinen [Add to Longdo]
照れる[てれる, tereru] sich_schaemen [Add to Longdo]
領土[りょうど, ryoudo] Territorium [Add to Longdo]
領地[りょうち, ryouchi] Territorium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ter- \Ter-\
   A combining form from L. ter signifying three times, thrice.
   See {Tri-}, 2.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TER
     Typo3 Extension Repository (Typo3)
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ter
  1. give birth; labour; be in labour
  2. have; have got
  3. own; possess
  4. hang onto; hold

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 ter
  perspiration; sweat

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top